Home Den multidimensionella världen Ditt team med guider

Ditt team med guider

by Charlotta

Vi människor har alla var sitt team med guider som följer oss från vi föds tills vi dör, eller mer sanningsenligt uttryckt, från det att vi påbörjar vår nuvarande inkarnation till det att vi avslutar den. Man skulle kunna likna guidteamen vid till exempel elitcyklisters följebilar eller havssimmares följebåtar.

Ingen förväntar sig att en elitidrottare som utmanar sig själv till det yttersta ska genomföra sina prestationer utan ett kompetent serviceteam, och på samma sätt förväntar sig ingen att en människa som ska leva ett jordeliv ska göra det utan ett multidimensionellt guidteam vid sin sida.

Dina guider finns ständigt tillgängliga för att erbjuda stöd och vägledning. En del saker får de hjälpa till med oombedda medan du uttryckligen behöver be dem om hjälp för att de ska få lov att engagerad sig i andra saker. Vissa saker får de inte alls lägga sig i, även om du skulle be dem, eftersom det skulle ta ifrån dig viktiga delar av den upplevelse du har planerat för dig själv.

Ditt guidteam har alltid och utan undantag ditt högsta bästa som mål, i praktiken betyder det att de ser till hela ditt liv och inte bara den inkarnation du har just nu. För den kropp du lever i för närvarande skulle det vara enklare och behagligare att slippa gå igenom vissa saker, men för ditt riktiga jag, den eviga själ du egentligen är, är det ofta det svåra i livet som ger de mest värdefulla erfarenheterna.

Det främsta arbetssättet dina guider använder sig av är att på olika sätt visa dig på bästa vägen framåt utifrån det läge du befinner dig just nu. Däremot dömer de aldrig de val du gör om du skulle välja att inte lyssna till deras vägledning, inte heller dömer de dina handlingar, dina tankar, dina känslor eller din livsstil. Vägledningen baseras på den livsplan som du har gjort upp i förväg, det är inte en plan som är planerad på detaljnivå men de stora dragen är förbestämda precis som de viktigaste milstoplarna.

Guidernas uppgift är att genom vägledning få dig att följa livsplanen eftersom du själv, som bäst, bara har ett svagt minne av den när du väl har inkarnerat på jorden. Deras uppgift är också att utgöra ett stöd för dig under livsprocessen eftersom det är allmänt känt att jordeliv är den svåraste sortens inkarnation man kan genomgå, men också den mest utvecklande och givande inkarnationstypen.

Även om du upplever att du inte har kontakt med dina guider så har de alltid kontakt med dig, detta är något som du aldrig behöver tvivla på för det finns helt enkelt inga andra alternativ. Om du avsiktligt kommunicerar med dem, i ord eller tanke så hör de dig. Alltid.

En del människor föds med en aktiv förmåg att även kunna höra, förnimma eller känna sina guider medan den förmågan är vilande hos andra. Alla människor har dock den inbyggda funktionen att kunna kommunicera med sina guider eftersom det är en naturlig del av den mänskliga kontruktionen. Har man förmågan vilande är träning det enda som krävs för att man ska kunna börja använda den och dra nytta av den.

Ett sätt att träna sig är att tysta tankarna och börja lyssna till hjärtat istället och ett annat sätt är att meditera. I båda fallen hjälper det att pausa från det yttre bruset av ständiga ljud och intryck för att på det sättet göra plats för guidernas kommunikation att tränga igenom. Guidernas budskap kan inte överrösta de egna tankarna eller strömmen av intryck utifrån utan man måste göra plats i sitt sinne och hålla den platsen ledig för att de ska kunna göra sig hörda.

När du de första gångerna får in något som du tror kanske kan vara en kommunikation från guiderna så våga ta emot det och tro på det. Det kan vara en tanke eller en känsla som dyker upp ”från ingenstans” och som du upplever inte är din egen. Slå inte undan den för att den inte är tillräckligt tydlig, specifik eller användbar, det är vanligt att kommunikationen är svag och full av störningar till en början, men ju mer du vågar lita till den desto starkare och tydligare kommer den att bli.

Vägledning från guiderna är aldrig negativ, den kommer aldrig att uttrycka något negativt om dig eller någon annan och den kommer aldrig att uppmana dig till negativa eller destruktiva tankar eller handlingar. Om du tycker dig få in den sortens budskap är det inte guiderna du lyssnar till utan förmodligen ditt ego. Guiderna kan uppmuntra dig att ta avstånd från situationer eller personer som inte är rätt för dig, men utöver det vägleder de genom uppmuntran och förstärkning.

/Andliga guider kanaliserade av Charlotta

4 comments

Nina Jönsson 29 december, 2019 - 14:02

En nära familjemedlem till mig sa att universum verkar testa vår relation men efter 2 år tycker jag det är mycket jobbigt med alla tester, hur kan jag/vi få reda på vad universum eventuellt vill?

Charlotta 29 december, 2019 - 14:23

Vad som egentligen avses när man pratar om att universum testar någon är att det egna egot utsätter en för prövningar, det är alltså ingen annan yttre kraft inblandad utan ”testandet” utgörs av era två olika egon som stöts och blöts mot varandra. Därför är det också bara ni själva som kan förändra situationen genom att fråga er själva vad problemen egentligen handlar om och vilka förändringar som krävs för att ni ska kunna komma förbi dem. Ofta rör det sig om något man behöver upptäcka och inse om sig själv eller något man behöver förlåta sig själv eller någon annan för.
/Ärkeängel Uriel kanaliserad av Charlotta

Lisbeth 15 januari, 2020 - 18:40

Det händer periodvis att jag får in saker som senare visar sig hända i verkligheten!
Nästan alltid så säger jag det som kommer in 3 ggr. efter varann!
Var kommer detta ifrån? Är det mina guider eller flyter mitt medvetande mellan dimensionerna? Eller finns det någon annan förklaring?

Charlotta 15 januari, 2020 - 19:20

Jag tror inte att det kommer från dina guider, det låter mer som en form av klärvoajans där du plockar upp information från framtida tidslinjer.

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI