Home Hälsa Dumpa inte känslor i kroppen

Dumpa inte känslor i kroppen

by Charlotta

Ett effektivt sätt att dra på sig ohälsa är att dumpa obehagliga känslor i kroppen. Detta kan hända om man upplever att känslan är för svår att hantera, att den blir en övermäktig och att man inte vet hur man ska hantera känslorna.

När man stänger av känslor, eller gömmer undan dem utan att ha hanterat dem och blivit färdig med dem så är det tyvärr inte så att de mirakulöst försvinner bara för att man inte aktivt tänker på dem längre. Istället så landar de i kroppen och börjar härja runt bland inre organ och kan på sikt göra stor skada på hälsan.

Många av våra vanligaste sjukdomar och hälsoproblem (kanske alla?) kan härledas till undanträngda känslor och ouppklarade trauman. Lika väl som att man kan bli sjuk av sorg så kan man bli sjuk av ånger, oro, skuld, bitterhet, saknad och andra starka känslor.

Känslor behöver ta sig uttryck på något sätt och om man inte tillåter dem att uttryckas medvetet så kommer de att uttryckas omedvetet, och då genom att befästas som kroppsliga problem.

Ett enkelt sätt att låta bli att dumpa känslorna i kroppen är att se till att de får komma till uttryck, att man helt enkelt blir hörd. Det är inte alltid det är lämpligt eller möjligt att konfrontera den person det handlar om, och ibland handlar det inte ens om en person, och då kan man istället skriva ner alla tankar och allt man skulle vilja säga i ett brev riktat till personen eller till livet i allmänhet. Ett viktigt steg är att läsa upp brevet högt för sig själv när det är klart för att befästa upplevelsen att känslorna har blivit hörda och uppmärksammade. Efteråt förstör man brevet så ingen annan kan läsa det, för då har det redan gjort sitt jobb.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI