Home Ångest/rädsla/oro Minnen kan ärvas från generation till generation

Minnen kan ärvas från generation till generation

by Charlotta

Det har länge pratats om att det verkar som om minnen kan ärvas från en generation till en annan, till exempel har det visats i studier att barn till överlevare från förintelselägren uppvisar samma typ av förändrad stressreaktion som föräldrarna gör. Detta är dock inte något som normalt vägs in i bedömningen av vår allmänna hälsa och väbefinnande.

Man kan naturligtvis hävda att det är troligare att det är miljön och inte arvet som märks, att det måste sätta spår att växa upp i en familj där ena eller båda föräldrarna bär på trauman och att det är de effekter och reaktioner man ser, men studierna pekar på att även arvet är av betydelse.

Teorin om att ärva minnen kan ge välkomna svar för många människor som lever med begränsningar som t ex rädslor, ångest, fobier och katastroftankar. Dessa tillstånd är svåra nog att leva med om man förstår var de kommer från, men om man inte hittar någon rimlig orsak till problemen kan det kännas ännu mer påfrestande och göra att man ifrågasätter sig själv på ett sätt som förvärrar problemen.

En relativt ny studie menar att man påverkas av sina förfäders upplevelser och minnen så långt tillbaka som fjorton generationer. Om det stämmer skulle det kunna bli en väldig massa potentiellt bagage i den känslomässiga ryggsäcken och det blir nästan förvånande att vi trots allt är så väl fungerande individer som vi är.

Att man påverkas av sina förfäder i alla fall två generationer tillbaka, dvs av sina mor- och farföräldrars upplevelser och minnen verkar forskarna vara överens om och bara det bör räcka långt för att göra det egna livet kanske mer intressant än vad man ibland skulle önska. Att inse att man kanske lever med känslor som kommer från händelser 50 år innan man själv föddes ger en helt ny dimension till livet.

Om man upplever det som tröstande eller skrämmande att en del av de känslor man lever med idag är ärvda från föräldrar, mor- eller farföräldrar eller ännu längre tillbaka kan säkert skilja från person till person. Kanske gör det att vissa känner större samhörighet med sin släkt men jag kan tänka mig att många tycker det är en orättvist tung börda att bära.

Min egen syn på detta spännande faktum är densamma som alltid, kan man få något så måste man också kunna bli av med det, på samma sätt som kan man vara frisk och bli sjuk så måste det också vara möjligt att gå åt andra hållet, dvs att vara sjuk och bli frisk. Vi lever i en dynamisk värld, inte en statisk.

Och visst finns det möjligheter att bli av med sina förfäders besvärande minnen om det är så att man går och bär på dem, allting är ju som bekant energier så det gäller bara att hitta en metod för att förändra eller rensa bort de energier som man inte vill behålla längre. En metod för att göra detta är Emotion Code som är en del av Body Code-systemet, du finner ett inlägg om det här.

Men ibland behövs kanske inte mer än insikten att alla känslorna inte är ens egna för att man ska kunna lägga mindre vikt vid dem eller kanske helt bortse från dem. Om man förstår att den där gnagande oron man alltid känner egentligen är mormors oro eller att det där ständiga missnöjet faktiskt är farfars gamla missnöje, så är det kanske allt som krävs för att man ska kunna lägga undan de känslorna och välja andra, mer nutida och positiva tankar istället.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI