Home Ångest/rädsla/oro Påverkas du av andras rädslor?

Påverkas du av andras rädslor?

by Charlotta

I förra inlägget skrev jag om hur lätt det är att låta sig styras av sina rädslor. Det finns en variant på den situationen och det är när man låter sig styras eller påverkas av andras rädslor. I de flesta fall är man ganska opåverkad av andra människors rädslor, man kanske märker dem eller kan ana att det är rädslor som ligger bakom en del beslut men oftast är det inget som man själv blir påverkad av.

Om rädslorna däremot finns hos en person som du har i din omedelbara närhet blir situationen dock en annan, är det någon i din familj eller närmsta vänskapskrets som styrs av sina rädslor så kommer även du att bli påverkad.

Den mest uppenbara påverkan är förmodligen att vissa saker är tabu, finns det rädslor med i bilden så innebär det att det är en del saker som man helt enkelt inte gör, saker som inte är ett alternativ oavsett omständigheter och som man kanske inte ens får prata om.

Detta kan vara nog så jobbigt men det är ändå den ”enkla” sidan av saken. Som utomstående är det ofta lättare att se vilka beslut och val som är rädslostyrda och vilka som är viljestyrda och ofta går det att navigera runt problemen och hitta andra lösningar när man vet vad det handlar om.

Det som kan vara lurigare är att rädslor kan vara väldigt manipulativa i sina försök att skydda sig själva. Personer som lever rädslostyrt bygger ofta upp avancerade teorier kring varför det de är rädda för är farligt för alla och varför det innebär stora risker för både människor och samhälle. Det kan ske omedvetet eller medvetet, för att stärka sin egen tro på sitt beslut och för att få andra att sluta ifrågasätta de egna besluten.

För omgivningen är risken att dessa teorier blir så övertygande att de också börjar tro att det faktiskt är sant och att dessa saker bör undvikas, inte av rädsla utan av en mängd andra anledningar. På det viset kan man alltså omedvetet styras av någon annans rädslor och själv börja fatta beslut utifrån andra människors rädslor medan man tror att man fattar beslut utifrån fakta.

Ytterligare en variant är att man själv är en person som har lätt för att styras av sina rädslor och om man då omger sig med andra personer som har rädslor som de styrs av är det lätt att deras rädslor smittar över på en själv och att man hittar fler saker som man inser att man ”borde” vara rädd för.

Så ovasett anledning och omständigheter finns det anledning att vara uppmärksam på både sina egna och andras rädslor och hur de påverkar dig. Medan du kan jobba med dina egna rädslor så kan du inte göra så mycket åt andras, mer än möjligen försöka uppmärksamma personen på dem, men risken är stor att de inte är mogna att ta till sig informationen.

Istället kan du behöva bestämma dig för om du påverkas så mycket att det har en negativ effekt på ditt liv och att du därför behöver hålla ett större avstånd till den personen, tillfälligt eller för gott. Det är fint att vilja hjälpa någon annan, men finns inte den möjligheten så betyder inte det att man måste stanna kvar och fortsätta utsätta sig själv för någon annans negativa påverkan.

Som vuxen människa har man i första hand ansvar för sig själv, sin egen hälsa, sitt eget välbefinnande och sin egen utveckling, för om inte du själv tar det ansvaret så gör ingen det.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI