Home Fysisk kärlek Att älska är en helig handling

Att älska är en helig handling

by Charlotta

Kärlek är en gåva från Skaparen. Den mest kraftfulla manifestationen av denna kärlek är när två människor delar kärleken genom att älska med varandra. Att älska är en skapande handling, ett sätt att bli ett med skaparenergin men också att förmedla skaparenergi till varandra och till världen.

Genom historiens gång har fysisk kärlek belagts med skuld och skam, framför allt för kvinnor som ensamma har fått bära ansvaret för männens ofredanden såväl som för resultaten av dem. Det är kvinnorna som har kallats häxor och bestraffats med döden för att männen inte kunnat lägga band på sig. Av oförstånd har kärleken tagits ur sitt sammanhang och reducerats till en rent kroppslig handling som enbart syftar till fysisk njutning och tillfredsställelse. Själlös fysisk tillfredsställelse har dock ingenting med skaparenergi att göra utan är att betrakta som vilket beroende som helst, det känns bättre för stunden men när effekten går över lämnar den ett tomrum efter sig och en längtan efter mer.

Att älska är en handling som kräver både kroppslig och själslig närvaro av två personer som är fullständigt fyllda av kärlek och fullständigt hängivna varandra. I kärleksakten förenas inte bara de fysiska kropparna utan också energikropparna, aurorna med alla chakran, och själarna. När två människors energier blandas med varandra i ren kärlek och under stark och intensiv närvaro och passion uppstår en magi som sträcker sig långt utanför de älskande i både tid och rum. Det som uppstår är ren skaparenergi, den energi som Skaparen använde för att skapa allt liv i universum och samma energi som fyller allt levande på Jorden med liv.

Att älska handlar inte om att tillfredsställa ett begär, även om en effekt av det är att begäret blir tillfredsställt, utan om att förenas med sitt eget högre jag, med sin partners högre jag och med Skaparen själv. Att älska är en kroppslig aktivitet som leder till ett högre själsligt tillstånd. I den lågfrekventa värld vi lever i upplever vi oss som separerade från alla andra och som separerade från Skaparen, men i kärleksakten har vi möjlighet att för en kort stund uppleva hur det är att inte vara separerade utan att vara ett med varandra och med Skaparen på det sätt vi egentligen är skapade.

Detta är inte en upplevelse man får automatiskt varje gång man tillfredsställer sitt begär med en annan människa, för att nå denna extas behöver man ha en annan inställning till kärleksakten än vad som vanligtvis förknippas med ordet ”sex”. Man behöver förflytta fokus från kroppslig njutning till själslig närvaro. Detta gör man genom att vara intensivt medveten om sina känslor, sin partner och alla sina sinnesintryck och genom att låta alla känslor och reaktioner flöda obehindrat och utan värdering.

Fysisk kärlek med fullständig närvaro, kärlek och medvetenhet skapar skaparenergi och är därför oerhört läkande för både kropp och själ. I synnerhet för kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan det vara ett effektivt verktyg, för att läka de blockeringar som uppstått, att få uppleva vad det innebär att verkligen älska med någon.

Denna gudomliga kärleksupplevelse finns tillgänglig för alla som söker den, helt utan restriktioner som till exempel kön, ålder, religion och ursprung. Kärleksextasen är en gåva från Skaparen till människan för att påminna människan om hur högt älskad hon är, om att hon är mer än sin kropp, om att människorna är menade att älska varandra och om att kärlek alltid är svaret. Det finns ingenting skamfullt eller syndigt i att älska med en annan människa oavsett omständigheter, tvärtom är det en helig handling som för de älskande närmre både varandra och Skaparen.

/Maria Magdalena (Jesus fru) kanaliserad av Charlotta

Leave a Comment

Powered by Calculate Your BMI