Home 5D-teknik Den nya energikällan

Den nya energikällan

by Charlotta

Människan har byggt upp ett samhälle och en livsstil som i alla avseenden är beroende av energiförsörjning i olika former, allt från uppvärmning och nedkylning till belysning, transporter, kommunikation och underhållning. Beroendet är så stort att till och med ett relativt kort elavbrott på bara några timmar kan få stora konsekvenser, ett generellt, långvarigt avbrott på dagar eller veckor skulle få dramatiska följder i hela samhället.

Det är ingen överdrift att påstå att energiförsörjningen är en av mänsklighetens mest sårbara punkter vilket om möjligt blivit ännu tydligare sedan debatten om fossilfri och klimatneutral energi startade. I nuläget ställs den livsstil och bekvämlighet som människan är van vid och vill behålla mot planetens, djurens, naturens och människans egen överlevnad. Alla vill rädda världen men inte många vill ändra sin livsstil.

Vi är här för att tala om att det finns en energikälla som löser alla era energiproblem utan att ni behöver sänka er livsstandard och utan att påverka vare sig planeten, djuren, naturen eller människan negativt. Vi är också här för att överlämna all nödvändig information och teknik för att ni snarast ska kunna ta den energikällan i bruk. Denna nya energikälla är exakt det människan har letat efter och längtat efter men det betyder inte att skiftet av teknik kommer att bli enkelt. Många människor och många branscher kommer att påverkas när stora omställningsarbeten blir nödvändiga. Initialt kan förändringarna tidvis kännas övermäktiga men långsiktigt är det en lösning som är nödvändig och som alla kommer att vinna på, även om det inte verkar så från början.

Den nya energikälla som vi galaktiker kommer att presentera bygger på teorier som ni är väl bekanta med sedan länge men som ni inte riktigt kommit på hur ni ska få att fungera i praktiken. Det görs redan försök med denna metod på Jorden och vi kommer att förmedla den teknik och kunskap och de erfarenheter som behövs för att allt ska falla på plats. Vi trodde i det längsta att ni själva skulle komma fram till den felande länken, men eftersom det inte verkar ske inom rimlig tid och behovet nu är akut har vi fått tillåtelse att handgripligen överlämna tekniken och kunskapen.

Denna nya energikällan består av en magnetisk motor uppgraderad med 5D-teknik och kommer att ersätta alla fossila bränslen men också vattenkraft, vindkraft, solkraft och många batterier. De flesta människor kommer fortsatt att få huvuddelen av sin energiförsörjning från samma energiföretag som finns idag, men företagens produktion kommer att se annorlunda ut. De flesta människor kommer också att ha en egen mindre energiproduktion hemma för specifika ändamål. På landsbygden kommer det att vara vanligare att man helt ansvarar för sin egen energiproduktion vilket för många kommer att innebära en större driftsäkerhet och ökad trygghet. Egen energiproduktion kommer att vara förknippad med en mycket liten engångskostnad i samband med uppstarten.

Det tekniska underlaget till den nya energikällan kommer att förmedlas under 2021 och innefatta all nödvändig dokumentation, bilder, ritningar och beräkningar. Vi galaktiker kommer att vara närvarande för att svara på eventuella frågor så länge behovet finns men också för att ge råd i omställningsarbetet. Vi har varit igenom liknande förändringar i andra civilisationer och är bekanta med både de problem som uppstår och hur man bäst löser dem. Ni är inte ensamma i detta, vi är här.

/Galaktiker kanaliserad av Charlotta

9 comments

Lisbeth 26 januari, 2020 - 20:38

Här är en fängslande spelfilm om Tesla!
https://www.youtube.com/watch?v=ecni9SjkWoM&feature=youtu.be

Christer Ståbis 26 januari, 2020 - 21:11

Precis som med 5D-tekniken för datorer och motorer, som du skrivit om tidigare är detta helt fantastiskt ! Jag har väntat på att det ska komma men inte trott att det skulle vara på gång NU. Jag inser att det lär ta tid innan energiutvinningen är igång ordentligt och överallt men bara att det är på gång nu det närmsta året är helt otroligt och underbart !
Det är bra att får reda på detta också, innan det sker. Jag har behov av en annan datorlösning med mer hårddiskutrymme men nu ska jag allt vänta med investeringarna på den fronten… ;D (Skönt att kunna få lagra allt på ett ställe och inte som nu, på mer än 10 hårddiskar, där jag inte vet vad som är var…)
Ja, det här påverkar konkret min planering för framtiden vad gäller dator, bil och hus. Jag ser sådana möjligheter !
Det borde då också vara mer rimligt för mig att så småningom fixa i ordning min mammas fritidshus och bo där permanent, nära naturen. : )
Tack för att du förmedlar denna information och tack till galaktikerna att de ger oss den tekniken !

Charlotta 27 januari, 2020 - 10:46

Ja, det här innebär onekligen att det kan vara en fördel att avvakta lite med vissa typer av inköp/investeringar tills man ser hur detta kommer att spelas ut. Det kan vara svårt att riktigt våga tro på så här innan någonting har hänt men min känsla är att när det väl sätter igång kommer det att gå oväntat fort, det som ska komma är redan förberett i många olika led så när sista pusselbiten kommer faller allt på plats. Om 5D-tekniken för datorer innebär större lagringsutrymme vågar jag dock inte uttala mig om, det är inget som har specificerats så här långt i alla fall.
/C

Christer Ståbis 28 januari, 2020 - 20:51

Ja, jag känner också att när det väl sätter igång så går det fort. Bra ! : )
Angående lagringsutrymme så missuppfattade jag nog en rad i det du skrev. Fast med tanke på att det kommer helt ny teknik till datorer, ny energiutvinning m m så har jag svårt att tänka mig att vi då inte kan fixa en sådan detalj som större lagringutrymme… (Det har redan funnits försök från människans sida med detta redan nu också men jag har inte sett något konkret ute ännu.)
Så, jag tror nog att vi får större lagringsutrymme också. Det är annars lite som om vi skulle gått från häst och vagn till lastbilar med dagens teknik och de fortfarande skulle haft kvar vagnen från hästtiden… 😀

Charlotta 28 januari, 2020 - 21:04

Det är mycket möjligt att du har rätt, vi lär väl få se ganska snart tänker jag. 🙂
/C

Lisbeth 27 januari, 2020 - 01:43
Hanna B 27 januari, 2020 - 07:07

…och för längesedan, när man kom på elektricitet, då var det meningen och det var klart det skulle vara gratis. Men så kom någon på att man kunde ta betalt för den…

Charlotta 27 januari, 2020 - 10:47

Var det så? Det visste jag inte, intressant.
/C

Lisbeth 28 januari, 2020 - 01:09

Här är en mycket intressant dokumentär film om teknik historia!
The story of Electricity!
https://youtu.be/NUUeGianTKM

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI