Home Hälsa Kan magproblem ge depression?

Kan magproblem ge depression?

by Charlotta

På samma sätt som att ungefär 80% av immunförsvaret återfinns i mag-/tarmkanalen så är det också här som 80% av serotoninproduktionen sker. Tillsammans med dopamin ocn noradrenalin är serotonin de signalsubstanser som huvudsakligen styr hur vi mår känslomässigt och som, om man har för lite av dem, kan orsaka nedstämdhet och depression.

Just serotonin är kanske den allra viktigaste i sammanhanget, brist på serotonin kopplas också till rädslor, ångest, irritation och minskad sexlust, saker som väldigt många är påverkade av.

Det är inte svårt att börja ana ett mönster här. Ett samhälle fullt med människor med olika typer av magproblem och som därför har sämre serotoninproduktion. Samtidigt en befolkning vars problem med depression, ångest och brist på lust är ständigt ökande. Ska vi våga oss på gissningen att det finns ett samband?

Som om inte det vore nog så påverkas serotonin negativt av stress, långvarig stress minskar alltså serotoninnivåerna. Speciellt för kvinnor är det även intressant att progesteron ökar känsligheten för serotonin medan brist på progesteron följdaktligen minskar effekten av serotonin i kroppen.

Detta är viktigt eftersom många kvinnor idag är östrogendominanta, alltså har för mycket östrogen i förhållande till progesteron. Östrogendominans gör det alltså svårare att få effekt av det serotonin som finns i kroppen, och har man då redan för lite på grund av en strulig mage så är steget till nedstämdhet och i värsta fall depression inte långt.

Det finns alltså många anledningar till att låta välmåendet börja i magen och ta reda på vad som verkligen behövs för att få lugn i ro i magen en gång för alla istället för att bara dämpa symtomen. Genom att börja i den änden kan man slippa många typer av läkemedel och dess biverkningar.

För att ta ett helhetsgrepp om magproblemen kan det vara bra att ta hjälpa av en skicklig alternativmedicinare t ex en näringsterapeut, kinesolog, frekvensterapeut eller homeopat.

/Charlotta

1 comment

Lisbeth 19 december, 2017 - 18:17

Titta in på greenfoot.se Där står massor vad rätt mikroflora kan göra för både hälsa och miljö.

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI