Home Barn och familj Hur hanterar man betygshets i skolan?

Hur hanterar man betygshets i skolan?

by Charlotta

Det är betygstider nu och många är de barn som blir bittert besvikna när de inte lyckas nå upp till de betyg de hade tänkt sig och som undrar hur de ska orka kämpa ytterligare, eller om det kanske rent av är för sent nu.

Och många är också de föräldrar som förvirrade står bredvid och undrar vad de kan göra för att hjälpa till. Föräldrar som vill ge sina barn de bästa förutsättningarna och därför vill att barnen ska få bra betyg, men som samtidigt oroar sig för att pressen blir för stor och att det inte är värt det om kanske hälsan står på spel.

Så vad gör man? Hur ska man tänka kring betygen? Hur hjälper man sitt barn att göra sitt bästa utan att stressa sönder sig själv i processen?

En del menar att lösningen på problemet är att avskaffa betygen, men jag tror att det tankesättet är att göra det väldigt lätt för sig själv, och jag har svårt att se att det skulle leda till några långsiktiga fördelar. Betygen fyller en funktion, problemet är hur vi väljer att använda dem.

Jag tror att svaret ligger i att skifta fokus, att inte se betygen som målet med skolan utan bara som ett verktyg för att komma in på högre utbildningar för den som vill det. Målet med skolan är inte betyg utan kunskap, egentligen har det ju alltid varit kunskap, men mer och mer har fokus flyttats och tillfredsställelsen av att kunna och förstå har gått förlorad till förmån för höga betyg.

Men arbetsmarknaden är inte statisk, och för varje generation som växer upp i vår tid förändras karriärsmöjligheterna så pass mycket att en stor andel av de barn som nu går i skolan kommer att ha jobb, när de blir vuxna, som ännu inte ens existerar. Hur utbildar man sig för ett yrke som inte finns än? 

Jag tror att något av det bästa man som förälder kan göra är att styra om fokus, bort från betygen och mot kunskapen, att hjälpa sitt barn att se betygen som ett verktyg och inte ett mål, och att istället se kunskapen som det bestående värdet som man kan bygga vidare på. Målet borde vara att leva ett innehållsrikt, stimulerande, tillfredsställande och glädjefyllt liv, och bra betyg kan vara en metod för att nå dit, men det är inte den enda metoden, och framför allt är det inte målet.

Men målet kan också vara tillfredsställelsen av att göra sitt bästa, att utmana sig själv och nå längre än vad man trodde var möjligt, och även där är betygen ett mätverktyg och inte målet med övningen. Många barn har en inre drivkraft att prestera, att utvecklas och testa sig själv, egenskaper som kan leda oerhört långt i livet och som definitivt inte ska kvävas, men som inte heller behöver eldas på ytterligare av betygshets.

Betyg sätts många gånger med tveksamma metoder och på förvånande lösa grunder, och att låta betygen spela större roll än som ett möjligt verktyg för att komma vidare i livet är att tilldela dem alldeles för stor makt. Däremot är det guld värt att känna att man faktiskt kan saker, att man förstår och behärskar olika ämnen och kunskapsområden. Det är inte bara användbart i karriären utan bygger självkänsla och resursstyrka som man har nytta av hela livet.

/Charlotta

 

1 comment

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI