Home Arbetsliv Så framför du kritik på ett sätt så mottagaren vill tacka dig

Så framför du kritik på ett sätt så mottagaren vill tacka dig

by Charlotta

Att framföra kritik till någon är något som många tycker är väldigt jobbigt, kanske så jobbigt att man faktiskt hellre låter bli. Kanske hoppas man istället att någon annan ska säga till eller så bara står man ut för att slippa konflikten som riskerar uppstå om man skulle säga vad man egentligen tycker.

Det ställe där det kanske är allra svårast att kritisera någon är på jobbet eller i andra mer formella sammanhang där man interagerar med människor som man känner, men inte känner jätteväl, och inte minst med människor som man måste fortsätta att träffa och kanske arbeta tillsammans med. Att kritisera någon under de omständigheterna kan ställa till rejäla problem för en själv om det man säger inte tas emot väl.

Samtidigt kan det vara direkt själsdödande att dagligen befinna sig i ett sammanhang där någon gång på gång överträder gränsen för vad som är socialt acceptabelt, någon som missköter sitt jobb, som kör över sina kollegor, tar äran för andras arbete, eller som på annat sätt gör att de som finns runt omkring klättrar på väggarna av frustration och irritation.

Desto längre man tiger och lider desto lättare är det att reta upp sig på personen och till slut kanske konfrontationen kommer vid ett oplanerat och illa valt tillfälle när det brinner till i skallen och man inte längre kan hålla tand för tunga. Det är nog onödigt att säga att det inte är bästa sättet att framföra kritik.

Även om det kanske skulle kännas bra i stunden att få läsa lagen för personen och få utlopp för alla instängda känslor, så är det ett säkert sätt att starta upp en konflikt som bara leder till problem.

Ett mycket bättre sätt att framföra kritik på är att göra det välplanerat och i enrum, och med inställningen att personen i fråga inte agerar som vederbörande gör avsiktligt utan snarare av okunskap eller brist på självinsikt. Med den grundtanken blir det lättare att hitta ett bra stämningsläge för samtalet.

Med rätt upplägg och rätt ordval så går det att framföra kritik på ett sådant sätt att mottagaren uppfattar det som sägs mer som en hjälpande hand och ett klokt råd än som kritik. Istället för att skaffa sig en ovän genom att vara ärlig kan man lägga grunden för ett framtida samarbete med bättre förståelse och mer respekt.

Allt handlar om vilken intention du går in i mötet med och hur du framför budskapet, och här är vad du ska tänka på:

  • Samtala alltid enskilt med personen.
  • Tänk dig inte att det är en konfrontation utan att du ger råd i all välmening.
  • Se situationen i ett större perspektiv. Hur påverkas arbetsgruppen eller företaget av personens agerande, hur påverkas effektivitet, resultatet, arbetsmoral och engagemang?
  • Lyft fram fördelarna och framtida möjligheter med att byta förhållningssätt istället för att kritisera nuvarande agerande.
  • Prata i jag-termer och undvik uttryck som ”alla tycker att du” och ”det är inte bara jag som tycker att…”.
  • Agera som en jämlike, var inte varken nedlåtande eller insmickrande utan konkret och tydlig med vad du har observerat och vilka slutsatser du dragit.

Avsluta gärna med att erbjuda dig att agera bollplank vid fortsatta samtal om hur arbetsklimatet på företaget generellt kan förbättras eller något liknande. Väl genomfört och med lite tur så får du ett ”Tack för att du tog upp det här, jag hade inte sett det så tidigare.” vid samtalets slut.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI