Home Barn och familj Uppfostran av de nya barnen

Uppfostran av de nya barnen

by Charlotta

Från 2012 blir det för varje år fler och fler barn som föds med mer av de nya energierna. Övergången är flytande och alla barn som föds nu har både gamla och nya energier, men ju längre tiden går desto mer av de nya energierna kommer barnen in med. Det faktum att förändringen sker lite i taget gör att det kan vara lätt att missa vad som egentligen håller på att hända och tolka det som något annat.

För att uppfostra de nya barnen behövs nya metoder och förhållningssätt där barnets kapacitet respekteras och får lov att komma till sin rätt. Energimässigt är dessa barn i allmänhet betydligt högre utvecklade än sina föräldrar, något som de är intuitivt medvetna om och vilket gör att de förväntar sig att behandlas därefter. Att behandla barnet som mindre vetande eller som om det inte har kapacitet att förstå tar det som en direkt förolämpning.

Redan från mycket ung ålder har dessa barn starka åsikter om hur saker och ting ska vara och vad som är rätt och fel, både saker som gäller dem själva och sådant som gäller familjen, samhället eller världen i stort. Som förälder kan det vara svårt att tro att barnet faktiskt vet vad det pratar om och därför lätt att avfärda det som fantasier eller trams och något som barnet snart har glömt igen, men så är inte fallet.

De nya barnen är de första som kommer in med förmågan att ta med sig viss själskunskap från tidigare liv istället för att nollställas i samband med inkarnationen. Även om de i unga år inte förstår sammanhanget eller tillämpningen av det de vet kan de mycket väl besitta korrekta kunskaper inom flera olika avancerade områden. Många av de historiska personer som betraktas som genier inom bland annat vetenskap, musik, konst, politik och medicin väljer att återfödas nu då de inte längre behöver starta om från noll.

Detta behöver föräldrarna vara medvetna om och acceptera för att undvika onödiga konflikter och för att inte begränsa barnets väg in i livet. De nya barnen kommer in med viktiga uppdrag för vår gemensamma framtid och de behöver inte vänta med att utföra det arbetet tills de blir medelålders som många tidigare generationer. Med rätt vägledning och utrymme att kultivera de kunskaper de föds med kan de börja bidra till vår nya högfrekventa värld redan medan de är barn. Världen är i stort behov av de nya barnens energier, kunskaper och kompetenser och deras bidrag till förändringsarbetet behöver välkomnas och underlättas. Ingen annan kan göra för världen det som de nya barnen kan göra, deras uppgift är större och viktigare än vad någon än så länge förstår.

Som förälder bör man ställa intresserade och uppmuntrande frågor om det man tycker verkar konstigt, om det som är ett problem och om det som man inte förstår istället för att förbjuda det eller avfärda det. Man bör också våga låta barnet visa vägen i de fall där man ser att barnet har kunskaper eller erfarenheter i frågan. De nya barnen är här för att visa vägen för äldre generationer, som förälder gör man därför klokt i att lyssna till dem och i viss mån anpassa sig.

Om de nya barnen protesterar och vägrar samarbeta finns det oftast en god anledning som de gärna förklarar om man bara ger dem möjlighet och är villig att lyssna. Deras ställningstaganden i frågor som mat, aktiviteter, umgänge och förhållningssätt är inte slumpmässiga utan bygger på en välgrundad övertygelse som harmonierar med de nya, högre energierna.

Den typen av övertygelser kommer att märkas speciellt ofta och tydligt när det gäller omtanke om natur, djur, miljö och andra människor såväl som val rörande hälsa och välbefinnande. Barn med de nya energierna låter sig inte övertalas i frågor som är viktiga för dem och de är inte heller beredda att kompromissa. Detta är inte utslag av envishet utan välgrundade beslut baserade på att de har ett högre perspektiv och en bättre förståelse för helheten än vad äldre generationer har.

De nya barnen står i kontakt med sina andliga guider och betraktar det som fullständigt självklart att ha kontinuerlig tillgång till stöd och vägledning från dem. Om man som förälder inte är medveten om andra dimensioner än den man befinner sig i kan det vara lätt att avfärda barnets upplevelser och uttalanden som fantasier, men ett bättre förhållningssätt är att erkänna att man själv inte är bekant med den delen av världen och inte har några egna kontakter. Barnen förstår och accepterar okunskap och undervisar gärna dem som är villiga att lyssna och lära, men de accepterar inte att bli förminskade, nedvärderade eller avfärdade.

Ett viktigt område som de nya barnen kommer för att undervisa i är hur människor förhåller sig till och behandlar varandra. Barnen har ett helt annat utgångsläge än tidigare generationer och ser inte olikheter som något obekvämt eller skrämmande utan som en naturlig variation i skapelsen. Barnen är naturligt inkluderande och beskyddande mot allt levande och agerar utifrån det i sin vardag. Det kan till exempel ta sig uttryck i att barnen bjuder hem okända människor eller ger bort ägodelar till någon som behöver dem bättre.

I dessa situationer behöver föräldrarna agera med varsamhet för att värna barnets och familjens säkerhet, ägodelar och ekonomi och samtidigt låta barnet få utlopp för sina naturliga behov. Även om mänskligheten rör sig mot ett medvetande som fungerar på motsvarande sätt som barnets sinne så finns det risker förknippade med att tro alla om gott, något som föräldrarna måste ta med i beräkningen.

De nya barnen är inte bara barn utan också läromästare och att som förälder vara en ansvarstagande och omhändertagande vuxen samtidigt som man är lärling på en energimässigt lägre nivå än barnet kan vara mycket utmanande. Detta är en helt ny föräldraroll som världen inte sett i modern tid, där gamla, väl beprövade råd inte längre löser problemen.

Föräldrar till de nya barnen behöver hitta egna vägar och metoder med utgångspunkt från barnens behov och önskemål, utan att känna skuld eller skam över att uppfostringsmetoderna och familjedynamiken skiljer sig radikalt från hur deras föräldrar och föräldrars föräldrar gjorde. Barnuppfostran är inte en tävling utan utvecklingen av relationen mellan barnet och föräldrarna respektive barnet och resten av världen.

Det bästa rådet man kan ge föräldrarna när de stöter på problem är att be barnen om hjälp. Be barnet förklara hur det uppfattar problemet och fråga hur barnet tycker att man ska lösa situationen. Att ta råd från de nya barnen angående deras uppfostran är inte ett nederlag som förälder utan det klokaste man kan göra eftersom det är barnen som har svaren och inte föräldrarna.

/Maria Magdalena kanaliserad av Charlotta

8 comments

Lisbeth 8 mars, 2020 - 12:57

Mycket glädjande att de nya barnen får ta med sig själs kunskaper från tidigare liv!
Detta gör att vi som lever nu, också kan se fram emot att många erfarenheter och kunskaper som har kommit sent i livet inte känns bortkastade, bara för att möjligheter att omsätta denna visdom delvis har begränsats av tiden tand.
Detta betyder att det aldrig är försent att lära sig nya saker!
Tänk så mycket lättare och mer spännande livet blir om man från början har kontakt med mera visdom och sanning!
Kapaciteten att lösa stora utmaningar blir ju då så mycket bättre!!
Fantastiskt lovande och glädjande!!
För det är ju bråttom att komma igång med reparation och nytänkande!!
Det känns också skönt att vi alla får möjlighet att komma till uttryck!

Charlotta 8 mars, 2020 - 13:04

Ja detta är en stor förändring som gör att vi närmar oss hur andra civilisationer i galaxen lever. Att kunna ta minnet med sig genom livet öppnar upp för en helt ny livsupplevelse, och inte minst för ett helt annat och mer korrekt och fördelaktigt förhållningssätt till döden. Man kan säga att spelet fortsätter men spelreglerna förändrades just till det bättre. 🙂
/C

Hanna B 9 mars, 2020 - 08:48

Härlig läsning, förstod detta tidigt. Och tycker det är spännande. Märkt det på egna barn, fast de är äldre, skolan o övrigt.
😊

Charlotta 9 mars, 2020 - 09:27

Ja det har ju kommit in barn med nyare energier under en längre tid redan så de som är uppmärksamma har kunnat notera viss förändring.
/C

Jyoti 10 november, 2020 - 01:28

Fick höra när jag blev gravid med min yngsta dotter att hon skulle bli ett diamantbarn, hon är dock född 2010. Det fanns inte mycket att hitta på nätet på den tiden om det och efterhand har det försvunnit lite från mitt minne. Men men nu kom det tillbaka. Tack

Charlotta 10 november, 2020 - 08:20

Det finns alltid de som kommer före den stora massan så det är inte alls omöjligt.
/C

Gunnell 24 november, 2020 - 08:39

Jag känner faktiskt igen det här i mina barnbarn, åtminstone de fyra äldsta – den yngste är bara några månader gammal. Äldsta barnbarnet är född 2011 så han är väl på gränsen där, men han har alltid fascinerat mig med att vara så vaken och uppmärksam redan när han bara var nåt år gammal. Övriga tre är födda 2013, 2015 och 2017 och de är alla tre väldigt ’före’ i utvecklingen och väldigt vakna och uppmärksamma. Det är ibland svårt att fatta att de är så unga som de är…
Så den här texten förklarar allt, som jag ser det. Tack för den, jag är glad att jag blev ’pekad’ till den – normalt ser man sånt som slumpen, men jag förstår att jag behövde läsa den och därför blev jag ’pekad’ hit.

Charlotta 24 november, 2020 - 09:53

Roligt att du känner igen dina barnbarn, tack för att du berättar.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI