Home 5D-teknik Ny framdrift av tåg, båt och buss

Ny framdrift av tåg, båt och buss

by Charlotta

Resor underlättar och berikar livet, att förflytta sig från en plats till en annan är inte en lyx och ska inte behöva betraktas som en sådan. Att enkelt kunna resa till och från jobbet, vänner, hobbies, intressen eller semester oavsett destination är en självklarhet i ett modernt samhälle och bidrar till både utveckling och bättre förståelse för andra kulturer och levnadsförhållanden.

Med den nya teknik som vi galaktiker snart kommer att förmedla till jorden kommer inte bara bilar utan även tåg, båtar och bussar att få ny framdrift. Den uppgraderade magnetiska motor med 5D-teknik som vi tidigare nämnt kommer att ha anpassningar som gör den lämplig och effektiv för många av människans energibehov, däribland framdriften av tåg, båtar och bussar. Den grundläggande idén i den nya tekniken är allmängiltig och kan därför, med rätt anpassningar, tillämpas på många olika områden.

För tågtrafiken innebär den nya tekniken att tågen inte längre behöver elektricitet, varken för sin framdrift eller för funktioner ombord. 5D-tekniken medför också mycket bättre driftsäkerhet och större säkerhet både för människor ombord och omkring tågen eftersom bromssträckan blir betydligt kortare, högspänningsledningarna försvinner och den magnetiska framdriften omöjliggör för två tåg att färdas i motsatt riktning på samma sträcka. För att tillgodose elbehovet ombord kommer varje vagn att ha en egen liten produktionscentral och därmed vara självförsörjande oavsett omständigheter.

Den nya magnetiska framdriften har i princip inga likheter med de magnetiska tåg som redan finns på Jorden utan bygger istället på samma idé som den nya bilmotorn. De magnetiska motorerna ombord är av samma typ som kommer att användas som lokala enheter för hushåll. Omställningen från nuvarande drift till magnetdrift kommer att kräva att järnvägsnätet byggs om och att samtliga lok och vagnar anpassas till den nya driftformen. Att rälsen behöver byggas om kommer att utnyttjas för att byta ut alla kvarvarande träslipers och en del äldre betongslipers mot moderna betongslipers.

För bussarna blir omställningen betydligt enklare. Befintliga motorer byts successivt ut mot de nya magnetiska motorerna med 5D-uppgradering vilket gör bussarna helt utsläppsfria, tystgående och utan behov av såväl bränsle som batteri. Alla nya bussar kommer att byggas med de nya motorerna. Även båtar kan på motsvarande sätt och med relativt enkla medel byggas om för att drivas med de nya motorerna istället för befintliga. Elbehovet ombord kommer tillgodoses med samma typ av magnetiska motorer speciellt anpassade för det ändamålet.

All dokumentation i form av beskrivningar, ritningar, bilder och beräkningar som behövs för att konstruera dessa motorer och genomföra omställningen av energiförsörjningen i transportsektorn kommer att förmedlas av oss galaktiker. Vi kommer också att vara närvarande för att svara på frågor, ge råd och vägleda kring produktionen av den nya tekniken såväl som införandet och omställningsarbetet. Det är ett omfattande arbete som ska göras och vi kommer att finnas med hela vägen, om ni så önskar.

Vi är medvetna om att den nya tekniken gör att ni ställs inför en stor förändring som kommer att vara besvärlig att genomföra, men vi vet också att förändringen är nödvändig och att den minskar olycksrisken, löser en stor del av era drivmedelsproblem samt en del föroreningsproblem och geologiska problem för lång tid framöver.

Samma typ av magnetisk motor som kommer att användas i bussarna kommer också att ersätta befintliga motorer i lastbilar, traktorer och alla andra typer av arbetsfordon.

/Galaktiker kanaliserad av Charlotta

3 comments

Lisbeth 28 januari, 2020 - 15:14

Jag har länge följt med på utvecklingen av zero point energy, och har hela tiden haft tilltro till många starkt ifrågasatta entusiasters arbete, som har haft med magnetfält att göra!
Randy Powell har sedan länge presenterat matematiken som förklarar detta!
https://youtu.be/pIpybx29xB4
Marco Rodin har länge sett dessa samband mellan magnetfält och universum och många entusiaster har följt detta länge!
https://youtu.be/sT_2BozKRhs
https://www.youtube.com/watch?v=xfgf7DOv2Dw&feature=youtu.be
I övrigt finns det en oändlig massa hemmaprojekt runt omkring detta tema!
En del som verkar trovärdiga men också och en hel del fejk!
Stående våg med hjälp av ljud är ett sätt att levitera materia!
https://youtu.be/ABjRnSYw-4k
Jag har stort intresse för allt som har att göra med existensens olika förklaring modeller!
Att en spirituell verklighet verkligen existerar i det kollektiva fältet blir mer och uppenbart!

Christer Ståbis 28 januari, 2020 - 21:50

Jag undra bara lite över denna rad:
”Vi kommer också att vara närvarande för att svara på frågor, ge råd och vägleda kring produktionen av den nya tekniken såväl som införandet och omställningsarbetet.”
Jag undrar över HUR de kommer att vara närvarande. Vet du något om det ? Jag tänker då på hur det rent konkret kommer att ske. Om de har några ”representanter” här på Jorden i fysisk form eller om de ska finnas ”närvarande” på annat sätt.

Charlotta 28 januari, 2020 - 21:58

Som jag förstår det kommer de att vara närvarande via direktkanalisering, ungefär som Esther Hicks kanaliserar Abraham, Lee Carrol kanaliserar Kryon och Darryl Anka kanaliserar Bashar. Eftersom de är väldigt högfrekventa skulle de göra stor skada på många människor bara genom att befinna sig nära dem, den mängden ljus i en individ som bär på en hel del mörker kan döda. Det finns säkert enstaka individer som är högfrekventa nog att klara det, men de flesta är inte där än. Längre fram när fler/alla kommit högre i frekvens kommer de säkert att närvara rent fysiskt också här på Jorden.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI