Home 5D-teknik Nya flygplansmotorer

Nya flygplansmotorer

by Charlotta

Den nya 5D-uppgraderade magnetiska motorerna kommer även att kunna anpassas till att driva fram alla sorters flygplan såväl som att täcka energibehovet ombord. Den magnestiska motorn har mycket få begränsningar och kan användas framgångsrikt i alla situationer där människan idag använder förbränningsmotorer, elmotorer eller batterier. Några andra områden där den kommer att tas i bruk är fordon och utrustning för i- och urladdning av bagage och gods, transportband för såväl människor som bagage samt driften av flygplanstrappor.

För flygtrafiken innebär detta inga utsläpp, inget bränslebehov, inget buller, mycket högre driftsäkerhet och lägre flygplansvikt. Utöver nya motorer kommer vi också att presentera en ny typ av luftfilter med mycket högre reningsgrad än de som finns idag. Luftfilterna har även en luftfuktande och syresättande funktion vilket kommer att innebära hälsosammare och behagligare kabinklimat för både passagerare och besättning.

Vi kommer också att förmedla en ny typ av säkerhetssystem för flygplan som gör att kollosioner i luften och krascher mot marken inte längre är möjliga. För att ta detta säkerhetssystem i drift krävs omfattande ombyggnationer av befintliga flygplan vilket kommer att göras samtidigt som motorer och ventialtionssystem byggs om. Alla nyproducerade flygplan kommer att byggas med detta säkerhetssystem såväl som med de magnetiska motorerna och de nya luftfiltren. En del av säkerhetssystemet är markbundet och därför kommer det också att behöva göras markinstalltioner på ett stort antal platser på Jorden. Alla större flygplatser kommer att ha en enhet för detta.

Denna teknik kommer vi att presentera för människan under 2021. Precis som för övrig 5D-teknik kommer vi att förse er med all nödvändig dokumentation samt rådgivning, stöd och möjlighet att få frågor besvarade direkt av oss. Tekniken för säkerhetssystemet är helt ny på Jorden men väl beprövad och standard i många andra civilisationer som använder luften som transportmedel.

Vi förstår att tanken på ljudlösa flygplan som inte kan störta och inte behöver tankas låter som science fiction för många av er för det är precis vad det har varit på Jorden fram till nu. Tekniken som krävs bygger på vetenskap men på andra platser i universum är den inte fiktion utan realitet och nu kommer den att bli det även på Jorden.

5D-tekniken kommer att innebära mycket stora förändringar för hela flygindustrin såväl som för alla människor som nyttjar den. Effekterna av slutprodukten är överväldigande positiva men vägen dit kommer att vara arbetssam och påfrestande. Vi är mycket medvetna om detta och ber er att hålla fokus på slutprodukten och vad den innebär långsiktigt för flygtrafiken, mänskligheten, naturen, djuren och planeten. Förändringarnas positiva betydelser kan inte överskattas och den jobbiga vägen dit är ett nödvändigt ont. Vi kommer att finnas med er hela den vägen, om ni så önskar, och dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter för att underlätta för er.

/Galaktiker kanaliserad av Charlotta

1 comment

Lisbeth 2 februari, 2020 - 07:19

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI