Home Galaktiker Andra världar

Andra världar

by Charlotta

Jorden är den enda värld som människan än så länge känner till men det är långt ifrån den enda värld som existerar, varken i detta universa eller i andra. Människan har drömt om och letat efter andra världar i alla tider men än så länge inte funnit några och den främsta anledningen till det är att man letar på fel ställen och med fel metoder.

Man vet sedan en tid att det finns andra dimensioner och att det är möjligt att de inrymmer andra världar, men eftersom man inte har haft teknik för att leta i andra världar har man nöjt sig med att leta i den dimension där Jorden befinner sig. De allra flesta utomjordiska världar existerar dock i andra dimensioner än Jorden och de som är i samma dimension befinner sig på så enorma avstånd från Jorden att det i nuläget är omöjligt för människan att skapa kontakt på egen hand.

Detta fick de flesta människor att under lång till dra slutsatsen att Jorden var den enda beboeliga planeten i universum och att mänskligheten därför var den enda civilisationen och förmodligen den enda livsformen. Denna inställning har dock förändrats på senare tid och nu inser de flesta att det vore synnerligen osannolikt att människan skulle vara ensam i en oändlig världsrymd, men man letar fortfarande efter andra livsformer med fel metoder och på fel ställen.

Väldigt mycket resurser går åt till att skicka ut farkoster i rymden och låta dem sondera närliggande planeter och deras atmosfär och att också ta fysiska prover där så är möjligt. Mycket resurser läggs också på att skicka ut och ta emot signaler till och från rymden med förhoppningen att någon ska försöka skapa kontakt eller svara på människans kontaktförsök. Hittills har dessa försök varit fruktlösa, det enda man har hittat är mikroskopiska rester av en civilisation på Mars från mycket långt tillbaka i tiden.

Samtidigt är kontakten redan upprättad sedan tidernas begynnelse och har bibehållits fram till nu. Jorden har alltid stått i kontakt med utomjordiska civilisationer och kommer alltid att göra det eftersom vi delar samma ursprung och är del av varandras historia, nutid och framtid. Det har dock oftast varit så att den kontakten varit relativt ensidig, galaktikerna har varit här och deltagit i vår värld och utveckling på olika sätt men väldigt få människor har varit medvetna om det. Så är det fortfarande.

Under hela mänsklighetens historia har civilisationer från andra galaxer besökt Jorden för att dela med sig av kunskap och teknik som hjälpt människan framåt i sin utveckling. Många av mänsklighetens viktigaste uppfinningar kommer från galaktiker som energimässigt överfört kunskap i form av idéer till forskare och uppfinnare med ett öppet sinne.

Alla människor som lever på Jorden nu har också inkarnerat många gånger på andra planeter, i andra galaxer och universa och även levt i civilisationer som inte inkarnerar i en kropp utan befinner sig i ständig energiform. De flesta människor har en viss galax eller stjärnsystem som de är mer knutna till och betraktar som sitt huvudsakliga hem, några av de vanligaste är Plejaderna, Arkturia, Sirius, Andromeda och Orion.

De utomjordingar som är mest kända på Jorden är de som kallas ”De grå” som besökte Jorden i mitten av förra seklet. Deras besök är inte representativt för hur kontakt med andra civilisationer generellt går till utan omgärdades av speciella omständigheter. Besöket hanterades inte bra vare sig av människorna eller av De grå, något som har påverkat mänsklighetens syn på utomjordingar mycket negativt sedan dess.

Detta har märkts inte minst genom alla filmer som kommit fram genom åren där Jorden blir utsatt för invasion av utomjordiska civilisationer. Den situationen är i praktiken otänkbar och skulle aldrig tillåtas av Galaktiska Federationen. De galaktiker som finns i vår närhet nu och som tillåts ta kontakt med oss är samtliga högfrekventa och fredliga och har som sin uppgift att vara till stöd och hjälp i vår utveckling, precis som de alltid varit utom just vid incidenten med De grå.

När Jorden nu har tagit steget in i högre frekvenser kommer den synliga galaktiska närvaron omkring och även på Jorden att öka. Efterhand som människors frekvenser höjs blir det möjligt för dessa högfrekventa galaktiker att ta fysisk kontakt utan att den mänskliga kroppen och psyket tar skada. Detta har tidigare inte varit möjligt då den stora frekvensskillnaden skulle utsatt människor för så ljusa energi att det hade kunnat vara dödligt.

Upplevelsen att för första gången möta någon av en annan ras än den mänskliga kan vara synnerligen omvälvande och till och med skrämmande, även om individen har humanoida drag som gör att de påminner om människor. Galaktikerna kommer enbart att ta kontakt med människor som vill ha kontakt och som är beredda på en sådan kontakt och man kan vara säker på att de alltid är vänligt sinnade. Kontakten kommer inte att ske som på film när stora rymdskepp landar på Jorden utan enstaka individer kommer att teleportera hit från andra dimensioner.

Under 2020 kommer alla länder i vår värld att få galaktiskt besök, många vid upprepade tillfällen. Det rör sig dock inte om officiella besök till ländernas ledare eller framstående vetenskapsmän utan om privata besök hos enskilda individer som kommit tillräckligt långt i sin egen utveckling. De personer som får besök av galaktiker kommer snarast att uppleva mötet som ett ”Äntligen!” och inte som ett ”Hjälp, vad är det som händer?”.

/Andliga guider kanaliserade av Charlotta

3 comments

Anna 9 januari, 2020 - 15:09

Helt mindblowing men också sååå coolt! Önskar jag hade kommit längre i min utveckling så jag fick uppleva det! ❤😉

Reply
Charlotta 9 januari, 2020 - 15:17

Ja det är helt otroligt hur snabbt man kan vänja sig vid nya tankar och en annan världsbild än den man är van vid. Hade någon berättat det här för mig för tio år sedan hade jag trott att de yrade och nu sitter jag här själv och tar emot förstahandsinformation av vad jag förr kallade ”aliens” eller ”marsmänniskor”, perspektivet förändras onekligen när medvetandet höjs.😄 Du kommer säkert också att få uppleva det för egen del så småningom, utvecklingsvägen ser olika ut hos olika personer.❤
/C

Reply
Anna 9 januari, 2020 - 21:25

Ja verkligen! Jag har en vän som ’pratar’ med ’Ailiens’ och hon är den mest ödmjuka och ärliga människa jag mött, så det är inte hitte på. Jag önskar jag kunde krypa in i era huvuden och se vad ni ser! Jag får bara ha tålamod! ❤

Reply

Leave a Comment

Powered by Calculate Your BMI