Home 5D-teknik Nya bilmotorer

Nya bilmotorer

by Charlotta

Förbränningsmotorn tjänade mänskligheten väl under ungefär 150 år men nu har den sedan en tid överlevt sig själv. Världen behöver en ny typ av motor som lever upp till moderna krav på teknik och miljöhänsyn. De försök till modernisering som har gjorts, främst i form av elmotorn, bygger fortfarande på gammal teknik och är ur miljösynpunkt inte bättre än förbränningsmotorn.

Det finns en stark opinion för att minska antalet bilar i världen och få människor att åka kollektivt istället men detta är för många människor inte ett realistiskt alternativ. Bilen behövs för att hålla landsbygden levande vilket kommer att bli ännu viktigare framöver efterhand som medvetenheten kring naturligt odlad mat ökar. Bilarna kommer att behövas under lång tid framöver men framdriften måste bli miljövänligare och mycket mer effektiv än vad den är idag. Lösningen på problemet med utsläpp från bilar är inte färre bilar utan bättre bilar.

De huvudsakliga problemen med dagens motorer är inte, som många tror, påverkan på klimatet utan utsläppen av giftiga ämnen i miljön och utvinnandet av olja och naturgas ur marken. De giftiga ämnen och syntetiska partiklar som släpps ut via avgaserna förorenar både luft, mark och vatten och bidrar stort till den generella förgiftningen av naturen, miljön och maten. Olja och naturgas fungerar som planetens blodomlopp och pumpar man bort för mycket skapas en obalans i geostrukturen som kan vara svår att återställa. Gränsen för vad planeten tål i det avseendet har redan passerats.

I den tid vi befinner oss nu har mänskligheten kommit så långt i sin utveckling att det har blivit tillåtet för andra civilisationer i universum att bidra med hjälp på ett mer konkret och öppet sätt än vad som tidigare har varit möjligt. Den här sortens hjälp styrs av stränga lagar som säger att högre utvecklade civilisationer inte får störa en lägre utvecklad civilisations utveckling på ett sådant sätt att dess bana rubbas.

I och med de senaste årens frekvenshöjningar har högfrekventa galaktiker nu tillåtelse att erbjuda mänskligheten användbara delar av sin egen teknik och det första området där detta kommer att ske är just en ersättning till förbränningsmotorn. Lämplig femdimensionell teknik för detta ändamål finns sedan länge hos galaktikerna och de delar mer än gärna med sig både av tekniken i sig och av sina kunskaper och erfarenheter kring hur man bästa tillverkar, använder och underhåller den. Detta är något som kommer att ske under 2020.

Den nya 5D-bilmotorn liknar ingenting som människan sett tidigare, den behöver ingen extern bränsletillförsel och lämnar inga avgaser och inga miljöfarliga ämnen. Istället utnyttjar den befintlig energi i etern för framdriften som är helt utsläppsfri och helt ljudlös. Denna teknik kan inte enbart användas på bilar utan på alla typer av fordon som idag drivs av en förbränningsmotor eller elmotor, även flygplan och båtar.

Tekniken kommer att kanaliseras via speciellt utvalda personer och delges världens samtliga, kommersiella biltillverkare samtidigt. Ingen kommer att ges fördelen av att vara först och kunna profitera på den nya tekniken, det är inte galaktikernas önskan att tekniken ska användas som konkurrensmedel utan den ska vara tillgänglig för alla. Den 5D-teknik som människan kommer att få ta del av för att kunna tillverka den nya bilmotorn är till för alla människor bästa, för djurens och naturens bästa och för hela planetens bästa och ska inte vara en kostnadsfråga.

Alla nödvändiga tekniska data för att sätta den nya bilmotorn i produktion kommer att delges alla aktuella biltillverkare kostnadsfritt. Tekniken behöver komma ut på marknaden snarast möjligt och inte heller här ska pengar lägga ekonomiska hinder för den utveckling som behövs för allas bästa. Det skulle dessutom gå emot Galaktiska Federationens riktlinjer för en högre utvecklad civilisation att profitera på en lägre, om teknik ska delas ska det göras kostnadsfritt.

Bilmotorer är bara det första området av flera där människan nu kommer att få tillgång till 5D-teknik från galaktikerna. Planerna är redan uppgjorda för hur introducerandet av tekniken ska gå till och vilka områden det kommer att gälla, allt är mycket välplanerat och alla aspekter och potentiella svårigheter är väl analyserade och utredda. Det kommer att innebära stora förändringar för många människor och branscher och stora anpassningar till den nya tekniken kommer att behöva göras, men detta är nödvändigt för att säkra en trygg, giftfri och väl fungerande framtid för planeten och alla dess invånare.

Under 2020 kommer det tekniska underlaget för de nya motorerna att förmedlas och under 2021 kommer bilar med motorer med 5D-teknik att börja finnas tillgängliga på marknaden. Detta är en typ av teknik som verkligen kommer att tjäna människan utan att samtidigt kosta i form av förgiftning i andra änden och som inte kommer att kräva att någon enda del av skapelsen utarmas. Den nya tidens teknik har bara fördelar och inga nackdelar, det kan låta för bra för att vara sant men det är så framtiden kommer att fungera.

/Galaktiker kanaliserad av Charlotta

3 comments

Lisbeth 9 januari, 2020 - 23:22

Hej!
Detta var en synnerligen intressant text! Jag har länge varit intresserad av energiförsörning.
Hur ser du på detta med avvecklingen av olja och gas i Norge? Hur kommer detta att hanteras?
Såg på NRK att de planerar att fortsätta produsera fram till 2030 ev 2035.
Argumenten var att Norge skulle elektrifiera driften och även använda karbonfångst teknik.
och därmed kunna producera olja och gas miljövänligare än övriga världen.
Detta eftersom alternativ till oljan ej är tillräkligt utbyggt ännu.
Låter detta förnuftigt eller helt galet?
Olje industrin är ju också den största innovatören i alternativ energi framför allt vindkraft och hydrogen bränsleceller.
Hur kommer vardagen för människor i jobb, skola och samhälle påverkas av denna utveckling?
Det hade varit roligt att få en detajerad framtidsvission!
Charlotta vad kommer att hända rent praktiskt?

Charlotta 10 januari, 2020 - 10:36

Tack, vad roligt att du gillar den. Jag vet inte mer än vad som framgår av texten om hur processen kommer att se ut och jag vill inte spekulera, jag tänker att det kommer att visa sig vad det lider. Norges plan låter förnuftig under rådande omständigheter men rådande omständigheter kommer sannolikt att förändras dramatiskt under de närmsta åren och leda till att olja och gas blir överflödigt långt tidigare. Att påverkan på människa och samhälle kommer att bli betydande råder det nog inga tvivel om, en omställning av den här magnituden kan inte gå omärkt förbi. Jag kanaliserar den information jag får och det är inte jag som bestämmer vad eller hur mycket som ska förmedlas åt gången. Det är möjligt att det kommer mer detaljerad information så småningom när jag blivit bättre på att kanalisera eller så gör det inte det och vi måste vänta och se hur det hela utspelar sig. Vissa saker ska vi inte veta i förväg.
/C

Christer Ståbis 28 januari, 2020 - 21:37

@Lisbeth
En god tanke från Norges sida men det låter som ett krampaktigt försök ändå… Det bygger på gammal teknik, det du nämner.
De får helt enkelt gå tillbaka till sina får… 😀 …vilket jag för övrigt älskar med Norge. De har en levande landsbygd, till skillnad mot Sverige… Jag finner det helt underbart med alla får, kossor och getter som korsar min väg när jag är i Norge. : )
Jag inser att det kommer att bli stora förändringar för Norges del men de är inte ensamma om att få uppleva det. (Olje-)araberna lär få märka av det ännu mer…
Norge kommer att klara förändringen galant. Jag inser att dessa förändringar kommer att innebära stora FÖRBÄTTRINGAR och möjligheter, inte bara försämringar ! Förändringar måste ju inte automatiskt bara innebära försämringar…
Många kommer att få jobba med annat eller på ett annat sätt men med dessa nya tekniker så kommer vi att få så många fördelar som de flesta inte har en aning om idag. Tro mig, jag brukar ha rätt när jag känner på mig sådana här saker. Fast se heller själv, än att tro på mig… : )

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI