Home Älska sig själv Du är värdefull

Du är värdefull

by Charlotta

Du är unik, den kombination av kropp och själ, av biologiskt arv och själsliga erfarenheter som du har finns det ingen annan som delar, den är du ensam om och det gör dig speciell och värdefull på det mest fantastiska sätt. Du har mycket gemensamt med andra människor men inte så mycket att de skulle kunna ersätta dig, det du har att erbjuda världen är fullständigt unikt och du fyller en plats som ingen annan kan fylla. Varje människa är som en pusselbit med många olika kontaktytor som passar perfekt in i andra pusselbitar och alla behövs för att helheten ska bli komplett.

Människan är skapad unik men lever i ett samhälle som kräver likformighet. De som försöker anpassa sig till normen, som säger att man ska vara och göra lika som alla andra, mår dåligt för att hur de än gör så blir de aldrig tillräckligt lika. De som inte anpassar sig utan medvetet ställer sig utanför normen mår dåligt av sitt utanförskap och den kritik det medför. Räddningen är att höja sitt medvetande och inse att normen är en förlegad konstruktion som saknar verklighetsförankring såväl som funktion för den enskilda människan. Att kräva likformighet är ett sätt att lättare kontrollera människor och gynnar bara dem som vill utöva kontroll. Att uppmuntra olikhet och individuella uttryck gynnar varje enskild människa och lägger dessutom grunden till verklig gemenskap och harmoni.

Att inse och uppskatta sitt eget värde betyder inte att man ska ägna sig åt självförhärligande utan att man ska acceptera sin egen storhet som människa och skapa utrymme för den storheten att ta sitt naturliga uttryck. Det gör man genom att ge sig själv förutsättningar för att må kroppsligt och själsligt bra, till exempel genom att äta ren och näringsrik mat, att sätta gränser som hindrar andra från att behandla en illa, att ägna sig åt stimulerande aktiviteter som ger glädje och inspiration, att avstå från att låta sig dras med i drama och kritik och att ge kroppen tillräckligt med sömn och motion. Att anse sig själv ha litet värde är detsamma som att säga att pusselbiten är felaktig och försöka förändra den på olika sätt, men när man gör det passar pusselbiten inte längre in där den är tänkt att passa in. Inga pusselbitar, det vill säga människor, är någonsin felaktiga utan alla är skapade på exakt rätt sätt för den plats de ska fylla.

Alla dessa exempel är sätt att befästa sitt eget värde och att visa sig själv kärlek, genom att göra det erkänner man sig själv som människa och att man duger precis som man är. Men man öppnar också upp för att släppa fram ännu mer av sig själv, att låta mer av den kapacitet, de förmågor och medfödda gåvor som finns lagrade i själens medvetande att komma fram och utvecklas. Den sortens dolda talanger har väldigt liten möjlighet att få plats så länge man är upptagen med att kritisera och vara missnöjd med sig själv. Alla människor har ett stort antal sådana dolda talanger som de inte har en aning om och inte ens kan föreställa sig. Själens kapacitet är oändlig och det människan lärt sig betrakta som vanliga mänskliga förmågor är bara en bråkdel av det som finns tillgängligt om man väljer att vidga sitt medvetande.

Att låta sina medfödda talanger och förmågor få komma till uttryck handlar inte om att bevisa något, att bli bättre än någon annan eller att man inte duger som man är. Det handlar om att leva till sin fulla kapacitet, att göra så mycket nytta i världen som möjligt och att livet blir en mycket bättre upplevelse när man har tillgång till sina förmågor än när man inte har det, och livet är menat att vara en bra upplevelse. Det kan finnas jobbiga uppgifter att lösa och svåra saker att lära sig acceptera när man inkarnerar till ett nytt liv men det är inte meningen att hela livet ska vara en kamp och ett lidande. Det finns alltid möjlighet att få en bättre livsupplevelse och ett sätt är att se sitt eget värde. Det egna värdet bestäms inte av andras åsikter, som människa är man alltid värdefull och det är när man bestämmer sig för att själv erkänna det värdet som omvärlden också kan göra det.

/Andlig guide kanaliserad av Charlotta

1 comment

Lisbeth 24 februari, 2020 - 07:59

Här förklarar Matt Kahn begreppet sanning väldigt bra!
Jag tror detta kan hjälpa människor att förstå sitt sanna värde!
Han delar upp sanning i högre och lägre sanning vilket visar vikten av högre perspektiv!
https://theearthplan.blogspot.com/2020/02/what-is-truth-matt-kahn-23-february-2020.html

Reply

Leave a Comment

Powered by Calculate Your BMI