Home Hälsa Det är inte virus och bakterier som gör oss sjuka

Det är inte virus och bakterier som gör oss sjuka

by Charlotta

Rubriken är en parafras på ett uttalande av näringsgurun Bertil Wosk och kan initialt tyckas strida mot allt vi vet om hälsa och sjukdom, men han har naturligtvis helt rätt i det han säger. Detta trots att det går stick i stäv mot den rådande allmänna inställningen och inte minst mot de budskap som frekvent basuneras ut via medias alla kanaler.

  • Blir man smittad så blir man sjuk.
  • Blir man sjuk så blir man förmodligen allvarligt sjuk.
  • Man smittar bara om man själv är sjuk.

Ungefär så ser trossatsen ut för smittsamma sjukdomar numera, som om den mänskliga kroppen vore helt oskyddad och ett lätt rov för alla sorters inkräktare. Hade det verkligen varit så hade människan fått en väldigt kort tid på jorden eftersom först bästa virus eller bakterie skulle ha utrotat oss.

Men vi är inte alls oskyddade, vi har ett väldigt förnämligt och synnerligen avancerat immunförsvar som kontinuerligt jobbar med att mota bort och bekämpa ovälkomna inkräktare. Ett immunförsvar som är kontruerat så att dess uppgift är att identifiera och kämpa ner virus och bakterier redan innan vi utvecklar sjukdom, eller i svårare fall medan vi har någon grad av sjukdomssymptom.

Den korrekta versionen av listan ovan ser alltså istället ut så här:

  • Blir man smittad så hanterar immunförsvaret situationen så man slipper bli sjuk.
  • Blir man trots allt sjuk så får man oftast bara lätta symptom innan man blir frisk igen.
  • Man kan smitta andra om man bär på virus eller bakterier, även om man inte är sjuk själv.

Det som är den springande punkten för om man blir sjuk eller inte och också för hur sjuk man i så fall blir är inte om man utsätts för smitta eller ej, utan hur starkt och friskt det egna immunförsvaret är. Ett starkt och friskt immunförsvar kämpar ner de flesta smittor redan innan de får fäste och läker snabbt ut de fall där smitta utvecklas till sjukdom.

Att undvika att utsättas för smittor är i det närmaste omöjligt om man inte är beredd att helt isolera sig, men att ta hand om sitt immunförsvar och ge det bästa förutsättningar att sköta sitt arbete är desto mer möjligt.

För att se till att immunförsvaret är välutrustat och redo att kämpa ner inkräktare behöver man sköta om tre olika delar:

  1. Att kroppen och därmed immunförsvaret är i god näringsbalans. Här är alla olika näringsämnen mycket viktiga men de som toppar listen är vitamin D, C, zink, selen, magnesium och omega 3.
  2. Att kroppens alla system är ”up and running” och att aktivitet varvas med vila, sömn och återhämtning. Lymfsystemet är en viktig del av immunförsvaret och det håller man igång genom rörelse.
  3. Att immunförsvaret inte är upptaget med att hantera andra uppgifter så att det inte har resurser att mota bort inkräktare. Framför allt handlar det om att hantera gifter från kosten och miljön, både akut och långsiktigt, som belastar kroppen. Låggradiga förgiftningar (av t ex biotoxiner, bekämpningsmedel, toxiska metaller, läkemedel eller kroniska infektioner) blir till en stress i kroppen som tär hårt på immunförsvaret, kanske så hårt att det inte ens orkar reagera när det dessutom dyker upp ett virus.

Många idag är våldsamt rädda för allt som kan smitta, en rädsla som förstärks av läkemedelsindustrin som är väldigt angelägna om att skapa nya behov för sina produkter, behov som media mer än gärna hjälper till att förankra genom att ytterligare späda på rädslorna.

Men det vi borde rikta vårt fokus och intresse på är inte smittorna utan hur våra immunförsvar mår och hur vår egen livsstil antingen stärker eller försvagar immunförsvaret. Vi har världens mest förnämliga inbyggda skyddssystem, men de flesta av oss tar så dålig hand om det att det inte längre kan fylla ens en bråkdel av sin tänkta funktion.

Istället för att göra det till en vana att serva immunförsvaret och hålla det i topptrim så accepterar vi att det är dåligt och försöker kompensera med allt mer läkemedel av olika sorter. Tyvärr är det ett väldigt dåligt byte, inte bara av ekonomiska skäl utan också för att det ytterligare belastar kroppen och därmed försvagar våra redan dåliga immunförsvar ännu mer.

/Charlotta

3 comments

Linda 8 januari, 2019 - 16:10

Hej Charlotta. Jag letar och letar efter någon prislista eller liknande hos dig. Jag skulle behöva hjälp men vet inte om du är rätt väg för mig.. Hur gör jag?

Charlotta 8 januari, 2019 - 16:51

Hej Linda! Jag har dolt sidan om coaching och prisuppgifter eftersom jag tyvärr inte har möjlighet att ta emot nya klienter, något som gäller tills vidare.
/C

Linda 11 januari, 2019 - 17:39

Okej, tack för svar ändå. 🙂

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI