Home Hälsa Det här kan du göra i kampen mot cancer

Det här kan du göra i kampen mot cancer

by Charlotta

Sista dagen i september betyder att imorgon är det oktober och än en gång påminns vi om hur sorgligt vanligt det är att drabbas av någon form av cancer och just denna månad med fokus på bröstcancer.

Att öka medvetenheten om cancer, hur man kan minska risken att drabbas och hur man kan öka chanserna att bli frisk igen om man har drabbats, är något som det verkligen borde läggas mycket resurser på, men dessvärre är det inte det som Rosa bandet handlar om och det är inte heller dit pengarna går.

Att cancerforskningen i allmänhet och Rosa bandet i synnerhet inte har som främsta mål att sätta stopp för cancersjukdomar pratas det väldigt lite om. Det är inte mer pengar cancerforskningen behöver utan en vilja att bota istället för att tjäna pengar. Att pengarna huvudsakligen går till att hålla liv i en verksamhet som blivit ett självändamål och försörjer miljontals människor är en tragisk sanning som höljs i dunkel.

Butikerna är översållade med Rosa bandet-märkta produkter som lovar att skänka en del av intäkterna till cancerforskningen och som därmed ger varumärkena ett skimmer av välvilja och ett intryck av att vara vänliga och omtänksamma. Detta leder oss konsumenter till att tro dels att varumärkena är på vår sida och att vi därför bör köpa dem och dels att vi som konsumenter gör en god gärning om vi köper dem.

Men ingenting kunde vara mer fel, marknadsföringen spelar brutalt på våra känslosträngar som är ömma och mottagliga eftersom numera alla på något vis är drabbade, direkt eller indirekt, av cancer. Alla vill visa sitt stöd och känna att de gör något, om det så bara är att köpa en Rosa bandet-symbol, för att hjälpa till att sätta stopp för det mänskliga lidandet.

Att det redan finns oändligt mycket kunskap både om orsaker till cancer, undvikande av cancer och hur man behandlar och till och med botar cancer är inte heller något läkemedelsindustrin vill prata om eftersom dessa metoder inte är ekonomiskt gynnsamma för branschen och skulle innebära årliga miljardförluster om de blev allmänt kända och accepterade.

Om alla kvinnor tog tillskott av 200 mkg selen varje dag skulle förekomsten av bröstcancer minska med 82 % på bara en generation. Om alla också såg till att nivåerna av D-vitamin i blodet inte understiger 40 ng/ml skulle den generella risken för all cancer minska med 67 %. Enbart dessa två åtgärder skulle alltså minska den totala risken för bröstcancer med 94 %. 94 % minskad risk! Det är i sammanhanget en gigantisk siffra, varför kampanjas det inte för selen och D-vitamin istället för Rosa bandet?

Lägger man till kunskapen om östrogendominans, dvs för höga nivåer av östrogen i förhållande till progesteron, och att detta ökar risken för bröstcancer genom att östrogen är det hormon som stimulerar produktionen av tumörtillväxtgenen BCL2 medan progesteron stimulerar P53-genen som bromsar tumörtillväxt, så får man kontroll på ytterligare en av de stora orsakerna till just bröstcancer. Östrogendominans orsakas till stor del av användandet av syntetiska hormoner men också av t ex långvarig stress med svaga binjurar som följd.

Att dessutom väldigt många av de rosa produkterna innehåller cancerogena ämnen och att många av de rosa livsmedlen är sockerstinna, processade eller fulla med tillsatsämnen, vilket alla är kända riskfaktorer för cancer gör det hela än mer makabert. Rosa bandet använder våra känslor för att locka oss att köpa produkter som är dåliga för både miljön och hälsan i allmänhet och för cancer i synnerhet.

Om man hade velat dra resonemanget till sin spets skulle man kunna se det som att Rosa bandet och livsmedelsindustrin hjälper läkemedelsbranschen att skapa nya kunder genom att få dem att göra ohälsosamma val. Men så fruktansvärt unket och hjärtlöst uträknat kan det väl inte vara?

Rosa bandet botar dessvärre inte cancer, istället göder det den redan obehagligt välmående cancerindustrin. Vill du göra en verklig insats för din hälsa så lägg pengarna på något som hjälper på riktigt istället, som att ta steg mot en giftfri miljö, att ta kostens betydelse på allvar och att uppmärksamma vikten av god närings- och hormonbalans och ett starkt immunförsvar.

Och vill du hjälpa andra till bättre hälsa så läs på så mycket du kan och hjälp människor att förstå och göra hälsosamma livsval. Det är inte pengar som saknas i cancerforskningen utan insikt och ödmjukhet.

/Charlotta

4 comments

Karin 30 september, 2018 - 19:02

Fantastiska Charlotta,
Eftersom Du är 100 % trovärdig i allt Du förmedlar så vill jag tacka Dig för ditt beundransvärda civilkurage beträffande den aktuella ”kassakon”
TACK

Charlotta 30 september, 2018 - 19:25

Tack Karin! ❤️ Sanningen måste fram, det mänskliga lidandet har nått sin gräns, det är dags nu.
/C

L8 2 oktober, 2018 - 16:47

Baam! Tack för detta.
Det kontraproduktiva i att kampanja med rosa bakverk fulla av kemikalier och socker har jag stört mig på länge. Med en nära vän drabbad som får usla kostråd under behandling har jag också tänkt i banor om att det i princip ”raggas nya kunder”.
Man måste våga läsa på och tänka själv i en av livets mest utsatta period.

Charlotta 2 oktober, 2018 - 20:50

Välkommen hit L8 och tack för att du delar dina iakttagelser!
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI