Home Hälsa Andlighet som helande kraft

Andlighet som helande kraft

by Charlotta

I förra veckan publicerade Dagens Nyheter en ledare om andlighetens effekt på välmåendet. Ledaren är en översättning av ett debattinlägg av David Brooks i New York Times några dagar tidigare, och bygger på en studie av professor Lisa Miller vid Columbia Universitetet i USA.

Det är alltid lika spännande när vetenskapen hinner ikapp och kan ge belägg för den vetskap som många av oss har haft sedan länge, och innehållet i inlägget är också mycket intressant. Men ännu mer intressant är det att DN, Sveriges största morgontidning, publicerar en ledare om vikten av andlighet. Det är onekligen nya tider nu, mycket glädjande och positiva nya tider.

Lisa Miller definierar andlighet som ”en inre känsla av släktskap med en högre makt som är kärleksfull och visar vägen”, och hon betonar att andlighet och religion inte är samma sak utan att andlighet är genetiskt betingad medan religion uteslutande påverkas av miljö.

David Brooks skriver ”Det förefaller ändå sannolikt att de flesta barn föds med en naturlig känsla av det andliga. Om de hittar en död ekorre på lekplatsen förstår de att där finns något heligt, och man kan nästan utgå från att de begraver den med den största aktning.”, en upplevelse som vi nog alla kan relatera till, antingen från vår egen barndom eller genom våra barn. Jag vet att jag själv begravde en humla under högtidliga former när jag var liten.

Den här delen av Lisa Millers teorier finner jag speciellt intressant och för mig låter det fullt naturligt och är mycket lätt att tro på. ”Den andliga medvetenheten ökar i puberteten, hävdar Miller, ungefär samtidigt med depression och andra hot mot välbefinnandet. Till viss del bör tonårsdepressioner betraktas som normala inslag i mognadsprocessen, när unga människor ställer fundamentala frågor om sig själva. Den starkare andligheten i tonåren är naturens sätt att reagera på denna fullt normala kris.”

Att andlighet kan vara ett sätt att undvika allvarlig depression i tonåren är egentligen ett tillräckligt gott skäl för att väcka stort intresse i samhället i stort, men utöver det så menar Lisa Miller att en känsla av samhörighet med något större än en själv har stor effekt även när det gäller undvikandet av tunga drogberoenden.

”Millers forskning ger vid handen att tonåringar med en stark känsla av kontakt med en högre värld löper mellan 70 och 80 procent mindre risk att fastna i tunga droger. Hon fann också att tonåriga flickor med stark andlig medvetenhet hade extrem motståndskraft mot allvarliga depressioner.”

Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder, något som under många år betraktats som en styrka eftersom man har tolkat det som att svenskar förlitar sig mer på vetenskapr och därmed är mindre lättlurade och lättmanipulerade. Nu visar det sig att det kanske är precis tvärtom, att vi har lurat bort oss själva från en av de viktigaste aspekterna av välmående och hälsa.

För nog verkar det finnas mer än tillräckligt goda anledningar att se andlighet ur ett annat perspektiv än det religiösa. Kan något så enkelt som andlighet, en själslig koppling till Livet och Universum, och en känsla av samhörighet med något större än en själv, minska risken för depression och drogmissbruk i tonåren, där grunden ofta läggs för vuxenlivets hälsa, så borde det vara en självklar del av uppfostran.

/Charlotta

6 comments

Stina Jaccobson 31 maj, 2016 - 11:17

Så vackert och trösterikt att andlighet beskrivs som en inre övertygelse om att det verkligen finns en
god och kärleksfull makt som bryr sig om oss och leder oss rätt .

Charlotta 31 maj, 2016 - 12:22

Hej Stina, välkommen hit! Hur ser andlighet ut för dig?
/C

Stina Jacobson 31 maj, 2016 - 11:30

Hej Charlotta!

För några dagar sände jag dig ett längre mail där jag berättade om de smärtsamma konsekvenser som
det innebar att engagera sig i och hjälpa en man som senare visade sig ha narcissistisk personlighets-
störning.

Syftet med att skriva om detta var till en del var att kanske få feedback men också att försöka varna
hjälpsamma medmänniskor att bli för personliga och ge för mycket av sig själva. Risken är stor att de
kommer att bli djupt sårade.

Tyvärr skickade jag iväg detta mail utan att skriva mitt email.. Så jag undrar: Fick du det Charlotta?

Allt gott/ Stina

Charlotta 31 maj, 2016 - 12:21

Hej igen Stina. Nej, jag har inte fått något e-mail från dig. Är det något du vil ha feedback på får du gärna skriva det direkt här i bloggen eller boka tid för ett privat samtal.
/C

Stina 1 juni, 2016 - 12:10

Hej Charlotta!
Tack för välkomnandet och erbjudandet om feedback. Tryggt att veta att den möjligheten finns.

Känns som att bara att skriva om vad som hänt i mötet med den narcissistiske mannen var en bearbetning. Det ledde också till att den frustration och besvikelse jag plågades om ebbade ut och jag
kan nu se att han med sin personlighetsstörning, som han inte rår för, är den som är förloraren.
Det gör mig ont om honom för han har inte förmågan att känna empati och äkta kärlek till andra. Viktiga egenskaper som är livsviktiga för ett levande liv.

Ska försöka svara på din fråga om hur andlighet ser ut för mig.
Som du relaterade” Andlighet är en inre känsla av släktskap med en högre makt som är kärleksfull
och visar vägen” Tror inte det kan uttryckas bättre. För mig det en ovillkorlig kärlek som älskar oss
som vi är Som alltid finns tillgänglig för oss. Det enda är att vi är villiga att ta den kontakten oförbe-
hållsamt och öppna sig för den. Genom att i lugn och ro söka den.

Det handlar inte om religioner som försöker förklara denna makt och att därefter skapar förhållningssätt. Det som denna kärleksfulla makt önskar av oss är vi försöker att så gott vi kan
älska oss själva och våra medmänniskor. Om vi lever därefter skulle vi nästan ha ett Paradis här på jorden…

Så är det inte fantastiskt att nyckeln till ett gott och kärleksfullt liv finns inom oss!!
Som hjälper oss att klara livets påfrestningar så mycket bättre..

Charlotta 1 juni, 2016 - 13:34

Tack för dina tankar Stina.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI