Home 5D-teknik 5D-teknik i datorer

5D-teknik i datorer

by Charlotta

Datorer är ett annat område där människan nu kommer att få ta del av galaktisk teknik. Trots att människans datorteknik har utvecklats snabbt och kommit lång väg sedan den första datorn såg dagens ljus befinner den sig fortfarande bara i spädbarnsstadiet om man jämför med femdimensionell datorteknik.

När det gäller energiförsörjning, informationsöverföring och datahantering kommer 5D-tekniken att göra de nya datorerna väldigt mycket mer effektiva. 5D-tekniken kommer också att göra att datorerna blir användbara inom långt fler områden och på andra sätt än vad som är möjligt i nuläget.

De nya datorerna kommer inte att behöva vare sig strömkabel eller batteri och kommer därmed att ha obegränsad användningstid även vid energikrävande arbete. Informationsöverföringen kan ske sladdlöst och ändå helt utan skadlig strålning samt med praktiskt taget obegränsad kapacitet. Detta innebär bland annat att laddningstider, uppkopplingstider, bearbetningstider och överföringstider är ett minne blott.

Precis som med 5D-tekniken för bilmotorer kommer 5D-tekniken för datorer att förmedlas till samtliga kommersiella datortillverkare vid samma tidpunkt. Den tekniska beskrivning som de kommer att få motta innehåller en fullständig beskrivning för att kunna tillverka de nya datorerna och även detaljerade beskrivningar av funktionalitet och kapacitet.

Den innehåller också instruktioner för hur man tillverkar en ny sorts kompositmaterial som ska användas till datorernas skal och alla andra datordetaljer som för närvarande tillverkas i plast, metall eller andra material. Detta nya kompositmaterial saknar helt negativ miljöpåverkan och är också avsedd att användas för att ersätta plast, metall och andra material med negativa miljöeffekter i en stor mängd produkter och detaljer i alla tillverkningsbranscher.

Även denna teknik kommer att förmedlas kostnadsfritt under 2020 och med planetens och människans bästa i åtanke. Nya datormodeller kommer att relativt omgående gå i produktion och senast under 2021 kommer datorer med 5D-teknik att finnas tillgängliga för konsumenterna.

Avsikten med all 5D-teknik som förmedlas till människan är att i alla avseenden förbättra levnadsvillkoren och aldrig att på något sätt begränsa, lura eller göra människan beroende av någon annan för sin framtida utveckling. När 5D-tekniken är levererad äger människan den och har fått all information och teknisk data som behövs för att själv hantera den nya tekniken och de nya produkterna. Galaktikerna kommer dock att finnas tillgängliga på obegränsad tid för att svara på frågor och undervisa både producenter och konsumenter om den nya tekniken om så önskas.

/Galaktiker kanaliserad av Charlotta

40 comments

Lisbeth 12 januari, 2020 - 19:26

Jag ställer en fråga utifrån den rådande situationen i Världen, och den transformation som måste ske på alla plan för allt liv på jorden!
Vi människor har ju visat prov på alla möjliga former av hänsyslöshet, brist på förståelse, korruption och maktmissbruk samt krig!
Hur skall vi klara av att inte missbruka en så kraftfull teknologi??
Är vi redo för detta eller kommer vi att ödelägga ännu mer liv?
Hur skall denna förändring i så fall ledas? Jag ser inte fram emot ledarstrukturer i någon form av diktatur!
Samtidigt så är jag medveten om att vi människor är allderles för långsamma för att klara av att lösa alla felsteg vi gjort på jorden!
Charlotta kan du vidarebefodra dessa frågeställningar?

Charlotta 12 januari, 2020 - 20:27

Galaktikerna skulle aldrig ge oss tillgång till teknik som vi inte är redo för, att de förbereder oss på att det nu är dags innebär att vi kommer att kunna hantera det på ett bra sätt. Det finns ingen anledning till oro, tvärtom så bidrar oro bara till de låga frekvenserna.
/C

Lisbeth 13 januari, 2020 - 22:37

Hej igen!
Jag har till skillnad från många andra aldrig varit mörkrädd eller rädd för spöken eller det sk okända.
Däremot litar jag inte helt på mig själv och andra människor.
För att ta ett exempel. Om jag skulle gå ut ensam en mörk natt i skumma kvarter så skulle jag inte vara rädd för mörkret i sig själv men däremot för människor som uppehåller sig där ute.
Förklara för mig hur skall jag kunna lita på de människor som skall införa den nya teknologien inte kommer att missbruka sin makt!
Som jag ser det så är det vi människor som är den svaga länken i kedjan!

Lisbeth 13 januari, 2020 - 22:51

För att förtydliga ytterligare. Om jag skall kunna lita så blint på tekniker och politiker så borde jag kunna gå ute på natten utan att riskera att bli överfallen. Det går ju inte att förneka att människor begår många hemska saker mot varandra!
För att dessa storslagna planer skall vara genomförbara så måste ju vanligt folk kunna känna sig både delaktiga och trygga!
Och inte minst måste alla miljö hänsyn till naturen och jorden vara helt trygga!

Charlotta 14 januari, 2020 - 09:40

Jag förstår inte hur du menar att 5D-tekniken skulle vara farligare än den teknik vi har idag, förklara gärna vad det är du tror är riskfyllt med den och hur det skulle kunna missbrukas av människor som du inte litar på.
/C

Charlotta 14 januari, 2020 - 09:38

På vilket sätt tänker du att den teknik som beskrivs i inlägget skulle kunna missbrukas?
/C

Lisbeth 14 januari, 2020 - 15:06

Framför allt genom att utöva makt, tvång och kontroll över människor!
Människor med makt kan lätt falla för frestelsen att använda sin ledarroll felaktigt, det har vi ju oändligt många exempel på! I värden finns ju redan korrupta system som riskerar att stärkas ytterligare!
Se bara på Kina som är en diktatur redan missbrukar 5 G.
Denna datakraft blir ju oändligt mycket kraftfullare!
Människor gör ju som bekant så kallade misstag!
Alla människor är ju utrustade med ett ego! En del människor är tyranner eller psykopater, andra är bara naiva!
Att ge människor mer makt har en tendens att korrumpera!
När ledarrollen blir kraftfullare så ökar också risken att oönskade effekter också förstärks!
Kraftfulla mediciner brukar ju också ha kraftfulla biverkningar!
Hur skall Gud skydda oss? Hur skall Galaktikerna rent praktiskt följa upp att ingen börjar spionera
eller hänga ut varandras privatliv i ännu högre omfattning?
Hur skall militären hindras från att använda denna nya teknik som vapen?
All annan teknik använd ju redan framför allt som vapen!

Charlotta 14 januari, 2020 - 15:18

Jag är rädd att jag fortfarande inte förstår hur tekniken som beskrivs ska kunna öka någons makt, tvång och kontroll över någon annan. Vilken del av den nya tekniken är det som kan orsaka att situationen förvärras tänker du?
/C

Lisbeth 16 januari, 2020 - 20:40

Här är en video som talar data artificiell intelligens och olika forskares syn på riskbedömningar!
https://youtu.be/tQd_5as_cMY

Charlotta 16 januari, 2020 - 20:52

5D-tekniken innefattar inte ai så det behöver du inte oroa dig för.
/C

Lisbeth 24 februari, 2020 - 10:52

Här är en video som handlar om hur vi bör hantera frågor som handlar om okult teknologi!
https://www.youtube.com/watch?v=sXsjC6BTIT4&feature=youtu.be

Lisbeth 13 januari, 2020 - 15:52

Här är en länk som förklarar varför jag inte litar på teknokrater!
https://youtu.be/BXbvL0uZkrY

Lisbeth 14 januari, 2020 - 16:45

Jag vet inte hur jag skall kunna uttrycka mig tydligare!
Om man tillför mer effektivitet i ett redan obalanserat och orättvist system så blir det ju bara mer av det som redan är obalanserat!
Världsekonomin är ju i nuläget riggat så att makteliten blir rikare och rikare och de fattiga blir mer och mer skuldsatta!
Datorer används ju redan idag för ekonomiska transaktioner i så hög hastighet så att det underlättar kriminell verksamhet.
Det måste ju till ett systemskifte först!
Hur skall detta systemskifte se ut?
Annars förstärks ju de redan befintliga misstagen som tidigare och nuvarande makthavare har gjort.
Vi vanliga små medborgare har inte så stora möjligheter ändra på denna riggade Världsekonomi!
Hur ska detta systemskifte se ut?

Charlotta 14 januari, 2020 - 17:05

Det verkar som att du gör antaganden om framtiden som baseras på det som har varit, den sortens extrapolering är inte relevant i tider som dessa för det vi har framför oss kommer inte att ha mycket gemensamt med det vi har bakom oss. Du verkar också göra antaganden om 5D-tekniken som inte är korrekta och inte har sitt ursprung i texten. Jag vet så klart inte hur du tänker men för mig känns det som om ditt resonemang baseras på rädsla och det är det absolut värsta stället att påbörja någon form av tankegång. Katastroftankar leder dig in i helt fel energier och göder egot på ett sätt som kan få dig att må mycket dåligt, den sortens tankar har ingen verklighetsförankring utan kommer från att egot spelar upp sina värsta ”tänk om-scenarion”. För att komma ur den nedåtgående spiralen föreslår jag att du pausar alla former av nyhetsmedier några veckor och istället laddar på med själsstärkande och balanserande input, detta skulle vara ett mycket bra tillfälle att fördjupa dig i Mirakelkursen om du har möjlighet.

Galaktikerna har uppmärksammat dina farhågor och kommer med ett par relevanta inlägg i ämnet längre fram i veckan, jag håller just på med ett av dem nu. 🙂
/C

Lisbeth 14 januari, 2020 - 18:31

Jag är glad över att galagtikerna kommer att komma med mer förklaring och fördjupning för det är precis det som jag efterfrågar!
Däremot upplever jag inte några katastoftankar eller katastrofkänslor av att se på verklighetens konsekvenser.
Jag tycker det är mer skrämmande att inte följa med i min samtid.
Bättre att stämma i bäcken än i ån!
Det är just därför jag tycker att ett forum som detta är ett bra ställe att sprida information och ställa frågor!
Jag vet inte vad det är för antagande om själva tekniken du tror att jag har? Det enda jag vet är att den är kraftfull!
Jag kan inte ännu veta något om själva tekniken! Jag behöver veta mer om den för att kunna bedöma det!
Det jag däremot har en hel del upplevelser och erfarenhet av är oss människor och hur vi hittills har levt våra liv på gott och ont.
Som jag ser det så är det viktigt att alla engagerar sig utifrån sitt utgångsläge och försöker bidra var och en på sitt sätt.
Jag blir inte skrämd av att att se på verkligheten. Faktiskt så blir jag mer skrämd av bortse från verkligheten!
För om man är realist så är det lättare att finna lösningar på problem!
Ju fler som är medvetna ju fler finner lösningarna! Så ser jag det!
Att vi alla skall bli passiva och drömma oss bort i verklighetsflykt ändrar väl ingenting?
Däremot håller jag fullt ut med om att ha ständig kontakt med sitt hjärta är absorlut nödvändigt!
Meditaton! Bön! Naturupplevelse! Lek! Andlig utveckling! Kärlek! mm.
Det kanske låter radikalt men jag tror inte att en aktiv hjärna alltid stänger av det spirituella!
Jag upplever det inte så för egen del. Det betyder naturligtvis inte att jag tror att detta gäller för alla andra.
Stress och ångest botas bäst av lugn och ro, och jag kan förstå att många är stressade i dagens hektiska arbetsliv!
Det blev en lång text men ett så stort ämne är svårt att sammanfatta med några få ord!
Jag ser fram emot att få mer information om detta synnerligen angelägna ämne!

Charlotta 14 januari, 2020 - 18:54

Kom ihåg att attraktionslagen ger dig den verklighet du själv väljer, väljer du att fokusera på problemen, konflikterna, riskerna och hoten så är det också det du kommer att uppleva och få mer av. Den sanning du talar om finns i själva verket inte i objektiv form utan den kommer alltid att vara beroende av vem som upplever den. Din sanning och verklighet är inte samma som min sanning och verklighet, de hot och faror som du beskriver i den här tråden existerar inte i praktiken för mig. Du är inte en åskådare till det du ser, du är medskapare av det och det gör dina tankar och förväntningar extremt viktiga för framtiden.
/C

Lisbeth 16 januari, 2020 - 21:27

En sak som jag inte förstår är varför att försöka förebygga problem skulle medverka till att skapa mer problem!
Om detta alltid skulle vara ett faktum så borde ju t ex. antalet trafikolyckor öka ju fler hastighetsbegränsningar och varningsskyltar som sattes upp.
Detta för att fokusera på problem och analysera och riskbedöma alltid skulle dra till sig fler olyckor. (Attraktionslagen)
Jag personligen tror att inte att fokusera på problem med intentionen att hitta bättre lösningar alltid ökar problemen.
Min erfarenhet från mitt eget nuvarande liv, har istället varit att det som jag har inte tagit på allvar eller bortsett från är det som har skapat de största hindren i mitt liv.

Charlotta 17 januari, 2020 - 11:22

Attraktionslagen bryr sig inte om i vilket syfte du fokuserar på något bara om du gör det. Du har samma funktion när människor oroar sig för att bli sjuka och vidtar en massa åtgärder för att undvika de sjukdomar de är mest rädd för, det är ofta dessa människor som till slut blir sjuka just på grund av att de lägger så mycket av sin energi på att tänka på sjukdomen med starka känslor bakom. Du kan aldrig attrahera det du vill ha genom att fokusera på det du inte vill ha, oavsett vad det gäller och oavsett under vilka förespeglingar du gör det. För att få det du vill ha måste du lägga din energi och ditt fokus på det och inte på något annat.

Skillnaden ligger i vilket känsloläge du har när du tänker på något eller gör något. Att med neutrala känslor tänka tankar om en situation attraherar ingenting, inte heller att med neutrala känslor agera med ett visst syfte. Om du däremot tänker samma tankar och agerar på samma sätt med engagemang, passion, rädsla eller annan stark känsla så har du lagt energi bakom och då attraherar du. Att fatta ett objektivt beslut om att installera hemlarm för att öka säkerheten kommer inte att dra tjuvar till hemmet, men att ständigt gå och oroa sig för inbrott kan göra det.
/C

Lisbeth 16 januari, 2020 - 21:59

Tack för svaret angående AI!
För närvarande så har vi så mycket som måste tas hand om på ett mer jordnära sätt!
Vi måste lära oss att vårda naturen, jorden och oss själva bättre!
Om människor hittar tillbaka till sig själva och sitt kollektiva medvetande så behövs inte AI,
för det kollektiva medvetandet fungerar på ett mer tillförlitligt sätt för oss alla!
De gånger jag har upplevt att veta saker i förväg har alltid skett när jag har upplevt stillheten t ex. i orörd naturskog!
Det har också skett i samband med meditation eller annan stillhet!
Att skapa utrymme i våra tankar och känslor för inspiration och kärlek till livet är vägen att gå!
Tack Charlotta för all god kunskap och vägledning!

Charlotta 17 januari, 2020 - 11:03

Väl bekomme! 🙂
/C

Lisbeth 19 januari, 2020 - 18:39

Är detta 5 D teknik?
https://youtu.be/zhBymLCRIU8

Charlotta 19 januari, 2020 - 18:44

Enligt de uppgifter jag har finns det ingen 5D-teknik på jorden än så svaret på frågan måste bli nej.
/C

Christer Ståbis 28 februari, 2020 - 00:43

Här kommer min andra fråga.
De som förmedlar de nya teknikerna i 5D, kommer att bistå oss med kunskap, stöttning och frågor. Hur kommer de att visa det, genom att visa sig som ”vanliga” människor till utseendet, som ”utomjordingar” eller genom något annat sätt att förmedla svar på det vi kan tänkas behöva veta ?

Charlotta 28 februari, 2020 - 10:45

Jag vet inte säkert, den uppfattning jag har fått är att den i alla fall till en början kommer att förmedlas på distans.
/C

Christer Ståbis 28 februari, 2020 - 13:15

Okej. Tack igen. 🙂

Gechen 18 mars, 2020 - 16:16

Hej Charlotta,
och tack för din sköna blogg. Har nu läst hela denna tråden och noterar att du talar om 5D teknik. Vad är då 5 G , dvs femte generationens trådlösa nätverk i förhållande till det du omtalar som 5D ? Antar att 5D står för femte dimensions teknik. Det har vi inte hört om förut, de flesta av oss. De flesta är dock mycket rädda för 5G nätverk och dess strålning samt koppling till AI. Jag tror det är ett totalt missförstånd här. Ni talar om två olika saker möjligen ?

Charlotta 18 mars, 2020 - 16:28

Hej Gechen, välkommen hit! Kul att du gillar bloggen. 🙂 Det stämmer att 5D och 5G är helt olika saker. 5D-teknik står mycket riktigt för femte dimensionens teknik, dvs den teknik som motsvarar den kollektiva medvetandehöjning som mänskligheten håller på att genomföra. Det är också den teknik som vi kommer att få tillgång till genom galaktikerna och som kommer att vara dominerande på jorden under lång tid framöver. Den skepticism som finns rörande 5G-teknik (och AI) är både befogad och obefogad. Befogad därför att om människan skulle fortsätta på den inslagna vägen och bygga ut det i den utsträckning som planeras så skulle det verkligen innebära allvarliga hälsorisker, men samtidigt obefogad för att det aldrig kommer att ske eftersom vi kommer att få tillgång till mycket bättre teknik inom en snar framtid. Du kan läsa ett inlägg om det här.
/C

Ella 15 mars, 2021 - 14:12

Hej!
Jag lyssnar ofta på dig Cahrlotta! Och jag uppskattar alla dina inlägg. Jag tycker att du är jätte bra. Nu har jag läst att det ska införas ny teknologi AV 1 robotar i skolan för långtidssjuka barn och jag vet inte hur jag ska förhålla mig till det? Jag ser också mer nackdelar än fördelar med det. När det gäller 5D tekniken så är jag orolig över strålningen? Är det inte mkt starkare koncentrerade strålning? Är detta helt ofarlig strålning för vår kropp och våra celler? Tack. Mvh Ella

Charlotta 16 mars, 2021 - 10:31

Hej Ella, välkommen hit och stort tack! All potentiellt skadlig teknik som införs i dessa tider kommer bara att existera under en kort tid. Inom de närmsta åren kommer vi att ha tillgång till flera olika typer av 5D-teknik som är mycket bättre och helt ofarlig och som därmed kommer att göra den gamla tekniken ointressant.
/C

Gechen 18 mars, 2020 - 17:15

Tack för svar, lösning på missförståndet i tråden och länken till inlägget om 5D tekniken. Detta är en revolution och jag undrar hur jag kan ha missat det. …. Det kan ju beror på – som du säger någon stans – att vi letar på fel ställe. Men då finns det väl hopp för mig också eftersom jag hittade din blogg : ) Detta måste delas!

Charlotta 18 mars, 2020 - 17:22

Det är inte så konstigt att du inte hört det tidigare för informationen är alldeles ny och finns, vad jag vet, bara hos andra som kanaliserar galaktiker. Just kanalisering är mycket större i t ex USA och UK än vad det är i Sverige så vill du leta efter liknande info är det där du ska leta. Och så här på bloggen då förstås, så småningom kommer det att komma mer detaljerad info, jag vet bara inte när än.
/C

Gechen 18 mars, 2020 - 18:50

Då är du en nyckelperson! Skulle vara bra ha namn/länkar även till andra som kanaliserar i Sverige. /Gechen

Charlotta 18 mars, 2020 - 19:09

Jag känner dessvärre inte till någon annan som kanaliserar galaktiker på svenska.
/C

J 16 mars, 2021 - 16:29

Möjligtvis Zoë på http://www.zoeland.se
Hon kanaliserar en hel del.

Christer Ståbis 16 mars, 2021 - 17:13

Zoë och Charlotta är de enda jag följer i Sverige (inom andligheten) och även har samtalat med personligen. Det finns ju fler i Sverige men de här två känner jag är träffsäkra och har mycket goda kontakter ”uppåt”. Vi har ju alla olika andliga familjer och olika personers information triggar olika mycket hos olika människor, bl.a. beroende på vilka andliga släktskap vi har. För mig har både Zoë och Charlotta varit viktig steg i min utveckling och är så fortfarande. : )

(Tack Charlotta ! Jag kan inte nog poängtera hur väl dina videos träffar rätt hos mig. Jag skrattar ofta för du formulerar det du säger så j-dra bra och träffsäkert ! Jag hade inte kunnat sagt det bättre själv… 😀 Dessutom har du förmågan att framföra saker på ett positivt sätt, utan att man blir deppig och dras ned i vibration…) : )

Charlotta 16 mars, 2021 - 17:42

Varmt tack Christer!
/C

Christer Ståbis 16 mars, 2021 - 18:51

❤️😊

Gechen 18 mars, 2020 - 20:10

Tack för ditt arbete! 💜

Charlotta 18 mars, 2020 - 20:15

Väl bekomme! Tack för att du läser. 🙂
/C

J 5 februari, 2021 - 23:58

Möjligtvis Zoë på http://www.zoeland.se
Hon kanaliserar en hel del.
Tack för allt hopp och inspiration Charlotta 😀

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI