Home Ångest/rädsla/oro En generation med psykisk ohälsa

En generation med psykisk ohälsa

by Charlotta

Det är skrämmande många som mår dåligt idag, det vet vi. Vad som är ännu mer skrämmande är att de som mår allra sämst är barn och ungdomar. Om det inte sker något dramatiskt inom kort så har vi snart en hel generation (eller flera) där stora delar av individerna är arbetsoförmögna eller i alla fall har starkt reducerad livskvalitet på grund av psykisk ohälsa.

Den hjälp som erbjuds idag är mediciner med antidepressiv och ångestdämpande effekter och även om en del upplever vissa förbättringar så är biverkningarna många och ofta svåra samtidigt som många inte blir hjälpta alls eller bara till en början. Dessutom är det många av medicinerna som är väldigt svåra att sluta med eftersom de är beroendeframkallande. Är detta verkligen det bästa vi kan åstadkomma?

Fler och fler röster höjs nu för att det måste finnas andra vägar att gå för att hitta en lösning och att det måste finns en orsak till denna epidemi av psykisk ohälsa och allt fler blickar riktas mot kosten och livsstilen.

Studier visar på att processad mat, socker, vitt mjöl och tillsatsämnen orsakar inflammationer i kroppen och att dessa starkt bidrar till nedstämdhet, ångest och depressioner. Samtidigt vet man att mineraler, vitaminer, aminosyror och fettsyror har en antidepressiv effekt och att näringsbrist kan vara en orsak till psykisk ohälsa.

En annan viktig faktor är att vi rör oss allt mindre och interagerar allt mindre öga mog öga, istället sitter var och en i sin soffhörna framför en skärm, något som också har en starkt negativ effekt på den psykiska hälsan.

Det finns forskning och studier på detta men ändå fortsätter förskrivningen av SSRI-, SNRI-, TCA- och MAOI-preparat istället för att fokusera på orsakerna, nämligen kosten och livsstilen. Nu har  Sussie Olofsson, leg arbetsterapeut & neuropedagog, fått nog och skrivit ett upprop till terapeuter och sjukvårdspersonal som hon kallar ”Säkra barns och ungas psykiska hälsa” och jag kan bara hoppas att hon blir lyssnad på.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI