Home 5D-teknik 5D-kunskapen som gör 5G obsolet

5D-kunskapen som gör 5G obsolet

by Charlotta

Det finns en utbredd rädsla för vilka negativa effekter det nya 5G-nätet kan komma att ha på människor, djur, natur och planet. Medan 5G-nätet anses vara nödvändigt för den fortsatta teknikutvecklingen har dess påverkan på biomassa inte kartlagts och många är rädda att 5G kommer att bidra till ökad ohälsa och även död bland människor, djur, natur och planet. Det finns anledning att ifrågasätta utbyggnaden av 5G men den överdrivna oro och rädsla som många känner är obefogad.

5G-nätet är inte optimalt ur hälsosynpunkt för varken människan, djuren eller naturen, men det är inte 4G-nätet eller 3G-nätet heller. Inte heller mikrovågsugnar, datorer, mobiltelefoner, TV-apparater, routrar eller någon annan av alla de strålande apparater människan omger sig med är optimala för hälsan. Den ständigt ökande mängden elektromagnetisk strålning människan utsätter sig för är en bidragande orsak till den ökning av fysisk och psykisk ohälsa ni drabbas av.

5G innebär ytterligare en ökning av de redan höga nivåerna av elektromagnetisk strålning som människor, djur och natur ständigt exponeras för, ett tillskott som inte är önskvärt men inte heller så alarmerande som många tror. Människan behöver göra sig av med all gammal teknik som avger elektromagnetisk strålning för att det ska få någon märkbar effekt, att bara förbjuda 5G räcker inte. En del av detta är att alla befintliga mobilmaster behöver bytas mot ny 5D-teknik som inte avger skadlig strålning. Alla mobiltelefoner och andra mobila enheter kommer också att behöva bytas ut och samtliga trådlösa nätverk uppdateras. Den nya 5D-tekniken kommer att vara helt fri från strålning och inte innebära några risker för varken människa, djur, natur eller planet.

Med den nya 5D-teknik vi kommer att förmedla till mänskligheten lägger vi grunden till ett samhälle utan elektromagnetisk strålning. Med de 5D-kunskaper vi kommer att dela med oss av tillgodoses alla former av digitala utrymmes- och hastighetsbehov för lång tid framöver på ett mycket effektivare sätt och helt utan negativa effekter på omgivningen. Den nya tekniken och kunskapen kommer också att lägga grunden för en framtida teknikutveckling som människan i dagsläget inte ens kan föreställa sig. 5D-teknik som ligger flera decennier och flera led framåt i det som galaktierna kommer att förmedla till människan, och vars tillämpningar ännu inte är relevanta på Jorden men med tiden kommer att bli ovärderliga. Det är också denna teknik som kommer att möjliggöra mänsklig kommunikation med andra civilisationer i galaxen, och tillåta att kommunikationen sker i realtid och utan den tidsmässiga fördröjning som de stora intragalaktiska avstånden egentligen borde medföra.

Under 2020 kommer vi att förmedla all den kunskap och teknik som behövs för att konstruera denna nya plattform för bland annat digital informationsöverföring. Detta kommer att göra att det 5G som håller på att implementeras genast framstår som föråldrat och ineffektivt. 5G kommer därmed aldrig att tas i bruk i någon större omfattning och på de platser där systemet redan är aktivt kommer det snabbt att bytas ut mot den nya plattformen innan någon märkbar skada hunnit ske. För att den nya plattformen ska kunna tas i drift behöver delar av nuvarande utrustning bytas ut medan det för andra delar räcker med en uppgradering. Ett stort antal nya stationer behöver också byggas runt om i världen, dessa stationer innebär inte några höga master eller stora byggnader utan varje station utgörs av en enda kraftig stolpe som är runt en meter hög. Såväl nuvarande som framtida behov täcks genom byggandet av en sådan stolpe i alla större städer i världen. För Sveriges del innebär det att en ny stolpe i vardera Stockholm, Göteborg och Malmö ersätter alla befintliga mobilmaster samt mottagare och sändare i alla mobiltelefoner och andra mobila enheter i landet. Dessa stolpar fyller också alla framtida behov kopplat till den nya plattformen.

Vi galaktiker kommer att bistå med vår kunskap, våra erfarenheter och vårt stöd samt nödvändig teknik under hela processen, från det att informationen förmedlas, genom hela övergången och så länge ni behöver vår hjälp. Plattformsskiftet kommer att innebära stora förändringar för flera branscher och i stort sett alla människor kommer att beröras av det på ett eller annat sätt, dessa förändringar kommer dock huvudsakligen att vara positiva. Initialt kommer det att medföra en hel del arbete och anpassningar men förändringen är nödvändig och på sikt kommer de hälsomässiga, utvecklingsmässiga och ekonomiska vinsterna att vara gigantiska. Hela skiftet av plattform kommer att stå klart under 2021 i nästan alla delar av världen, de länder som inte blir färdiga under 2021 kommer att bli klara med övergången under de följande åren.

Denna nya 5D-teknik, liksom all 5D-teknik som vi galaktiker kommer att förmedla till människan under de närmsta åren, är fullständigt säker och kan inte användas för krigiska eller andra destruktiva syften.

/Galaktiker kanaliserad av Charlotta

75 comments

Christer Ståbis 25 februari, 2020 - 20:33

Precis som det du förmedlat tidigare så är det här fantastiska nyheter !! Det jag är mest imponerad av är tiden. Detta år och nästa år ska detta ske. Ja, jag har sagt det förut men jag är verkligen fascinerad över det. Jag trodde inte jag skulle få vara med om detta under min livstid !
Jag blir så glad över detta. Det förde med sig en uppsluppen stämning och jag skrattade högt när jag läste om ”stoplen”. Jag kan ofta se roliga scenarios framför mig och detta gav mig ännu en. Svårt att förmedla via några korta rader här men det hade med att ersätta alla dessa stora och ”mäktiga” master med… en en meter hög stolpe… Ha ha. 😀
Ja, jag säger då det. Än en gång, otroligt att detta sker NU ! Tack Charlotta för ännu en glädjande nyhet du förmedlar. 🙂

Charlotta 25 februari, 2020 - 20:50

Det här inlägget var väldigt speciellt att kanalisera för jag fick ju som vanligt rubriken först så jag trodde jag visste vad det skulle handla om, men sedan visade det sig innehålla betydligt mer än bara ersättning för 5G-nätet. Vissa saker kollade jag flera gånger för jag tyckte det lät så otroligt. Vid ett tillfälle fick jag en känsla av vidden av den information jag kanaliserade, så jag frågade om det stämde att det här teknikskiftet är väldigt mycket större än jag förstår i dagsläget och fick ett rungande JA! till svar. Det är mycket som är spännande nu. 😀
/C

Christer Ståbis 25 februari, 2020 - 22:19

Ja, som jag skrev i något inlägg tidigare så har jag insett vidden av alla dessa olika delar i 5D tekniken som du förmedlat. När jag tänker på allt detta så är det lätt att tanken svindlar. Fast jag ser bara fram emot allt detta. Jag känner inte minsta rädsla, oro eller något annat negativt över detta. När sedan all denna nya teknik kompletteras med alla de nya barnen som kommer så ser jag ingen annan väg än en snabb väg mot en ljus och fantastisk tid på Jorden !
Ha ha, när jag ibland har förmedlat detta så har jag känt mig som om jag hade blivit frälst… 😀
Fast det är lika fantastiskt, skulle jag vilja påstå (utan att ha blivit frälst någon gång, i detta livet).
Jag får lov att säga att för min del så är det redan nu en väldigt stor skillnad, i hur jag kände mig och tänkte, om jag jämför idag mot för 2 månader sedan. Bara för två månader sedan… Ja, bara sedan min allra första kommentar på din blogg… 🙂
Jag märker att jag har fått flera insikter och förstår mer vissa saker som förut ”lät bra” men som jag inte kunde KÄNNA.
Bl a ”snubblade” jag över en artikel i ”ifokus” som citerade Osho om kärlek. (https://andligutveckling.ifokus.se/discussions/5b9103598e0e7462af002a31-karlek?discussions-1)
Det stod där i princip om att kärlek är ett tillstånd. Du älskar inte, du är kärlek. Jag har hört många vackra ord i mina dar men den här gången så förstod jag detta ! Att vara i ett tillstånd av kärlek. Jag har känt det under dessa två månader !
(Jag har annars inte läst en massa av ”gurus”. Varför vet jag inte. Kanske för att jag känt att jag måste söka svaren själv eller något sådan. Några gånger, som denna, så har jag dock läst något men jag har väl blivit guidad till de ord jag har behövt höra…)
Jag har nu också för första gången i mitt liv verkligen insett detta med att fokusera på det positiva, istället för att irritera mig eller grubbla över det negativa. Mycket givande och intressant ! De senaste 10 åren har jag lidit mycket över allt dumt jag sett och hört. Inte minst i vardagen i trafiken. Fast nu… nu är det mycket lättare att släppa alla tokigheter jag ser. Det känns också så helt rätt att fokusera på det positiva. Jag känner att det är rätt väg att gå och att allt det där andra med groll och slitningar människor emellan tillhör det förgångna… Ja, för mig tillhör det det förgångna nu ! Så allt elände ser jag idag som något som är på väg bort. Något som håller på att fasas ut och är en kvarleva från det gamla. Märkligt hur saker och ting kan förändras.
Visst, jag känner mig inte ”frälst” och överlycklig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Fast det är annorlunda nu ändå. Det känns mycket lättare nu.
Tack än en gång Charlotta för att du förmedlar dessa oerhört viktiga meddelanden ! ❤️ 🙂

Charlotta 26 februari, 2020 - 10:47

Tack Christer, det gläder mig att mina kanaliseringar kan hjälpa till att lyfta dina energier på det sättet.🙂 Jag har själv fått liknande hjälp av andra under de senaste tio åren så det är roligt att få möjlighet att göra detsamma för er som läser här.❤️
/C

Magnus Björkegren 2 mars, 2020 - 08:02

Hej!
Håller med dig fullkomligt! Positivt!! Allting bara ÄR. Det vi fokuserar på – växer.
Och ja – vi är kärlek!

Christer Ståbis 2 mars, 2020 - 21:14

Hej Magnus !
Kul att du känner så också. 🙂
Det har hänt så väldigt mycket inom mig sedan början av det här året ! Det började med att jag blev guidad till Charlottas blogg, sedan länken (som jag skrev i kommentaren här ovan) som jag ”råkade” finna, där det stod några ord av Osho och som gav mig en insikt om kärlek. Sedan har jag nu blivit guidad till kanaliseringar av Kryon. Det är helt otroliga saker som är på gång nu ! 🙂
Idag så kändes det som om något har triggats inom mig det här året. Det är som om det har funnits där latent och bara väntat på att ”strömbrytaren” skulle slås på eller väntat på ett särskilt ögonblick. Nu har det hänt !
Jag har haft två stora ”uppgångar” i min andlighet tidigare också men det här är något annat. Det här som händer nu är djupare och jag känner att det är mer varaktigt.
Jag vet inte om det är min livsuppgift men jag känner i alla fall att det känns helt rätt för mig att nu vara kärlek och sprida glädje. Jag inser att jag då också kan bidraga till den positiva utvecklingen här på Jorden just nu.
Jag kan tänka mig att det kan låta som vackra fraser bara, för någon som inte känt det jag talar om men jag har nu upplevt känslan av kärlek inom mig, till allt och alla. Den känslan ger en otrolig glädje och frid. 🙂
Jag har märkt att det påverkar min omgivning också. Människor blir gladare och mer öppnare, även för det andliga. Det här är en tid för att vakna upp ! 🙂
Det kommer fortfarande bakslag vid prövningar men de är mindre och varar kortare tid nu. Jag har ambitionen att få bort ALLA negativa tankar och reaktioner inom mig, inom en snar framtid. Det känns faktiskt helt genomförbart nu. 🙂
Namaste

Lisbeth 26 februari, 2020 - 10:23

Jag har länge förstått, att all elektromagnetisk strålning som vi och hela naturen har blivit utsatt för är skadlig, speciellt för våra viktiga insekter och mikroorganismer!
Det finns en del mindre forskningsstudier som visar att bakterier snabbare bygger upp resistens mot antibiotika när de utsatts för högre doser av elektromagnetisk strålning, och det finns studier som visar att bina blir så kraftigt desorienterade att många inte hittar tillbaka till bikuporna igen.
I övrigt har vi ju redan observerat att insekter och fåglar på senare år kraftigt har minskat i antal.
Detta har skett speciellt tydligt under de senaste decennierna!
Jag har en stark misstanke att detta har ett kraftigt samband med framför allt det ovan nämnda.
I tillägg påverkas troligen klimatet av en mängd olika faktorer. Det räcker inte att stirra sig blind på koldioxid!
Troligen har det som i folkmun kallas Chemtrails (Stratosfärisk Aerosol Injektion) större påverkan på klimatet än många anar!
Förutom strålningen som mobilnät och komponenter i våra elnät avger så bestrålas ju även stratosfären både från satelliter och markbundna HAARP anläggningar. Många vet nog inte att Världens största anläggning ligger i Tromsö i Norge! (EISCAT)
Här har jag hittat en länk som tar upp en del om detta ämne!
https://geoengineeringsverigebild.wordpress.com/2016/08/17/77-amerikanska-forskare-fornekar-chemtrails-men-nagon-fakta-har-de-inte-redovisat/
Jag är innerligt tacksam om människor vaknar upp och inser att vi måste satsa på ny strålningsfri teknologi!
Vår vackra Jord är ovärderlig och förtjänar att bli bättre värdesatt av oss människor!
Att vara realist är inte det samma som att vara rädd! Att vara realist är att vara observant och närvarande!
Att vara realist är att våga lyssna på sin innersta sanning!
Att vara realist är att våga se en positiv framtid för oss alla!
Vi behöver verkligen en klokare livsstil och jag menar att det är bråttom!
Att tiden inte existerar i högre dimensioner gör att jag tänker, att de på andra sidan kanske inte riktigt kan sätta sig in i hur begränsade vi är av tidsaspekten på Jorden! Vi måste ha hjälp nu!
Jag har själv stått i startboxen länge, som ett otåligt fullblod! Jag har väntat länge på denna förändring!
Nu vill jag se verkliga resultat i vår vardag!

Charlotta 26 februari, 2020 - 10:57

Alla på andra sidan har mycket bredare och djupare kunskaper än någon av oss på Jorden har kapacitet att ha om allting som händer här och i andra delar av galaxen. Det finns ingen anledning att oroa sig över att de inte förstår allvaret eller att de skulle kunna ha missuppfattat hur saker och ting förhåller sig för det är helt enkelt inte möjligt så länge man har med högfrekventa varelser att göra. De vet exakt vad vi går igenom för de har alla själv upplevt det, Jorden är inte den första planet att genomgå denna utveckling, alla civilisationer och deras planeter har genomgått det.

Chemtrails har en negativ effekt i form av förgiftning men den påverkar inte klimatet märkbart, klimatförändringarna är ett cykliskt fenomen som beror på solen. De klimatförändringar vi upplever nu har Jorden genomgått många gånger tidigare men detta är första gången under modern tid så därför tolkar många det som att det är Jordens undergång. Det är det inte, vi kommer att se denna varmare och mer turbulenta vädertyp i ungefär tio år till, därefter kommer Jorden att gå in i en miniistid där klimatet blir kallare med kortare och svalare somrar och längre och kallare vintrar. Denna kallare period kommer att pågå under flera decennier, kanske längre.
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 12:54

Det där med varmare klimat blir det intressant att se vad som händer med nu. Det du säger här med varmare väder och sedan kallare var intressant. Det enda jag har hört om vädret (när jag höll på med uppstigningen) är att Jorden blir varmare och varmare för att vid uppstigningen antändas och bli en stjärna… Hur det konkret kommer att ske och vilka eventuella faser som kommer att genomgås har jag ingen aning om. Det är bara det jag har läst. Det lämnar dock många frågor hos mig.
Just nu när jag tänker på detta med vädret och det du skriver om vädret och annat du skrivit om, om utvecklingen, så börjar jag nu fundera på om det verkligen kommer att bli en tydlig övergång till den femte dimensionen… eller om det sker gradvis och sedan så är vi där en dag, i den 5:e dimensionen. ???
Om det blir som du skriver här så kommer jag att kunna åka skidor och skridskor som pensionär också då. Trevligt. 🙂

Charlotta 26 februari, 2020 - 13:31

Som jag förstår det är Jorden redan en stjärna sett ur ett visst multidimensionellt perspektiv, men be mig inte förklara det för jag kan ärligt säga att min 3D-hjärna inte greppar det. Min uppfattning är att övergången till 5D sker gradvis och att delar av mänskligheten kommer att befinna sig i 5D medan andra fortfarande är kvar i 3D.

Ja, du kommer med stor säkerhet att kunna åka skridskor och skidor men du kanske behöver flytta längre söderut om du vill uppleva barmark och plusgrader igen.
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 14:49

Okej. Jo, jag kan tänka mig att Jorden är en stjärna, fast den inte ser ut så för oss. Det är väl som solen. Jag förmodar att den inte ser ut som en stjärna för varelser i de högre dimensionerna, utan är mer ”fast i konsistensen”…
Åhå, det var intressant med 5D och 3D som du sade. Ja, då kände jag rätt nu då, när jag läste dina inlägg ! 🙂
Oj då, blir det så kallt ?! Det var värst ! Ja, nog skulle jag vilja ha alla årstider… Jag gillar alla årstider, även vintern men nog vill jag ha sommar när det ”är sommar”. Hm… Ja, detta var märkligt och kommer definitivt att påverka mig… o_O

Charlotta 26 februari, 2020 - 18:39

Du lär ha ungefär tio år på dig innan den sortens kyla anländer så det är ingen brådska. Det är dessutom oklart, i alla fall för mig, hur mycket Golfströmmen kommer att kunna hålla emot kylan här i Skandinavien. Det som sagts är bland annat att Kanada och norra delarna av USA kommer att ha permafrost under lång tid, men vi får väl vänta och se hur långt söderut kylan kommer att få fäste här. Vi kan ju i alla fall se fram emot vita jular många år i rad. 😉
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 19:04

Ingen brådska ? Ha ha. Njae… Nej, jag hinner väl packa mina saker på den tiden… 😀 …men flytta vart ?
Har du ett rum i Skåne för mig att hyra då…? ;D
Nej, jag tänkte på det också, att det kan ju kanske vara svårt att veta exakt var gränserna går här i Sverige, för permafrost m m., om inte hela Sverige hamnar under is då… o_O Fast så illa ska det väl inte behöva bli…
Fast det jag tänker på är växterna. De lär väl vilja ha lite plusgrader ibland… eller ?
Ja, de småfjäll som håller på att växa igen (som Frönberget) lär väl gå mot att bli mer kala igen, antar jag. Det gillar ju jag då, som gillar fjäll… 😀
Fast minus året om… Då lär vi inte få många växter kvar… o_O
Minusgrader året om då blir det som i Grönlands inland eller Antarktis…
Ja, vita jular lär vi få… och vita midsomrar… 😀

Charlotta 26 februari, 2020 - 19:42

Vi får nog acceptera att en del växter kommer att försvinna, kanske bara en period, kanske kommer de att dyka upp på andra ställen och kanske har vissa gjort sitt på Jorden och istället kommer det andra arter när värmen återvänder. Samma sak med djuren, de som inte tål kyla kommer att flytta eller lämna Jorden, tillfälligt eller permanent och kanske kommer andra istället. Vi människor har letts in i föreställningen att livet på Jorden är statiskt men egentligen är det i allra högsta grad föränderligt. Den flora och fauna vi har omkring oss nu har inte funnits i alla tider och kommer inte att finnas i alla tider. Vem vet vilka förändringar som förra miniistiden förde med sig inom djur- och växtriket? Och vem vet vad frekvenshöjningarna kommer att föra med sig för förändringar, vi kanske får se enhörningar på Jorden igen under nästa värmeperiod. 🙂
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 20:37

Åhå. Okej. Det kommer att bli stora förändring då, med andra ord. Fast jag undrar hur vi människor gör då. Då lär vi få se en omvänd folkvandring mot idag och folk börjar dra söderut istället… Kommer det att finnas några människor kvar alls här uppe i Sverige då ? Det kan jag undra…
Ja ! Jag vill träffa enhörningar. 🙂
Ja, då förstår jag nu varför jag skulle gå en kurs på nätet med Wim Hof, Iceman och lära mig att duscha kallt och isbad… ;D Jag blir väl den siste eremiten i snön…. 😀 :/

Charlotta 26 februari, 2020 - 20:48

Jag hoppas inte jag var otydlig, jag menar alltså inte att hela jorden kommer att svepas in i konstant snö och minusgrader utan bara de nordliga delarna. Men den flora och fauna som vi här upp i norr har kommer kanske inte att överleva den kalla perioden, eventuellt kommer de också att flytta söderut men kanske är det dags för ett skifte där vi får se lite andra arter efter köldperioden.
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 21:25

Nej då, jag förstod att du inte menade hela Jorden. Jag antog att det för våran del skulle röra sig om nordligaste Sverige och en bra bit ned. Dock hur långt ned är oklart för mig (och säkert inte något du vet heller just nu). Fast jag förmodar att sydligaste Sverige och kusterna i södra Sverige kommer att vara mer fria från snö, under ”sommaren”.
(Därav min fråga om att hyra rum, eftersom jag antar att Skåne kommer att vara snöfritt. 🙂 )
Det är lite märkligt ändå, tycker jag, för det är ju fråga om korta tider vi talar om här. Extremt korta ur ett geologiskt perspektiv. 10 år är faktiskt inte lång tid alls. Sedan om det varar i några decennier så är det också en kort tid. Hm. Det här blir intressant att se…

Charlotta 26 februari, 2020 - 22:18

Visst är det korta tidsperioder och jag tror det finns en högre anledning till det. Gaia gör nog vad hon kan för att gå lindrigt fram med sina invånare men hon måste igenom processen för sin egen utvecklings skull. Tidigare perioder var nog förutsättningarna annorlunda och inte så bråttom.

Jag tror (och hoppas) att södra Sverige fortfaran kommer att ha årstider och i alla fall rimligt milt/varmt under högsommaren, men jag vet inte. Det kan vara läge att skaffa ett hus i Italien innan efterfrågan blir för stor. 😉

Det finns en del material om det här att ta del av på olika ställen, bland annat en mycket bra dokumentär på YouTube där de t ex visar en isborrkärna där klimatskiftningarna går att utläsa. Jag har länkat den filmen och några andra på temat klimat under kategorin ”Sevärt” på min YouTube-kanal om du är intresserad.
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 23:49

Jo, Gaia gör nog vad hon kan för att gå lindrigt fram. Det har jag hört tidigare också. Jag förstår hon behöver göra en del saker för sin utvecklings skull.
Italien ? Ha ha. Vill du ha mig i Italien istället för i södra Sverige…? 😀
Nej… eller ja. Kanske jag ska flytta till Italien. Jag har iofs tyckt att det verkar trevligt med italienare. Fast jag vet inte vad jag skulle göra där och jag är en isbjörn… Visst, klimatet där blir kanske som det är här nu då…
Det kommer lösa sig, vart jag kommer hamna och vad jag ska göra. Om jag är satt här uppe så lär det finnas en plan för det. Jag har inte råd att köpa ett hus i Italien nu i alla fall och de två husen jag kommer att ärva av mamma lär bli värdelösa om det blir en istid här…
Så, då är det lika bra att leva så gott det går här och nu i 10 år då och sen packa stenarna i en väska och cykla söderut och bli en ”klimatflykting”… 😀 : /
Jag ska kolla dina länkar på YouTube. Jag har en profil där också men inte lagt upp något där ännu. Om jag skriver någon kommentar lär du känna igen mig på profilfotot. 😉
Okej… Fast 10 år… Då kan jag ju undra om det är någon idé att starta en blogg också då… o_O Hm…
…eller så får jag sitta i mammas sommarstuga och värma mig med den nya energikällan, skotta snö varje dag och skriva min ”istidsblogg” för fascinerade italienare… 😀

Charlotta 27 februari, 2020 - 10:24

Tanken om ett hus i Italien för att slippa den långa vintern är ämnad för mig så ingen stress på den fronten. 🙂 Istidsblogg är ingen dum idé av flera anledningar. Jag förstår att du förmodligen skojade men låt den tanken ligga och gro ett tag så tror jag den kan utveckla sig till något mycket intressant.
/C

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 15:03

Jag förstår. 🙂 Ja, jag förstår att jag inte behöver flytta ända ned till Italien för att få barmark på sommaren. 🙂
Jag förstår också att det finns en viss osäkerhet om hur långt ned kylan kommer att sträcka sig och hur Golfströmmen kommer att påverka oss.
Fast (nu blir det långt), idag har jag känt mig väldigt nere, för första gången på mycket länge. För om det blir så att det blir minusgrader året om här i Sverige (i så gott som hela landet), så blir det inte bara så att vi kommer att få ett litet gulligt snötäcke året om runt husknutarna med vita jular. Det kommer att innebära att vi kommer att bli helt istäckta ! Om inte snön smälter på ”sommaren” så kommer snötäcket bara att växa år efter år. Trycket från snön kommer att omvandla det nedersta snölagret till is, precis som glaciärer har bildats och växer till. Det innebär att alla byggnader kommer att täckas, först med snö och sedan med is, mosas sönder och alla växter kommer att dö. Det kommer helt enkelt inte att finnas förutsättningar för att bo här överhuvudtaget… En ”isblogg” för min del är bara att glömma. Ja, om jag inte ska driva den nere från Italien då…
10 år är inte lång tid för mig. För min del kommer en ”mini-istid” här uppe att innebära en total förändring av mitt liv. Inte bara rent fysiska saker som var jag bor utan hela min tillvaro kommer att vändas upp och ned.
Fjällturer kommer jag då om 10 år att få glömma att göra något mer, för resten av mitt liv ! 10 somrar till sedan är det slut med att få uppleva det något mer…
En person sade en gång att friluftsliv är inte ett intresse, det är en livsstil. Det är så sant och min livsstil kommer att helt förändras. Om man är intresserad av att påta i en trädgård, sjunga i kör, dansa, knyppla, läsa böcker eller snickra kan mani princip göra det var som helst (söderut) i framtiden. Fast jag kan inte besöka våra unika fjäll och göra toppturer om 10 år… Bara de underbara skidturerna på myrarna kan jag glömma. Allt kommer att försvinna ur mitt liv, utom möjligen stenarna (men det är inte mycket till friluftsliv med dem).
Jag har inget emot förändringar i mitt liv, så länge de för med sig positiva resultat. Fast är det något slags självändamål att allting MÅSTE förändras HELA tiden ?! En slagdänga inom andlighet och utveckling är ju att det är nödvändigt med förändringar för att komma någon var. Fast om det ständigt är förändringar så går det ju inte att göra några långsiktiga planer heller… eller är det tänkt att man ska stå där med sin kappsäck och vara beredd varje vecka på ”förändringar” ?!
En blogg om mina fjällturer känns helt meingslöst från och med nu. Jag hade en långsiktig plan med den och mina turer men nu känns det som att det bara är att glömma det. I höstas tog jag ett beslut om dem och gjorde planer.
Om nu mini-istiden kommer om 10 år blir det exakt när jag går i pension. Det ser inte ut som att jag får koppla av någon gång under det här livet… Så, när jag lagom går i pension och får en mycket låg pension till inkomst så blir det en istid, jag får flytta någonstans och jag kan glömma det som gett mig mest glädje och mening i livet – mitt friluftsliv och turer i den här naturen som jag älskar. Great… (Jag behöver väl inte säga att det sista ordet var ironi.)
Jag kan ta att flytta en 10, 20 eller 30 mil eller vad som sker i framtiden med att byta jobb, saker och utrustning i mitt hem, att alla människor jag känner idag kommer att försvinna ur mitt liv men naturen och mina turer… Hur mycket förändringar ska man behöva stå ut med ? Kan man aldrig få försöka få till en lugnare tillvaro och planera för framtiden ? Måste man stå där med kappsäcken och vara beredd att bryta upp varannat år…?
Så har jag alltid varit så glad och tacksam för att jag haft mitt friluftsintresse och tyckt att det varit ett bra intresse att ägna sig åt. Ha, som det nu blir om 10 år kan de som är intresserad av att exempelvis spela dataspel sitta och ägna sig åt det i lugn och ro, var som helst utan att lida det minsta av klimatet. Till och med förbättringar får de i sitt intresse, av den nya 5D-tekniken…
Ironisk är denna värld… Jag som trodde jag skulle få lite medvind från och med nu, för en gångs skull och att mina intressen skulle vara till gagn både för mig och övriga medmänniskor i framtiden.
Det känns så meningslöst nu att planera, var man ska bo, vad jag behöver köpa för ny utrustning så jag har det jag behöver, vad jag ska jobba med och var.
Jag hade eventuellt tänkt göra i ordning mammas enkla sommarstuga, i skogen, så jag kan bo där permanent när jag blivit pensionär. I synnerhet med de nya 5D-teknikerna hade det kunnat bli väldigt bra. Fast nu… Det är bara att glömna alltihop.
Ska jag sälja stugan då och använda pengarna till att flytta söderut. Sälja till någon ovetande stackare som får stugan mosad och fullständigt obeboelig och värdelös om 20 år…? Det känns inte varken roligt eller moraliskt rätt… (vilket innebär att jag inte får in några pengar för att köpa något boende söderut heller då, dit alla kommer att vilja flytta i framtiden…).
Så, då är det bara att lämna allt till att förstöras och sedan bli ”klimatflykting”. Om jag har tur så hinner lite humanism att införas så jag slipper att svälta iaf. Fast bo i tält kan jag väl göra och då borde ju min pension räcka till mat iaf (om det finns någon pension kvar då).
Frågan är vad som händer med mina föräldrar. Ska de också bo i tält. Min mor kan inte ens gå utan rollator…
Jag vill ta tillbaka det jag sagt i ett par tidigare kommentarer här att jag nu bara ser ljust på min framtid. Det gör jag nu inte längre…
Märkligt hur det kan svänga här i livet… För några dagar sedan såg jag bara ljust på framtiden men nu ser jag bara slit och jobb och har ingen framtidstro för min del…
Räcker det inte att jag nästan lever som eremit och inte har varken vänner eller partner i mitt liv ? Ingen fysisk kärlek från någon. Ska jag sedan inte heller få ha friluftslivet och naturen (här uppe) i mitt liv…?! Otroligt…
Jag kanske bara ska leva livet de sista 10 åren som kommer som om de vore mina sista 10 år i livet… Strunta i att planera något för framtiden. Bara ”leva gott”, så gott jag kan trots min vetskap…
Det känns så trist, när jag nu i början av det här året har kunnat förmedla glädje och framtidstro till människor jag träffat men nu… Vad ska jag säga nu ?! Att det går åt helvete för oss här uppe om 10 år men det blir bra om 100…???
Nej, nu känns det faktiskt trist att leva och så otacksamt med all strävan jag har gjort under 55 år… Inte minst nu, nu när jag blivit så glad och börjat förmedla glädje och kärlek till mina medmänniskor…

Charlotta 27 februari, 2020 - 15:54

Jag är ledsen att du känner så och jag förstår att det var överrumplande att höra om du inte kommit i kontakt med kunskapen tidigare. När man ställs inför ett totalt annorlunda scenario än det man under lång tid har föreställt sig och planerat för kan det kännas som om världen rämnar och det är lätt att känna sig lurad och missmodig. Det är också lätt att blåsa upp situationen till något mycket större än den är och att börja anta saker som man egentligen inte har någon aning om, allt för att måla upp det värsta skräckscenario man kan föreställa sig som ett slags test för att se om man kan hantera det.

Väldigt mycket av det du beskriver nu är rena spekulationer baserat på väldigt lösa prognoser. Ja, kanske stora delar av Sverige blir istäckt och resten får uppleva permafrost i 50 år. Men kanske är Golfströmmens inflytande så stort att det enda som händer är att vi får rejäl vinter i hela landet under sex månader om året och istäcke bara i de allra nordligaste delarna. Vi vet inte. Ingen har i nuläget fullständig koll på de energier och processer som är aktiva och som kommer att vara aktiva under det närmaste århundradet.

En del av att anpassa sig till nya förutsättningar är att tänka i nya banor, detta eftersom gamla tankebanor applicerade på nya förhållanden oftast blir meningslösa eller i värsta fall katastrofala. Att förutsäga hur de nya förutsättningarna verkligen kommer att bli är i nuläget omöjligt, men en sak är säker och det är att vi alla behöver tillåta oss att tänka utanför vår gamla, invanda bekväma box för den boxen kommer inte längre att göra någon nytta. Visst kan man ta ut eländet i förskott och sedan bli glatt överraskad om det inte blir så illa som man trott. Men man kan också låta bli att mentalt och känslomässigt springa i förväg, vila i vetskapen att förändring är det enda som är konstant i både livet och världen och ha tillit till att det kommer att öppnas dörrar längs vägen som man inte ens visste existerade eftersom de aldrig varit aktuella tidigare.

Tillåt dig själv att smälta det här en tid och komma underfund med att det kan bli bra även om det inte blir så som du har tänkt dig. Hela världen är full av friluftsliv och kommer att vara det oavsett om det ligger ett snö- och istäcke eller inte. Det finns alltid nya bergsidor att vandra uppför, nya träd att prata med och nya stigar att upptäcka. Förändring är inte ett straff eller något man väljer, det är förutsättningen för allt liv.
/C

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 17:20

Tack för ditt svar. Det var ungefär vad jag hade förväntat mig att du skulle svara… 😉 Jag har också själv redan fått den tanken, om att låta detta smälta och att jag får nya tankebanor längre fram.
Jag visste redan när jag skrev detta lite hur vissa delar skulle låta. Som att vara kvar i ”gamla tankegångar” och att ”klamra sig fast vid gammalt”. Jo, jag får tänka om och finna vägar och lösningar. Lite snopet bara, när jag nu för första gången ser att jag skulle kunna göra något av detta intresse även för andra också…
Vissa praktiska saker kvarstår dock som jag måste ta ett beslut om den närmsta tiden, såsom vad jag ska göra med mammas tre hus. (Det låter som en lyx men är ett elände… Hon har en sommarstuga som skulle kunna gå att få till att bo i, med en hel del jobb. Sedan ett litet hus hon bor i nu som är i renoveringsbehov och en ”lada” som ligger dumt till och inte är beboeligt. Allt fullt med saker i… Tre hus som känns som en mardröm för mig att ta hand om. Så om jag kunna VETA om det blir is över allt hade jag lika gärna kunnat låta allt vara så det får snöa över istället för att lägga ned all den energi som krävs för att rensa upp allt… Ja, jag vill ju inte sälja på någon något ”i sista stund” heller, bara för att bli av med det och tjäna pengar.)
Sedan återstår detta med planering också. Ja, om det sker förändringar hela tiden så är det svårt att planera och genomföra något, även om man visst kan ändra en tidigare plan. Ska man inte kunna planera något i framtiden, bara ”leva i nuet” ? Hittills så har livet i alla fall krävt planering ibland… (Chefen: ”- När ska du ha semester ?” Medarbetaren: ”- Nej, jag får se till sommaren. Jag vet inte hur livet ser ut då…”)
(Jo, det går nog bra att leva så… ;D )
Ja, det lär bli fullt av ”friluftsliv” söderut, med att trängas med alla andra klimatflyktingar i mellersta och södra Europa som vill ut i skogen… Jag trivs när jag vet att jag kan gå en mil utan att träffa på ett enda hus…
Nåväl, jag lär hålla i mina stenar i alla fall då. Då har jag något att pyssla med iaf (om jag får med dem dit jag går).
För övrigt så fann jag vår bergskedja väldigt lämplig för mig att vara i. Det finns andra bergskedjor men de kommer att få mer snö och därmed mer glaciärer. Glaciärer är problematiska för mig att ta mig fram över, eftersom jag är själv på alla mina turer. Alltså blir bergen mindre tillgängliga. (Ja, jag vet att du då tänker att jag kan få andra med mig i framtiden. Ja…) Sedan så är många andra berg taggiga och rätt besvärliga att bestiga. Visst, det finns små berg också då. Fast huvudpoängen med mina bestigningar är just att jag håller mig till EN bergskedja. Jag kände då att jag kan åstadkomma något mer ”rejält”, mot att hatta hit och dit upp på en massa olika berg runt om i världen. Jag tycker om att göra och ha saker ”komplett”.
Sedan finns det bara ”kullar” och inga berg söderut förrän du kommer till Alperna…
Ja, ja. Det var bara några tankar om bergen, mina turer och hur jag ser på det.
Förändringar ja… ”Lustigt” att det ska ske just nu då (med fjällen), just under min livstid. Jag hade ju lika gärna då kunnat göra mina toppturer under de tusentals år som de bara ”legat” där utan större förändringar…
Ja, jag har ju då insett i alla fall att det kan vara en bra idé att söka något sällskap som kommer söder ifrån, om jag nu kommer att engagera mig i något sådant. En tjej från Tyskland eller Italien hade då varit en ”bra val”. Ja, hon lär ju då ha släktingar och vänner där nere och vi hade då säkert haft lättare att finna jobb och bostad där nere sedan, när vi efter ”smekmånads-turerna” här uppe i fjällen de första åren sedan blivit tvungna att hålla oss längre söderut…
(Ja, det gjorde ju saken lättare att finna någon… Nej… 😀 )
Frågan är vad jag ska säga till folk nu… Jag kan inte bubblande säga att det kommer positiva förändringar. Det blir så bra… Många jag känner är redan deppiga och jag vill inte varken vara oärlig eller säga saker som gör dem än mer deppiga… Det ser nästan ut som om jag får gå tillbaka till min ”grotta” och hålla mig där. Ja, jag vill ju inte vara ledsen och sprida negativa eller deppiga tankar. Jag vill ju bidraga med något positivt till människor och mänskligheten…
Nu ska jag gå och gråta… eller spela hög musik och sjunga med… eller ta en cider… eller något… 😀 o_O

Charlotta 27 februari, 2020 - 17:43

Jag säger bara en sak: Du har valt att leva här och med dessa förutsättningar just under den här tiden. Fundera på det du! 🙂
/C

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 17:27

Jag vill bara tillägga att en ”mini-istid” kom som en chock för mig. Jag var inställd på att Jorden skulle bli bara varmare och varmare så att all is på Jorden skulle smälta, haven höjas och alla som bor runt kusterna kommer upp i inlandet för att bo… Tala om 180 graders skillnad ! o_O

Charlotta 27 februari, 2020 - 17:47

Jag förstår det och det är du inte ensam om för det är den versionen världens befolkning har matats med de senaste 20 åren eller så. De som pratar om kallare tider får inte komma till tals och om någon ändå försöker göra sin röst hörd hånas vederbörande och kallas klimatförnekare och foliehatt. Det är många som kommer att få ett bryskt uppvaknande när temperaturkurvan plötsligt vänder och alla står handfallna.
/C

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 18:15

(Jag ser ingen ”REPLY button” vid varje kommentar i den här tråden så jag får svara på båda dina senaste kommentarer här i en istället. Jag har varit med om det förut i vissa trådar vi skrivit.)
1. Det där med Jordens temperaturförändringar. Anledningen att jag har trott Jorden skulle bli varmare och varmare har inte berott på den ”allmänna versionen” utan på att det var det jag fick lära mig via uppstigningsarbetet. Enligt SSOA skulle Jorden bli varmare och varmare för att sedan antändas när den gick upp till den 5:e dimensionen… Så därför är jag nu ”???”.
2. Ett tillägg: Att jag nu tror/trodde på ”worst case” är just för att det var det DU förmedlade i det du skrivit… Du sade bl a något i stil med att ”…om du vill uppleva barmark… så får du flytta söderut”. (Ej ordagrant citat.) Sedan även på ett eller ett par andra ställen skrev du så jag tydligt förstod att det lär bli permanent frost här…
Jag säger inte det här för att ”skylla ifrån mig” eller lägga skulden på dig eller något sådant. Det var bara förklaringen till varför jag såg ”worst case”. Visst, du har även sagt något om osäkerheten om utbredningen o s v. Fast jag tolkade väl dig som säker på ”minus året om”… Okej, jag ska inte bara se ”worst case” hädanefter. 🙂
3. Ja, jag har valt att leva här och nu under dessa förutsättningar… Suck… ;D Jag vet… Jag trodde bara att jag skulle kunna få koppla av lite nu… Jag har kämpat i hela mitt liv och jag började för första gången se en ljusning och att finna frid och ro i där jag är… Okej, bara att kavla upp ärmarna igen… 😀 : /
Fast jag tycker nu… jag känner att det ska inte behöva vara så tungt allting ! Jag kände ljus och glädje när jag tagit del av dina inlägg de senaste månaderna och för första gången så kändes det verkligen roligt, spännande och glädjande med utvecklingen på Jorden och min egen… Nej, jag vägrar att det bara ska vara jobbigt att utvecklas ! Jag är sååå döless på allt jobbigt ! Nej, från och med nu ska det vara kul ! Så det så ! Och hör sen, det är jag som bestämmer ! ;D 😀

Charlotta 27 februari, 2020 - 18:26

Kommentarsfältet har bara fem nivåer för annars skulle texten bli alldeles för smal.

Mm, du hade nog worst casesceanario-glasögonen på redan när du läste för jag skrev (ordagrant): ”Ja, du kommer med stor säkerhet att kunna åka skridskor och skidor men du kanske behöver flytta längre söderut om du vill uppleva barmark och plusgrader igen.” Notera den strategiska placeringen av ordet KANSKE. 😉

Du har förmodligen kämpat av en anledning, sannolikt har du en uppgift att fylla och livet hittills har varit en förberedelse för det. Alla medvetna/andliga människor som är inkarnerade under den här perioden har valt att vara här för att bidra till det stora arbete som ska göras. Det är inte ett semester-uppdrag utan i många avseenden hårt arbete, många själar tackade nej för att de uppfattade uppgiften som övermäktig, men vi som är här antog utmaningen för att vi kände att vi hade något att tillföra och ville vara delaktiga i det stora skiftet. Om du ännu inte har kommit ihåg vad det är du är menad att göra i det här livet så är det kanske dags att börja minnas nu.
/C

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 18:59

Okej, då förstår jag (kommentarsfältet). Jag förstår.
Ja ja, jag kommer ihåg att du skrev ”kanske” där ja… KUL att du fann citatet… 😀 Jag är dock inte förvånad över att du nu tog fram det ”kanske”… 🙂 Okey, I stand corrected. För just DET citatet men… 🙂 Jag ska inte leta reda på de andra då du sagt med bestämdhet att det i princip blir ett helv… för oss här… Ha ha. ;D
Så du menar att min ”semester” är slut nu ? Shit… 😀
Ja, det har hänt att jag svurit ”ve och förbannelse” (ej ordagrant ;D) några gånger över att jag var så kaxig innan jag föddes… ”Ja, det kan jag fixa… Ja, det kan jag ta på mig… Ja, det ordnar jag… Ja, för sjuton, jag är så tuff…” Bla bla bla… 😀 Fast det stärker mig faktiskt, det du skrev om och med utmaningen. Det innebär att jag klarat mig (hyfsat bra iaf) hittills… Jodå, jag är tuff… ;D
…och JODÅ, det här livet är kul ! ;D (Vad fasen, det gick väl inget bättre när det var tungt så varför ska det vara det i fortsättningen…? Nej, jag har tröttnat på allt elände så från och med nu ÄR det kul…! Ja, jobb eller inte. KUL ! (*envis*, för ovanlighetens skull i sådana här allvarliga saker). 😀 😀 Är det inte kul, så säg ! Det är skitkul ju ! 😀 ❤️
Nej, jag minns inte… eller så gör jag det jag ska men har inte insett det ännu… (*viss frustration*, dock ej bekymrad just nu…) Hur ska jag inse det ?

Charlotta 27 februari, 2020 - 19:09

Jag tyckte att jag var både tydlig och försiktig med hur jag uttryckte mig men av detta lär jag mig att jag framöver ska vara ännu tydligare och ännu försiktigare. Kanske också att jag inte ska delge så mycket ny information åt gången utan portionera ut det i munsbitar à la Dolores Cannon så läsaren kan processa lite i taget utan att överväldigas. Jag tar till mig av din reaktion och ska tänka på det i framtiden.
/C

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 19:56

Tja, kanske både ock. Både du som verkade tydlig med att det blir snö och is över Sverige året om och jag som såg ”worst case”… Fast för min del så tar jag gärna emot sanningen, vare sig den är obehaglig eller bekväm. (Ett av mina sentenser är ”Jag tar hellre en obekväm sanning än en vacker lögn.”) Så länge det är sanningen så… Gissningar däremot är det bra om man är tydlig med att det är just gissningar.
Jag förstår din önskan om tydlighet. Sådan är jag också. Jag har alltid varit sådan att jag velat vara tydlig och korrekt. (Jag har dock lärt mig att släppa lite på det, i vissa fall. Jag måste inte vara ”fyrkantig” jämt, om du förstår hur jag menar. 🙂 )
Jag vet inte vad du VET men jag hade kanske sagt något i stil med att vi kommer att få en period med mycket kallare väder (efter denna period nu då). Långa vintrar och mycket svalare somrar. Hur kallt beror på var i landet. I varje fall de nordligaste delarna kommer att få frost året om, såsom det verkar. (Bara ett exempel.)
Ja, nu vet jag då inte vad du VET så jag vet inte vilken vikt du kan lägga i de olika påståendena. Sedan vet jag ju inte heller hur andra uppfattar det du skriver/skrev och hur de reagerar. En hel del verkar ju gilla varmare länder och en hel del verkar ju även flytta söderut som pensionärer redan nu… (De skulle nog ha lättare att flytta söderut än jag, menar jag.)
Annars så har jag styrts mycket av rädslor i mitt liv. Jag har styrts MYCKET av det… Delvis p g a tråkiga erfarenheter. Just nu känner jag mig faktiskt mindre rädd än någonsin… Jag känner också att jag redan har släppt på vissa tankegångar och ”vidfästningar”. Ja, vi får se vart det här leder. Fast det där med ”kul” så känner jag (spontant just nu iaf) att jag tänker baske mig ta mig an fortsättningen av livet med mycket mer glädje och kärlek. Jag ger inte upp ! Ja, just nu i alla fall (när jag skriver till dig och lyssnar på god musik), känns det som att det finns ingen annan väg för mig att gå än att ta mig an livet med glädje och kärlek. När jag känner att kärleken är mer flödande nu så är det självklart för mig att ta mig an världen med glädje. (Det kan säkert komma ”bakslag”, som jag redan haft men jag får då ta det då i så fall.)
Så, jo, livet ska från och med nu vara KUL för mig. Det slog mig nyss att det är nog kanske det som är en av mina uppgifter… att vara rolig och lättsam. Jag tycker inte att jag är det så mycket i min vardag men det är den jag är egentligen. Jag har en narr inom mig som ofta kommer fram när jag är hemma själv. Jag kommer på skojiga saker så jag skrattar högt åt mig själv. 😀 Likaså är jag väldigt humoristisk när jag är i lag med människor jag trivs med och jag kan vara mig själv. Då är jag ofta väldigt rolig… 🙂

Charlotta 27 februari, 2020 - 20:55

Låt mig vara väldigt tydlig med att det inte i något avseende har rört sig om gissningar som jag har presenterat. Informationen kommer från flera oberoende källor, både vetenskapliga och spirituella, och de säger alla samma sak. Jorden är på väg mot en miniistid som kommer att göra att väsentligt mer av norra halvklotet kommer att ha vinter året runt under en längre period. Det var också den informationen jag vidarebefordrade och den informationen står jag fast vid. Vad du läser in i det kan jag däremot inte ta ansvar för, men eftersom du uppenbarligen kunde läsa in en hel del som jag inte skrev så var jag inte tydlig nog och nu har jag lärt mig den läxan. För att få reda på en del av det jag vet kan du börja med att se videorna jag hänvisade till och läsa de länkar som förekommer i dem, där har du de vetenskapliga källorna. För de spirituella källorna rekommenderar jag att du lyssnar på t ex Kryon, mina egna guider kan du inte fråga men de säger samma sak.
/C

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 21:50

Oj, oj, nu blev det tydligen något väldigt galet i vår kommunikation… Märkligt. Jag känner inte igen mig i den beskrivningen du nu framför… Jag förstår inte alls hur du har tolkat det jag sagt nu… Jag blir väldigt förvånad. o_O
Nu blir det än mer märkligt också. Du säger emot dig själv nu… Du säger att du inte framför några gissningar. Jag har tolkat det som att du inte har vetat vissa saker och du har då sagt ”kanske” i vissa fall – en typ av gissning. (Jag sade också att jag inte vet vad du vet.) Sedan säger du att
”Jorden är på väg mot en miniistid som kommer att göra att delar av norra halvklotet kommer att ha vinter året runt under en längre period. Det var också den informationen jag vidarebefordrade och den informationen står jag fast vid.” Ja, då har du alltså tydliga fakta att förmedla – utan tvekan.
Före det har du däremot sagt att jag har tolkat det du skrivit som ”worst case” och att det inte alls behöver bli så, när jag framfört det du precis nu sade…! Du skrev ”kanske” om att få flytta söderut för att få barmark, vilket tyder på att du inte vet… En gissning… Eh ?
Ser du inte själv att det är motsägelsefullt det du säger ? Du säger att du förmedlar fakta och sedan när jag säger samma sak så säger du att det inte behöver bli så och att jag ser ”worst case”…
Du har ju sagt att du INTE vet hur Golfströmmen kommer att påverka och hur långt ned kylan går… och ändå säger du tvärsäkert det här ovan och att du står fast vid det. Nu förstår jag inget… o_O Du säger att du vet och du säger att du inte vet… Sedan säger du att jag tolkat dig fel…
Sedan: ”Det var också den informationen jag vidarebefordrade och den informationen står jag fast vid. Vad du läser in i det kan jag däremot inte ta ansvar för, men eftersom du uppenbarligen kunde läsa in en hel del som jag inte skrev…”
Vad talar du om nu ??? Jag förstår inte. Det du säger nu om mini-istid har jag ju förstått och det är ju det vi talat om hela tiden…
Du sade också att du ville vara tydlig och att kanske förmedla informationen lite i taget. Att du skulle tänka på hur du uttryckte det. Jag gav dig sedan ett exempel som hjälp bara… Ett EXEMPEL. Som hjälp.
Glöm det jag sade. Jag ville bara vara hjälpsam… Jag visste inte att du skulle ta illa upp för det och totalt missförstå mig. Fast jag känner inte dig, jag tar det som en lärdom och ska undvika det i framtiden. 🙂
Jag har letat bland de videos du hade under ”Sevärt”. De var en hel del videos där och det rörde många olika ämnen. Jag fick leta ordentligt för att finna de som hade med klimatet att göra. Jag fann några i alla fall men det jag såg (tittade inte igenom alla videos) så gav de mig inte något svar. Den som var en timme lång hade många tekniska begrepp och jag orkade inte sätta mig in i all ny terminologi. Så tyvärr kunde jag inte ta del av all information i den. De på några minuter långa såg jag en del av och de gav mig inte några svar eller nytt.
Ja, det här vart nu en märkligt vändning, av någon anledning… Usch. Jag har varit med om det förr, då sådant som ser bra ut vänder och blir till tvärtom. Det var en anledning till att jag slutade att kanalisera. Det som till synes var gott, visade sig inte vara det…

Charlotta 28 februari, 2020 - 10:42

Vi lämnar det. Det finns mängder av information att ta del av på annan plats om man så önskar.
/C

Christer Ståbis 28 februari, 2020 - 13:17

Ja, vi gör det. Jag vill bara säga att jag har aldrig misstrott det du sagt, så jag har aldrig känt något behov av att ”kolla upp” informationen du har kommit med (och känner fortfarande inte att jag behöver det). Jag tittade nu bara lite grann på några videos, enbart för att du gav mig tips på länkar på YouTube.
Sedan blev det något märkligt missförstånd som gjorde mig ledsen och jag ville bara förklara, då du uppenbarligen blev irriterad och verkade ha missuppfattat mig.
I övrigt så har jag känt mig glad och velat skoja lite ibland (för det är den jag är). Jag känner att man måste inte vara gravallvarlig jämt, även ibland när man talar om djupare saker. Jag har varit alldeles för allvarlig förr.
Jag gav uttryck för min glädje och försökte lätta upp det hela i slutet på den här tråden men det blev tvärtom… Du verkar vara en allvarligare person så du kanske inte gillar min lättsamma ton ibland. Jag beklagar det i så fall.
Fast ”no hard feelings” från min sida. Alla är vi olika, även i den andliga världen. 🙂
Namaste

Christer Ståbis 27 februari, 2020 - 17:34

Edit: ”Det var ungefär vad jag hade förväntat mig att du skulle svara…”
Med tillägget ”utom det du skrev om att ”Det är också lätt att blåsa upp situationen till något mycket större än den är och att börja anta saker som man egentligen inte har någon aning om, allt för att måla upp det värsta skräckscenario man kan föreställa sig som ett slags test för att se om man kan hantera det””.
Det var nytt för mig… Tänkte inte på att det kunde vara så. Hm…

Lisbeth 26 februari, 2020 - 11:22

Huvudsyftet med chemtrails är att skärma inflödet av universums högre frekvenser se nedan!
https://youtu.be/4cC9MsXObOQ

Charlotta 26 februari, 2020 - 11:45

Jag litar på den information jag får från mina guider och föredrar att inte förjupa mig i olika mänskliga teorier eftersom jag upplever att det sänker mina frekvenser och avleder mitt fokus från det som är viktigt.
/C

Lisbeth 26 februari, 2020 - 12:20
Lisbeth 26 februari, 2020 - 12:51

Charlotta det är bra att du koncentrerar dig på din andliga uppgift den är mycket viktig,
men jag tror inte att alla observationer för den saken behöver vara fel!
Jag låter mig inte skrämmas av det jag ser i verkligheten!
Jag har nog bara börjat tappa tålamodet på att vänta på praktisk implementering i vår gemensamma vardag!
Jag hoppas verkligen att nödvändiga teknologi skiftet verkställs omgående! Helst idag!!
För egen del har jag fått in information intuitivt i förväg i väldigt hög grad så jag vet att vi lever i en turbulent tid!
Redan i November månad 2019 fick jag in information om Corona viruset alltså före det ens blev upptäckt!
Trots det så skrämmer det inte mig!
Jag kan bara konstatera att jag på något sätt har kommit åt informationen från vårt kollektiva medvetande!
Hur detta går till vet jag inte! Jag bara vet det!
Tyvärr har jag inte fått den kontakten med de andliga väsen som du Charlotta får information ifrån,
men jag känner mig otåligt lugn ändå!
Charlotta jag ber dig att framföra min stora förändringslust så att vi vanliga dödliga kan börja praktiskt agera!
Jag är så otålig så jag nästan exploderar! Jag vill se en Positiv Verklighet för alla nu!!!

Charlotta 26 februari, 2020 - 13:27

Jag är väl medveten om att mycket av det som kallas konspirationsteorier egentligen är konspirationsfakta och att framtiden kommer att visa att det var de medvetna ”foliehattarna” som i de flesta fall hade rätt för sig. Men jag är också väl medveten om att det är lätt att fastna i ett ekorrhjul av att avslöja och anklaga allt det gamla och mörka som nu kommer upp i ljuset, väldigt många går den vägen och strömmen av dramatiska avslöjanden och krav på ansvarstagande tar aldrig slut. Det fokuset hjälper inte till med uppstigningsarbetet utan bidrar istället till turbulensen, rädslan och hatet i världen. Ett mer fördelaktigt förhållningssätt är att bara notera och vara medveten om vad som händer men fokusera sin energi på det enda man egentligen kan påverka och det enda som gör verklig nytta, dvs sin egen energi och frekvenshöjning.

Du behöver inte mig för att framföra något Lisbeth, du gör det själv hela tiden med dina tankar och handlingar. Kom ihåg att det finns många olika lager och perspektiv av livsupplevelsen. Parallellt med att vår värld är i utveckling är vi alla här som individer för att lära oss vissa saker och utvecklas och ett område som många jobbar med under det här livet är att lära sig tillit och tålamod. Vissa saker kan inte komma in i ens liv förrän man är klar med andra saker, ibland måste man släppa gamla tankar och mönster innan man kan se och ta emot det nya.
/C

Lisbeth 26 februari, 2020 - 13:01

Varför har du ändrat på bild symbolen som återges i kommentarsfältet?
Jag kännde mig mycket bättre igen i den ursprungliga symbolen!

Charlotta 26 februari, 2020 - 13:38

Jag gör det ibland för att få lite omväxling. 🙂 Dock var det längesedan nu så jag förstår om det känns ovant. Egentligen är jag inte glad för någon av de tillgängliga figurerna och skulle önska att alla som kommenterar använde en personlig avatar men jag inser att det inte är genomförbart. Om du skulle vilja välja egen avatar kan du göra det här.
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 14:57

Ha ha. Ja, där ser man. Jag får svar på mina funderingar, utan att behöva skriva de ens nu… Jag har velat ändra min avatar till ett foto men har inte veta om jag kunde göra det. Nu gav du även mig svar på den frågan ! 🙂
(Jag håller med om att de gamla figurerna inte var så roliga. Jag tycker många av dem var ganska kantiga och många av dem förmedlade både ilska och kaos… Det har jag tyckt under alla år jag sett dem, lite här och där.)
Nu har jag i alla fall skapat min avatar. En fixad i alla fall. 🙂
Lustigt för övrigt, för jag har tänkt på det där med att skapa en blogg och tänkt på just WordPress. Nu ”råkade” jag hux flux få ett konto där också, när jag skapade min Gravatar… Slump ? Tror knappast det… 🙂

Charlotta 26 februari, 2020 - 18:33

Se där, säkert ingen slump, bara att dra igång bloggen då. 🙂 Vad bra att jag genom din nya avatar fick kvitto på att fungerar för jag har varit inne och bytt min egen avatar till en ny bild men den förändringen vill inte slå igenom. Får se om servern kommer på andra tankar under natten kanske.
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 18:54

Jag ser kopplingar och skeenden som sker nu i mitt liv och inser momentant att det inte är någon slump med vissa saker som som sker nu.
Jo, jag har haft en tanke om en blogg om mina fjällturer, så jag kan dela med mig lite grann av alla mina fina upplevelser (med text och foton).
Nu när jag skriver detta så ser jag ett annat fokus också… Den andliga biten. Det hade jag inte tänkt på förut men nu när jag tänker på bloggen igen (vilket jag inte gjort på ett antal månader) så dyker den andliga biten upp också.
Hm. Intressant ! Ja, det känns bra att ta med det andliga nu också. 🙂 Vi får se vad det blir av detta eller när det blir av. Jag har hela tiden känt att jag vill få klar mina uppdateringar med dokumentationen jag gör om mina turer (listor, statistik m m) innan jag startar bloggen. Jag hade sett månaden mars framför mig nu kring nyår, att uppdateringarna skulle kunna vara klara. Nu har det gått segt den senaste tiden så jag vet inte om jag kan hålla det datumet men…
Okej. Jo, det gick enkelt att fixa ett foto och en Gravatar (liksom mitt konto hos WordPress). Jag tog ett foto som jag beskar först och gjorde sedan en förminskning av fotot. Det blev något fel den andra gången så jag råkade spara fotot som .bmp och då tog Gravatar en väldigt lång tid på sig med att försöka lägga in fotot. Jag gav upp innan, så jag vet inte om den hade klarat att lägga in det fotot. Kanske inte, för jag såg att det var en .bmp-fil så jag sparade om den som .jpg och då gick det fort att lägga in fotot. Så, jag vet inte vilket format du har fotot på, om det är det det hänger på, att du ännu inte sett ditt nya foto läggas in.

Charlotta 26 februari, 2020 - 19:02

Jag hittade felet, jag hade använt en annan mailadress men nu är det fixat. 👍 Lycka till med bloggen, det fina med att starta från noll är att man har tid att känna sig för och hitta rätt form innan läsarna börjar strömma till så mitt råd är att bara köra. 🙂
/C

Christer Ståbis 26 februari, 2020 - 19:08

Okej, vad bra du fann problemet. Tack, jo det känns väldigt spännande att få göra en blogg från start. Fast nu ? Jag hade tänkt lite längre fram… Fast någon ”där uppe/inne” verkar vilja tycka att det är en bra idé för mig att starta nu tydligen… ;D
Ja, ja. Jag ska ! 😀

Lisbeth 26 februari, 2020 - 13:43

Tack!

Lisbeth 26 februari, 2020 - 13:47

Jag vill fortfarande ha min ursprungliga avatar även om den sista var lite mer neutral!

Charlotta 26 februari, 2020 - 13:59

Jag förstår, men jag vill ha förändring. Det kommer att se ut så här ett tag nu sedan byter jag igen. Känns det för obekvämt kan du skapa en egen (länken i förra kommentaren) som du tar med dig överallt.
/C

Lisbeth 26 februari, 2020 - 14:43

Personligen tror jag att risken är större att människor överreagerar om man bara försöker sopa fakta under mattan och undviker att agera.
Jag hade en gång en vännina som oavsiktligt tappade självkontrollen och slog till sin dotter när hon till sist tappade tålamodet.
Rent ideologist så var hon helt emot våld, men i pressade situationer så tappade hon självkontrollen.
Så hon slog sin dotter vid upprepade tillfällen.
Hon var förtvivlad över sig själv. Jag föreslog då att hon inte skulle vänta så länge att reagera utan att markera gränserna betudligt tidigare. Kanske nästan låssas att hon blev arg innan hon verkligen blev så ursinnigt förbannad att hon tappade kontrollen.
Hör och häpna! Det fungerade! Vad jag vet så har hon aldrig tappat kontrollen och slagit sin dotter igen!
Presis av samma anledning tror jag att det är nödvändigt att sluta tysta ner saker i verkliga livet!
Jag tror att det är viktigt att ta reda på vad som händer och att våga delta i och sätta gränser, dvs. inte blint tro på allt vad auktoriteter säger.
Visst är det bra att ha tålamod och vara snäll, men även det kan gå till överdrift och istället transformeras till hjälplöshet och dumhet.

Charlotta 26 februari, 2020 - 18:28

Jag har aldrig förespråkat att man ska tysta ner saker, att blunda för vad som händer, att inte sätta gränser eller att blint tro på auktoriteter, tvärtom handlar hela bloggen om raka motsatsen vilket jag trodde var uppenbart. Jag förstår inte riktigt hur du kommer fram till den slutsatsen grundat på att jag rekommenderar att man fokuserar på sina egna energier och inte dras med i den allmänna hysterin kring allt mörker som synliggörs för närvarande.
/C

Lisbeth 26 februari, 2020 - 20:35

För att försöka besvara den frågan så har jag fått det intrycket att du uppfattar mig som om jag manifesterar negativitet!
Jag har försökt belysa div. misstag som vi människor har gjort eller fortfarande gör mot varandra eller mot naturen i syfte att belysa.
Jag tror att det är viktigt att genomskåda verkligheten. Allt är inte Guld som glimmar!
Jag har alltid försökt ta reda på så mycket som jag förmår och hoppas att andra också gör det!
Med detta sagt så menar jag absolut inte att jag på något sätt har monopol på sanningen, men jag litar i allra högsta grad på min intuition som hittills har väglett mig väl!
Jag är inte rädd för att manifestera något fel i verkligheten! Kort sagt tror jag inte att det är möjligt!
Om alla drar sitt strå till stacken så blir det bra till slut, men det går lättare att välja väg om man har öppna ögon!

Charlotta 26 februari, 2020 - 20:57

Det stämmer att jag tror att du oavsiktligt riskerar att dra till dig saker som du egentligen inte vill ha genom att fokusera på det du upplever som problematiskt. Du skapar hela tiden din egen verklighet och beroende på var du lägger ditt fokus och ditt engagemang kommer den verkligheten att se olika ut. Naturligtvis är du inte ensam om att skapa den värld vi ser, alla drar sitt strå till stacken men det finns en orsak till att den styrande eliten vill att människor ska vara rädda och misstänksamma och det är för att de är mycket väl medvetna om hur energilagarna fungerar och att om tillräckligt många människor förväntar sig det värsta, hatar varandra, är rädda för varandra eller bara allmänt missmodiga och uppgivna så är det en sådan värld de kommer att skapa. Människor som lever i en upplevd brist på allt möjligt blir lätta att styra och lätta att få att konsumera allt från livsmedel till läkemedel och prylar, de är alltså lönsamma. Mitt råd är att inte spela dem i händerna genom att gå på alla dessa olika spel för gallerierna på olika nivåer, även en hel del av det som betraktas som skeptikerrörelsen är egentligen drivet av den styrande eliten med avsikt att hålla liv i samma negativa känslor men riktat till människor som är mer medvetna och därför kräver lite mer sanning för att låta sig luras. Enda sättet att inte åka med på karusellen är att helt och hållet kliva av och betrakta spektaklet från sidan istället medan man jobbar med sin egen frekvenshöjning.
/C

Lisbeth 26 februari, 2020 - 21:34

Faktiskt kan jag utan minsta tvekan hävda att jag aldrig har dragit till mig något negativt genom mina egna tankar hittills i mitt eget liv! Vad jag kan minnas har dåliga saker endast hänt när jag har tagit saker för givet!
Det som jag har upplevt ha drabbat mig i mitt liv, har utan undantag drabbat mig just för att jag inte har förstått hur jag skall hantera saker eller för att jag har bortsett från att tänka över saker.
Ibland på grund av brist på erfarenhet och ibland på grund av ren godtrogenhet.

Charlotta 26 februari, 2020 - 22:21

Det gläder mig att du har så goda erfarenheter. 🙂
/C

Annica 26 februari, 2020 - 22:45

Tack för dina fina och inspirerande texter du fortsätter att skriva🙏❤️❤️❤️.
Jag känner att det finns en hoppfullhet i dem som hjälper mig på min väg.
Att vakna upp och se bakom och genom denna fysiska värld fyller mig bitvis med rädsla och en
stor förtvivlan.
Samtidigt som det är en vacker och magisk resa att inse varför vi alla är här på denna jord i detta oändliga
universum.
Det enda jag kan känna full tillit och trygghet i är att förändringen måste komma inifrån oss alla.Att
vi alla kan förändra saker i och med oss själva för att bidra till en ljus och kärleksfull värld.
Sprida ljus och kärlek på de sätt vi alla kan.
Jag mår ofta dåligt över hur våra djur i världen behandlas.
Jag kan välja att gråta och bryta ihop .
Det gör jag ibland.
Jag kan välja att bli rasande arg eller göra aktiva handlingar i medvetenhet för att hjälpa och bidra
till djurens bästa på olika sätt.
I det finns min makt att förändra men inte i rädsla över andra människors omedvetna handlingar.
Jag kan inte förändra utifrån hur mycket jag än vill.
Det gäller att leva i hjärtats mod dessa dagar.
Det är mycket som stormar runtomkring.
Mitt i allt detta litar jag till en djupare, visare och himmelsk plan som kommer leda
mänskligheten rätt.
Det är en ljus tid vi går till mötes och allt fler börjar vakna och inser att vi på djupet är vår själ.
Jag ser fram emot kommande år.
Det kommer att bli lite mörkare innan det ljusnar men det är bara på ytan.
Vi är alla en del av en universell kärlek även om inte alla har insett det än .
Allt gott ❤️❤️❤️
Kram från
Annica

Charlotta 26 februari, 2020 - 23:10

Tack för dina kloka ord Annica.❤️ Den här meningen gillar jag speciellt ”Det kommer att bli lite mörkare innan det ljusnar men det är bara på ytan.” för den illustrerar väldigt väl precis hur jag uppfattar situationen. Ser man bara till ytan är det lätt att mörkret upplevs som tilltagande och övermäktigt men går man lite djupare upptäcker man att det kommer oändligt mycket ljus underifrån, men också inifrån såväl som ovanifrån. Man får påminna sig om att allt lidande är tillfälligt och med syfte att uppmärksamma människan på de förändringar som behöver göras, men det kan vara mycket svårt emellanåt att konfronteras med det. Kram!❤️
/C

Lisbeth 27 februari, 2020 - 19:53

Alla har vi olika saker som verkligen betyder mycket för oss i livet! Detta ger oss mycket men det gör oss också sårbara!
Det är kanske bra att få utlopp för detta! Trollen spricker i ljuset! Det som först verkar hotat blir mer hanterbart!
Jag personligen tror att ingen av alla de teorier om hur verkligheten fungerar har total förståelse för hur naturen klimatet mm. fungerar.
Varje liten insats som vi alla gör är viktig och gör skillnad till det bättre i det långa loppet!
Att verkligen älska naturen gör verkligen skillnad! Det tillför den energi som skapar en frisk framtid!
Personligen har jag upplevt att är något riktigt viktigt för mig, så går det att manifestera även att bevara och tom ändra det som verkar omöjligt!
Glöm inte att tro kan försätta berg! Så varför skulle inte god tro inte kunna ge god energi till klimatet?
Jag tror att genom att våga planera det man verkligen önskar av hela sitt hjärta, så går det att påverka framtiden!
En sak har jag dock lärt mig! Var noga med vad du önskar dig! För du kanske får det!
Glöm inte de viktiga detaljerna! Var tydlig! Vad är viktigt! Vad vill du åstadkomma?
Släpp det och låt framtiden bära frukt!

Charlotta 27 februari, 2020 - 20:20

Nej ingenting är skrivet i sten, även om det finns en övergripande bild av hur klimatet kommer att utveckla sig så är utrymmet för variation mycket stort. Allting är ju som bekant energi och energi går att påverka, om vi människor t ex kan bidra med positiv energi till Jordens förändringsprocess så kanske den kan bli både kortare och enklare, eller så kanske vi kan dra in gynnsam energi från kosmos, eller avancerad teknik som vi inte ens kan föreställa oss och som förenklar situationen. Med tanke på allt som händer nu energimässigt och alla förändringar som vi genomgår har vi inte ens förmåga att föreställa oss den framtid vi står inför, man kan lika bra föreställa sig att det kommer att bli fantastiskt som förfärligt.
/C

Gechen 20 mars, 2020 - 16:19

Jag postade detta inlägg på min facebook sida då jag blev förtjust : ) och fick denna kommentaren av någon:

”Jag är skeptisk till den texten. Lösningen är fortfarande baserad på teknologi och elektronik. Jag ser detta som fel väg för mänskligheten. Vi har inom oss förmågor som kan tränas och utvecklas, där vi kan använda telepati etc. för att göra vad elektroniken gör åt oss. Om vi förlitar oss på teknologin istället för att utveckla och träna oss själva så går vi som ras bakåt istället för framåt.
De flesta raser i världsalltet verkar vara telepatiska, så det vore väl den väg vi borde gå med.
Men med all möjlig disinformation i omlopp får vi väl tro på vad som verkar mest logiskt för oss själva, och framtiden får utvisa vad som var sant eller inte.”

Jag tyckte att detta var en riktig bra tankeställare som vi bör reflektera kring. Vi har som ras ett stort potential men är oerhört sårbara. Det är väldigt sant det han säger om att vi måste utveckla våra inre förmågor. Och all teknik är något som förhindrar oss från att utveckla oss själva faktiskt. Kanske pekar religion åt rätt håll i alla fall, även om vi måste titta genom feltolkningar och dogmer. Principiellt visar religionerna oss att vi bör kopplar upp oss till den högsta Skaparen genom dess sällsynta sanna förmedlare (som Jesus, och den/de som ännu inte anlänt mänskligheten. Även sann Islam har något liknande ). Man kan tycka att vi människor skulle sträva efter enhet i oss själv, inte genom dualitet söka någon ”annan”, men är vi verkligen där än ? Jag tror inte det. Jag tror vi har en bit att gå innan vi är ETT med Skaparen. Och under hela denna tiden måste vi kanske utvecklas genom dualitet först. Vi är under hela utvecklingsprocessen mycket sårbara för allehanda inflytanden, både negativa och positiva. Vi måste gå bortom alla arter i universum. Vi är människan med en särskilt avsikt, och bör inte komma under någon annan ras agenda.
Vet att detta kan vara utmannade för dig som förmedlar, men tror vi måste granska allting noggrant de närmasta åren. Vi är redan så försenade pga den mörka agenda som genomsyrar världen och mänskligheten. En agenda som är stimulerad av negativa utomjordingar. Vet att de du förmedlar är positiva, men är det rätt att lägga oss för deras hjälpinsatser i alla fall?

Charlotta 20 mars, 2020 - 17:54

Jag är absolut inte ute efter att försöka ”omvända” någon eller bestämma vad någon annan ska tycka eller tänka. Både du och personen som kommenterade på din FB-sida verkar ha tydliga egna övertygelser och det är inget jag vill argumentera emot, tvärtom uppmuntrar jag till att kultivera dem. Det bästa man kan göra är att följa sin egen inre övertygelse, den vägledningen man får från sitt eget högre jag ska man aldrig åsidosätta för någon annans övertygelse. Ta till dig det av mina kanaliseringar som du tycker känns rätt och meningsfullt och lämna resten, det är mitt bästa råd.

Av naturliga skäl ser jag inte de problem ni ser men det beror på att mitt perspektiv är annorlunda eftersom min övertygelse är annorlunda. Min övertygelse är att denna nya teknik enbart utgör möjligheter och inte på något vis utgör hinder för människans utveckling. Det är också min övertygelse att religion är ett maktmedel som inte handlar om varken tro eller den Skapare som är källan till alla livsformer i universum, även galaktikerna. För mig finns alltså inga konflikter, bara hjälp på vägen från individer som representerar en del av vårt eget ursprung och har vårt bästa för ögonen.
/C

Gechen 20 mars, 2020 - 20:09

Tack Charlotta. Jag har faktisk svarat lite det samma i inlägget att tekniken inte behöver betyda att vi inte ska utvecklas andligt eller ha ett enkelt hälsosamt samhället. Det är så mycket ångest och stress som blandar sig in i folks uppfattningar ofta och då blandar man strax ihop ren teknik med skadlig teknik. Som att jämföra friska frukter med giftiga. Även om frågeställningarna i sig är välkomna bidrag för att få igång en uppklarande diskussion! /Gechen

Christer Ståbis 20 mars, 2020 - 19:14

Hej Gechen !
Visst kan vi utveckla oss så vi använder telepati istället för telefoner eller mobiltelefoner. Fast vi är inte där ännu och hur ska vi då göra om vi inte ska utveckla vår teknik mot att till slut hamna där ? Ska vi gå tillbaka till att vi får gå, springa eller rida till den människa vi vill tala med ? …eller ska vi fortsätta med vår undermåliga (och skadliga) teknik tills vi den dag kan använda telepati ?
Jag ser inte en motsättning mellan teknisk utveckling och andlig utveckling. Om vi ska leva som människor på den här planeten så lär vi ju se till att ”logistiken” fungerar. Jag vill påminna dig om att Jorden är en fysisk plats, med allt vad det innebär av begränsningar – idag.
Visst, om alla levde där man kan leva i en halmhydda och plocka maten från träden i omgivningen så kanske det skulle gå bra ändå. Då kanske det fanns tillräckligt med tid för att utveckla sin andlighet också. Fast alla lever inte i en sådan miljö. Under årtusenden har många människor slitit och släpat för enbart brödfödan. Så även många människor idag. De har haft och har fullt upp med det och har inte haft något tid för att utveckla sin andlighet. All tid har helt enkelt gått åt till att överleva.
Sedan så kan det ju vara så att människan vill utveckla sig och då även med att skapa. Inte sant ? Att skapa inte bara konstverk utan även göra tekniska saker. Saker som kan lära dem mer och ge dem större möjligheter att leva ett gott liv.
Ska vi gå från grottstadiet och direkt till den andliga världen eller hur hade du tänkt dig ?
I den andliga världen behöver vi inte vare sig 5G- eller 5D-teknik. DÄR kan vi skapa allt vi vill med enbart vår tanke. Fast vi är inte där på Jorden ännu… Vi är där vi är nu, både människan och Jorden, i vår utveckling. Allt tar sin tid här men vi är på väg.
Tekniken tar olika steg. Steg som, i kommunikationens fall, för oss allt närmare det andliga. Från att ”slå på trumman” för att kommunicera med andra längre bort, till telegrafer, till telefonen, till trådlös telefoni över hela Jorden, till… tankeöverföring. Ser du inte kopplingen ?
Sedan är (tele)kommunikation bara en del, även om den är viktig. Även om vi alla har kunnat kommunicera genom telepati så lär vi knappast ha blivit varmare av det i våra hem (rent fysiskt)… Sedan så vill människor fortfarande träffa varandra och även se andra platser på Jorden. Det kan vi knappast klara genom telepati… Ja, teleportering kan vi kanske lära oss, fast ska ingen människa får resa eller träffa andra människor som bor för långt bort för att gå, innan vi har lärt oss teleportering…? Ska vi fortsätta köra med fossila bränslen tills vi har lärt oss teleportera ?
Förklara gärna för mig hur vi ska leva fram till att vi blivit ”perfekta” och kan tillämpa den andliga världens alla möjligheter här på Jorden.
Så, istället för att du nu ska ligga och skura golvet i morgon hela dagen så har du möjlighet att ta dammsugaren ett tag och sedan sätta dig framför internet och utveckla dig lite mer, tack vara teknik… 😉
Sedan är den tekniska utvecklingen bara ett steg i vår utveckling. Det som jag personligen ser som har den allra största betydelsen för mänskligheten är den att barnen som föds nu är mer utvecklade. Teknik är bra men med utvecklade själar vid rodren i framtiden så har vi… ja, i princip oändliga möjligheter !
Sedan kan jag bara säga en sak angående vad vi alla har för olika uppfattningar om saker och ting. Jag ser inte allt men jag ser tillräckligt mycket för att förstå hur stort och komplex denna skapelse är. Jag kan också se olika utvecklingssteg hos en människa. Det som är utanför ”lådan” är det oftast väldigt svårt att förstå. Vi har alla våran ”låda” som är vår verklighet. Med tiden så kommer dock allt mer av det som är utanför lådan att hamna innanför lådan och lådan blir då större. Det du inte ser eller förstår idag kommer du en dag att få klarhet i.
Hade det här varit i den andliga världen hade jag kunnat skicka dig en ”boll” med information om det jag vet (och tror !) men nu blir det allt för omfattande att förmedla det här… Så, det blir, frustrerande nog, enbart några få rader jag kan dela med mig.
Min uppfattning om religioner är att alla de stora religionerna har sanningar… och villfarelser. Sedan tolkningar… Det går att tolka i princip vad som helst till vad som helst… Jag har sett två olika religioner tala om samma sak men de troende tror själva att de talar om två olika saker… Endast en medvetandehöjning kan få dem att inse att det i själva verket är samma sak.
Så, vad är sant och vad är inte sant ? Det är lätt att gå vilse… Det är lätt att fastna i ett tankemönster eller att tro på något, som senare visar sig inte stämma. Att finna sanningen är en process. Min sanning revideras hela tiden. Det som är grundproblemet är att vi inte ser hela sanningen. Vi ser fragment och så skapar vi oss en bild utifrån den, mer eller mindre sann.
Jag ska inte bli för långrandig nu i det. Du känner säkert igen mycket av det jag säger. 🙂
Den negativa påverkan vi har haft från andra varelser eller civilisationer ser jag idag som något gammalt. Det tillhörde den gamla världen. Vi är nu i en ny era, där vi höjer oss över det gamla.
Ingen tvingar oss att göra något och inte heller att använda den nya teknik vi kommer att få ta del av. Det är en influens utifrån men det är inget nytt. Det har vi fått så länge denna civilisation har funnits på Jorden ! Inget är nytt. Tror du att Edison, Tesla, Einstein och alla de andra bara ”råkade” komma på något en dag vid frukostbordet…? Nej, inget är nytt… Om vi inte ska ta till oss något av någon utifrån, hur ska vi då gå tillväga ? Allt hänger ju samman. Vi är ingen fristående del i universum… Vi har ju alla en koppling till övriga universum. Så, hur ska vi lyckas ”utestänga” allt och alla, utanför Jorden och den fysiska världen här ? Ja, kanske om vi lyckas bli zombies. Om vi lyckas framställa människor utan själ så… Kanske. Är det så vi ska vara, själlösa ? (Retorisk fråga.)
Ja, det jag ville säga är att vi är inte så ensamma som vi tror och ”uppfinningar” vi gör här på Jorden är inget nytt – något av dem.
Jag hoppas att jag lyckades förmedla lite av hur jag ser på det hela. Det är inte lätt alla gånger. Orden är bara trubbiga verktyg för våra tankar…
Namaste

Gechen 20 mars, 2020 - 20:27

Hej Christer,
och tack för ett utvecklad och uppskattad svar. Jag kan mycket väl se det från den synvinkel du presenterar . Jag är en öppen person som aldrig har tänkt inom en låda! Lådor är för saker : ) Är full av samma framåtanda som du/ni. Men ibland ser jag det som nödvändigt att ifrågasätta för att få till en uppklaring av frågeställningar. Du har rätt om religioner, om att bara en medvetenhetshöjning kan få de religiösa att se och tala om samma sak och vara i samma anda. . Tycker också om det du säger att grundproblemet är att vi inte ser HELA sanningen, utan endast fragment. Det beror just på att vi tränger ute det andliga ljusets fullspektrum genom det mörker vi i vår svaghet har attraherad. MEN, processen stannar inte av och jag är självfallet också enig i att det gamla är på väg ut. Den processen har pågått sedan 2012 (kanske redan 2001), med knall och fall och uppvaknande för alla levande själar.
Ja, det blev uppenbart nu att vi behöver ta till oss något utifrån : ) via nya stjärnskott. Du har lyckats bra. Det uppfattades just som en boll av eld som kom susande : )
/Namaste

Christer Ståbis 20 mars, 2020 - 21:04

Hej igen Gechen !
Åh, vad bra, att du uppskattade mitt inlägg. 🙂 Tack för ditt svar. Det är inte alltid lätt att veta hur människor tar det man skriver.
Det glädjer mig att du har insikter och kommit en bit i ditt frekvenshöjande.
Ja, det är helt rätt. Är det något man funderar över eller är tveksam över ska man ta upp det. Absolut ! 🙂
Ja, mörker ja… det kan jag ägna en hel diskussion åt… 😀 Fast sedan nyår, då jag började läsa Charlottas inlägg och även tagit del av Kryons meddelanden till oss (han finns kanaliserad på YouTube bl a) så har jag släppt det mesta som har med mörkret att göra. Den här nya eran som började 2012 och inte minst fått en skjuts nu 2020 har fått mig sedan början av året att se hela mänsklighetens utveckling positivt. Jag har i 10 års tid sett 98% mörker här på Jorden och trott att en medvetandehöjning och därmed positiva skeenden har legat en 150 år bortåt i tiden eller mer. Så jag blev mäkta förvånad då jag nu upptäckte att så inte alls var fallet. Jag kan inte beskriva den glädje jag kände !
Min allra högsta önskan i hela mitt vuxna liv har varit att alla människor på Jorden skulle leva i fred och vara vänliga mot varandra. Jag trodde inte i min vildaste fantasi att jag skulle få uppleva det under min livstid. Fast nu ser det faktiskt ut som att vi är på väg dit ! 🙂
Jag kan rekommendera de övriga inläggen som Charlotta skrivit, om du inte läst dem redan. Jag kan rekommendera att läsa de som är skrivna sedan nyår, ungefär. (Jag har skrivit rätt många kommentarer där också, för de som orkar läsa allt…) ;D
Hon skriver om de nya barnen som kommer också. Barnen är vår framtid och det finns inte en tyrann i världen som kan stoppa den positiva utvecklingen om alla barn som kommer vill ha ett fredligt samhälle ! 🙂 Ja, ALLA tyranner dör, för eller senare och de som tar över är de nya barnen… 😀
Tack ! Ja, en dag så blir jag bra på att skicka bollar, efter lite träning… ;D (I den andliga världen så kan man få massvis av information skickat, koncentrerad som en ”boll” och studera i egen takt.)
/Namaste

Gechen 23 mars, 2020 - 16:59

Tack Christer : )
Ja, här på bloggen finns mycket bra att läsa! Håller med.
I övrigt har jag nog varit en högfrekvent människa ändå sedan födelsen : ). Däremot har jag inte alla detaljer på plats och tror att det är bäst att bara hålla sig till basic andlighet… inte utveckla så många tankar och teorier , utom just att jag lyssnar till de säkra stjärnskotten som kanaliserar. Försöker hålla mig till dem och till egna principer. Charlotte är en av dem!

Charlotta 23 mars, 2020 - 18:08

Tack för förtroendet Gechen.❤️
/C

Lisbeth 20 mars, 2020 - 21:51

Mörker är bara brist på ljus!
Ondskan är omogen kunskap som som bäst transformeras av upplysning och balans i hjärtats inre!
Onda människor är rädda för ljuset för de tror att de kommer att straffas för de handlingar eller den likgiltighet som de har!
Rädda människor kan till och med vara farliga när de försöker skydda sig!
Det krävs uthållighet men tiden läker till slut även de djupaste sår!
Men kom ihåg att kärleken övervinner allt! Vi är alla en blandning av gott och ont på väg till upplysning!
Mörker är en sträng läromästare och den hjälper oss att välja att skapa en bättre verklighet!
Mod är att välja rätt även om man känner rädsla! Rädlsan omvandlas till styrka och mod om man vågar stå kvar i sig själv!
Visdomens röst är vänlig och vägleder i från nålsögat i stillheten!
Att älska sig själv gör det lättare att älska andra!

Christer Ståbis 22 mars, 2020 - 23:14

Nej, ondskan är motpolen till kärlek. Det har inget med kunskap att göra. Ondskan är ett uttryck av mörkret. Kärleken av ljuset. Det finns många kunniga (och någorlunda utvecklade !) som agerar efter sitt mörker. Ju mer utvecklad en människa är desto större möjlighet har denne dock att välja att agera efter ljuset eller mörkret inom denne. Ju mer utvecklad person desto större ansvar. (Det är ju värre att göra något tokigt som man vet är tokigt än att göra det utan att vara medveten om att det är tokigt, inte sant…)
”Onda” människor är rädda för ljuset för det tar ifrån dem deras makt…
Ljuset och mörkret var integrerat från början (och kommer att bli det så småningom igen). Tao som har skapat denna skapelse har splittat på ljus och mörker (vilket egentligen inte var tillåtet, vad jag förstår). (Må Tao vara den fallna ängeln…?) Det är därför vi har denna dualitet här på Jorden.
”Onda” människor agerar utifrån sitt mörker. Rädsla är en stor faktor de påverkas av men inte den enda. Lockelsen av makt är en annan.
Att rädda människor kan vara farliga är väl inget nytt och borde väl vara en självklarhet för de flesta människor vid det här laget eller…?
Ursäkta men när du radar upp en massa fristående påståenden så låter det som du rabblar upp en massa floskler bara. Är det något konkret du vill säga eller vill du bara svänga dig med vackra ord för att få bekräftelse ? Ja, vi tycker om dig Lisbeth. Hade du varit här hade du kunnat få en kram också. 🙂

Lisbeth 23 mars, 2020 - 10:59

Hej roligt att du Christer kommenterar! Just detta tycker jag visar hur vi människor uppfattar olika ord och meningar!
Hur mycket man än försöker dela med sig så uppfattas det ändå individuellt!
Kanske jag behöver förtydliga mig!
Det jag i första hand tänker på när jag hänvisar till omogen kunskap är när människor gör dåliga saker ouppsåtligt!
Det är ju inte alltid så att människor gör fel avsiktligt!

Christer Ståbis 23 mars, 2020 - 11:18

Okej, då förstår jag. 🙂 Jo, så är det. Ja, jag har lärt mig att det är inte alltid lätt att förmedla vad man tänker och menar. Skönt att det finns utrymme för att förtydliga sig i detta forum. Hade det varit på Facebook, YouTube eller något annat av alla allmänna forum så hade snart kommentarerna fyllts med glåpord och påhopp, utan vidare förklaringar… 😀
Sedan är det så som jag nämnt i en annan kommentar att vi ser alla en liten del av allt (sanningen) och skapar oss en bild utifrån det.
Personligen har jag tyckt i många år att det varit väldigt frustrerande att få fragment och försöka tolka så mycket information, utan att få klara besked alla gånger. Nu har jag dock släppt det. Jag har några tusen frågor jag skulle vilja ha svar på men tids nog får jag reda på hur det ligger till med de olika sakerna. 🙂

Lisbeth 23 mars, 2020 - 11:56

Jag håller med dig Charlottas arbete på denna samlingsplats är fantastisk!
Personligen inser jag att vi alla verkligen behöver lösningar på alla olika problem och sårbarheter som verkligen kommer upp till ytan i nuläget!
Det som många har sett sedan mycket länge och under lång tid försökt att lösa går inte att bortse från längre!
Mycket pågår samtidigt så vi befinner oss definitivt i total förändring!

Alexandra 29 mars, 2020 - 15:47

Du vet att man kan använda . efter en mening? Ser trevligare ut, vid användande av endast ! kan man uppfattas som att man skriker

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI