Home Hälsa Hur investerar du i din framtid?

Hur investerar du i din framtid?

by Charlotta

Om du bestämde dig för att aktivt göra något för att din framtid ska bli bättre, lyckligare och mer tillfredsställande än vad din nutid är, vad skulle du då göra? Vad skulle du investera din tid, energi och kanske pengar i?

Det är en kittlande tanke att fundera på vilken typ av ansträngning eller aktivitet som på sikt har bäst potential att få störst positiv effekt på livet. Är det kanske pensionssparandet som är nyckeln till ett bättre liv? Eller kanske man inte ska vänta till pensionen utan spara till en livsförbättring som ligger närmre i tiden?

Eller är det kanske en utbildning som är det som kommer att göra störst skillnad för livsupplevelsen? Eller är den bästa investeringen att sätta tid och pengar i hälsan, i ekologisk mat, kosttilskott och regelbunden motion och träning?

För 75 år sedan startades en studie på Harvard där man studerade och följde upp 724 män (så småningom också deras fruar och barn) för att ta reda på vilka parametrar som har störst inflytande på livet. Denna studie är den längsta i sitt slag och pågår fortfarande, i dag under ledning av psykiatriker Robert Waldinger, och resultaten är entydiga.

Det som har allra störst effekt på både upplevelsen av livet och på den fysiska hälsan är relationer. Goda relationer gör oss både gladare och friskare. Robert Waldinger delar upp fynden av hur viktiga relationer är i tre delar.

  1. Människor som upplever att de har god kontakt med familj, vänner och samhället i stort är lyckligare, har bättre fysisk hälsa och lever längre. Människor som däremot upplever sig vara mer isolerade än vad de skulle önska är olyckligare, visar tecken på försämrad hälsa tidigare under medelåldern, får tidigare försämrad hjärnfunktion och dör tidigare.
  2. Goda relationer är inte beroende av hur många vänner man har och inte heller om man har en partner och lever i ett förhållande. Det viktiga är kvaliteten på de nära relationer man har, oavsett om det är familj, vänner eller en partner. En dålig, konfliktfylld relation är direkt skadligt för hälsan, medan en bra relation där man har verkligt förtroende för varandra skyddar hälsan.
  3. Även hjärnan påverkas positivt av goda, trygga relationer med ömsesidigt förtroende. De mentala förmågorna förblir intakta längre hos personer som lever i en relation där man litar på den andra personen. Det behöver inte betyda att man är överens alltid eller att man inte bråkar, utan det viktiga är att förtroendet finns, att man vet att oavsett vad som händer kan man alltid lita på den andra personen.

När männen var i åttioårsåldern gjorde forskarna en tillbakablick för att se om det var möjligt att, baserat på det insamlade materialet från när männen var femtioåringar, förutspå vilka av dem som skulle vara pigga och friska som åttioåringar.

Det var möjligt. Men det var inte den fysiska hälsan vid 50 som avgjorde, utan sambandet var att de som var mest nöjda i sina relationer vid 50 var också de som var friskast vid 80. De personer i studiden som var lyckligast som pensionärer var de som aktivt hade arbetat med att ersätta sina förlorade arbetskollegor med nya vänner och ”lekkamrater”.

Efter 75 år så visar studien tydligt att de som var och är lyckligast är de som medvetet ansträngt sig för att satsa på och vårda sina relationer med vänner, familj och även till samhället, relationer som skapar en känsla av gemenskap, samhörighet och tillhörighet. Goda relationer är det som gör störst skillnad på både välbefinnande och hälsa.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI