Home Arbetsliv Att ringa eller inte och referenser

Att ringa eller inte och referenser

by Charlotta

Del fyra i ÖGs jobbsökarskola, ska man ringa och fråga om de tagit emot ansökningen och när lämnar man referenserna?

Det enkla svaret på den första frågan är att nej, det ska man inte. Tanken bakom att ringa till arbetsgivaren som man skickat in en ansökan till är att få en chans att presentera sig och utmärka sig på ett positivt sätt så att de sedan känner igen namnet och har haft en personlig kontaknär de läser ansökningarna. Men i verkligheten så är det i allmänhet väldigt många sökande till varje utannonserad plats och det sista arbetsgivaren vill är att alla ringer för en personlig kontakt för då skulle de inte ha annat att göra än att svara i telefon. Samma sak gäller för att lämna sin ansökan personligen. Det är ofta inte möjligt att lämna den direkt i handen på den person som ska läsa den och skulle man insistera på ett möte blir intrycket snarare negativt istället för positivt.

Undantaget är om du faktiskt har en god anledning att ringa, om du till exempel undrar över något som inte går att utläsa ur annonsen eller på företagets hemsida. I sådana fall är det bästa att ta den kontakten innan du skickar in din ansökan och sedan använda det svar du får i ditt brev.

När det gäller referenser så är goda referenser något av det mest värdefulla du har som jobbsökande och därför ska du vara mycket rädd om dem. Det bästa är att i förväg tala om för dina referenser att du nu är inne i en jobbsökarperiod och att du kommer att behöva använda dem. Självklart har du redan frågat de aktuella personerna om du får lov att använda dem som referenser. När du sedan blir kallad till intervju kontaktar du referenserna och talar om när du ska på intervju, till vilket företag och vilken typ av jobb eller tjänst det är du söker. När rekryteringen är klar för det jobbet så kontaktar du åter referenserna, berättar hur det gick – om du fick jobbet eller inte – och tackar för hjälpen. Fick du inte jobbet utan fortsätter sökandet så stämmer du av med referensen att det är okej att fortsätta använda den personens namn.

Anledningen till att du inte ska ska lämna referenserna direkt i ansökan är att du då inte har någon som helst koll på vilka företag som kontaktar referenserna och att du inte heller har möjlighet att förbereda referenserna på vem som ska ringa och när, vilket ofta leder till en sämre referens.

/Charlotta
Powered by Calculate Your BMI