Home Allmänt Det du upplever är inte ett sammanbrott utan ett genombrott

Det du upplever är inte ett sammanbrott utan ett genombrott

by Charlotta

Sällan har jag stött på en text som varit så i alla avseenden mitt i prick för den tid och de omständigheter mänskligheten för närvarande befinner sig i, såväl på individnivå som på samhällsnivå och från lokalt till globalt.

Min översättning nedanför originalet.

/Charlotta

***

Me:  Hey God.
God:  Hello…

Me:  I’m falling apart. Can you put me back together?
God:  I would rather not.

Me:  Why?
God:  Because you aren’t a puzzle.

Me:  What about all of the pieces of my life that are falling down onto the ground?

God:  Let them stay there for a while.
They fell off for a reason.
Take some time and decide if you need any of those pieces back.

Me:  You don’t understand! I’m breaking down!

God:  No – you don’t understand

YOU ARE BREAKING THROUGH.

What you are feeling are just growing pains. You are shedding the things, the people and the systems in your life that are holding you back.

You aren’t falling apart.
YOU ARE FALLING INTO PLACE. RELAX.

Take some deep breaths and allow those things you don’t need anymore to fall off of you. Quit holding onto the pieces that don’t fit you anymore.

Let them fall off. Let them go.

Me:  Once I start doing that, what will be left of me?

God:  Only the very best pieces of you.

Me:  I’m scared of changing.

God:  I keep telling you –
YOU AREN’T CHANGING!!
YOU ARE BECOMING!

Me:  Becoming who?

God:  Becoming who I created you to be!

A person of light and love and charity and hope and courage and joy and mercy and grace and compassion. You are fearless…

I made you for more than the shallow pieces you have decided to adorn yourself with that you cling to with such greed, gluttony. jealousy and fear.

Let those things fall off of you.

I LOVE YOU!!

DON’T CHANGE BECOME!!

Become! Become! Become! Become who I made you to be. I’m going to keep telling you this until you remember it.

Me:  There goes another piece.
God: Yep. Let it be.

Me:  So…I’m not broken?

God:  No – but
YOU ARE BREAKING LIKE A NEW DAWN. IT’S A NEW DAY. BECOME!!

– Chana Rus Cohen

***

Jag: Du Gud.
Gud: Hej…

Jag: Jag håller på att gå i bitar. Kan du pussla ihop mig?
Gud: Helst inte.

Jag: Varför inte?
Gud: Därför att du inte är ett pussel.

Jag: Men vad ska hända med alla de delar av mitt liv som faller till marken?

Gud: Låt dem ligga där ett tag.
De ramlade av av en anledning.
Ta lite tid och bestäm dig för om du behöver ha tillbaka några av de där delarna.

Jag: Du förstår inte. Jag håller på att få ett sammanbrott!

Gud: Nej – det är du som inte förstår.

DU HÅLLER PÅ ATT GÖRA ETT GENOMBROTT.

Det du känner är bara växtvärk. Du gör dig av med de saker, de människor och de konstruktioner i ditt liv som håller dig tillbaka.

Du faller inte i bitar.
DU FALLER PÅ PLATS. TA DET LUGNT.

Ta några djupa andetag och tillåt de delar att ramla bort som du inte längre behöver. Sluta hålla fast vid delar som inte passar dig längre.

Låt dem falla bort. Släpp dem.

Jag: När jag väl börjar göra det, vad kommer då att finnas kvar av mig?

Gud: Bara de allra bästa delarna av dig.

Jag: Jag är rädd för att förändras.

Gud: Jag har ju sagt till dig –
DU FÖRÄNDRAS INTE!!
DU HÅLLER PÅ ATT BLI TILL!

Jag: Bli till vem?

Gud: Bli till den jag skapade dig att vara.

En person av ljus och kärlek och altruism och hopp och mod och glädje och barmhärtighet och välvilja och medkänsla. Du är orädd…

Jag skapade dig för mer än de ytliga delar som du har bestämt dig för att smycka dig själv med som du hänger fast vid med sådan girighet, frosseri, avundsjuka och rädsla.

Låt de delarna falla bort från dig.

JAG ÄLSKAR DIG!!

FÖRÄNDRAS INTE BLI TILL!!

BLI TILL! BLI TILL! BLI TILL! Bli till den jag skapade dig att vara. Jag kommer att fortsätta säga detta till dig tills du minns det.

Jag: Där försvinner en bit till.
Gud: Japp. Låt den ligga.

Jag: Så… jag har inte fått ett sammanbrott?

Gud: Nej – men
DU HÅLLER PÅ ATT GÖRA ETT GENOMBROTT LIKT EN NY GRYNING. DET ÄR EN NY DAG. BLI TILL!!

2 comments

Annica 4 maj, 2020 - 21:32

Nu gråter jag lite både min insida och utsida.
Jag gör det för denna text berör så oerhört.
Tack för du delar en så sann och komplett text.
Den rymmer mycket klokhet och kärlek.
Att vakna till en högre verklighet med mycket ljus och
kärlek och meningsfullhet är att dö på ett sätt.
Det är en svår och vacker och magisk resa.
Den gör bitvis ont men leder till något ljus och gott.
Ett liv att leva helt med hjärta och själ istället för att hjärnan får styra
med rädslans perspektiv.
Vi föds till ett liv med små och stora mirakel.
Det härliga och fina är att vi alla är en del av universums visa själ.
Allt gott fina du.🙏❤️❤️❤️
Kram
Annica

Reply
Charlotta 4 maj, 2020 - 21:40

Tack detsamma Annica, kram!❤️
/C

Reply

Leave a Comment

Powered by Calculate Your BMI