Home Hälsa Känslors effekt på den fysiska hälsan

Känslors effekt på den fysiska hälsan

by Charlotta

I förra inlägget berörde jag vilket kraftfullt verktyg den egna intentionen är när det kommer till att forma sitt liv. Jag hoppas att ni tog er tid att läsa länkarna i inlägget för det är verkligen ett fascinerande och mycket omfattande område där jag bara skrapade på ytan i min text.

I det här inlägget vill jag fortsätta att skrapa lite på samma yta men specifikt när det gäller tankens och känslornas effekt på den egna hälsan, och då inte enbart på det psykiska måendet utan i högsta grad på den fysiska hälsan. Jag passa på att påminna om att känslorna följer tankarna, vill du ändra på känslorna måste du först ändra på tankarna så kommer känslorna att följa efter.

Lika svårt som det kan vara att föreställa sig hur tanken rent fysiskt påverkar hur livet formas, precis lika svårt kan det vara att tro på att tanken och intentionen ska kunna påverka den fysiska hälsan. Vore det så enkelt att man kunde tänka sig frisk skulle ju ingen vara sjuk, eller hur?

Det är just precis här som det blir riktigt intressant, för det är här man börjar förstå att det är skillnad på tankar och tankar, skillnad på en intention om positiv förändring och på ältandet eller grubblandet över det befintliga.

Varje cell i vår kropp innehåller många tusentals receptorer som var och en är specifik för en viss sorts peptid (en kedja av aminosyror). Varje känsla vi upplever, positiv eller negativ, frisätter en kaskad av neuropeptider som transporteras genom kroppen tills de hittar en receptor som är specialiserad på att binda till just den typen av neuropeptid.

En neuropeptid som kommer från en känsla av oro kan alltså bara fästa på en receptor anpassad för just oro och en neuropeptid som kommer från en känsla av glädje kan bara fästa på en receptor anpassad för glädje. Precis på samma sätt är det med alla andra känslors neuropeptider.

På detta sättet påverkar våra känslor våra redan existerande celler antingen positivt eller negativt och det i sig är en viktig funktion, men det stannar inte där utan effekten mångdubblas vid celldelning. För när det är dags för cellen att delas och förnyas, vilket sker ungefär varannan månad, kommer den nya cellen att få fler receptorer för de de typer av neuropeptider som dess modercell varit mest utsatt för, och färre av de sorter den varit minst utsatt för.

Det betyder att har man känt mycket oro och inte alls någon glädje så kommer de nya cellerna att vara bättre på att binda neuropeptider av oro till sig och sämre på att binda neuropeptider av glädje. Cellerna kommer alltså att kunna binda till fler neuropeptider med oro och därmed få större påverkan av oro och samtidigt kunna binda till färre neuropeptider med glädje och därmed få mindre påverkan av glädje.

Detta innebär att de som hävdar att positivt tänkade är meningslöst och att den nya flugan negativt tänkande är mycket mer realistiskt och välgörande har en del studiearbete att ägna sig åt, för de har helt missat den biologiska och fysiologiska effekterna av positiva och negativa tankar.

Jag har tidigare skrivit om hur hjärnan väljer redan upptrampade spår och därmed tränar sig själv i att tänka de tankar den tänker oftast, alltså tränar sig själv i att bli bättre på det den redan gör. Det visar sig att även resten av våra celler fungerar på samma sätt, det de upplever mest är det de blir bäst på.

Detta är också anledningen till att förändring av både tankar och kropp tar tid, för varje tvåmånaderscykel kan cellerna antingen samla på sig fler positiva receptorer eller fler negativa, men för att göra stora förändringar krävs flera cykler eftersom förändringen sker lite i taget.

Tenderar du att se livet i mörka nyanser går det inte att bara bestämma sig för att ändra på det över en natt, men det går att förändra lite i taget och förändringarna sitter inte bara i huvudet utan i varje enskild cell i hela kroppen där den påverkar både hälsa och sjukdom.

/Charlotta

7 comments

Annica 3 juni, 2018 - 11:01

Tack för ännu en intressant text.❤️❤️❤️.
Jag tror verkligen att det är som du beskriver.
Ibland krockar livet i den positiva intentionen om en förändring och ältandet
över det befintliga.
Mina tankar är både ljusa och mörka.
Jag kan bli lite rädd när jag tänker på att de mörka tankarna påverkar kropp och själ så mycket.
Men sorg gör det med oss människor, iallafall mig.
Skapar så stora känslor av ensamhet,skuld,frustration och tyngd mitt i alla ljusa,
varma ,positiva tankar man har kring de man sörjer.
Jag tänker att det kanske också beror på hur man lämnar livet på jorden.
Det känns som jag kämpar för att överleva just nu.
Jag lever korta stunder och kan känna det ljusa i livet.
Som när jag stod vid havet och den lilla viken.
Såg den lilla ejderungen som med förtvivlade skrik kommit ifrån mamman och sina syskon.
Han var ensam på havet med trutarna cirklandes runt omkring.
Han dök instinktivt när de kom närmare.
Vi följde dramat från land och kunde inte gå därifrån.
Han simmade och simmade och till slut kom han närmare land.
I en skyddad vik väntade mamman med alla duniga små ungar.
Hon simmade ut och mötte denna lilla knatte som anslöt till gruppen och tryggheten.
Den lycka vi kände när vi såg detta lilla mirakel.
Jag kände ljusa tankar i stunden.
Meningsfullhet trots allt det meningslösa jag upplever i förlusten av det bästa och finaste jag hade i
mitt liv.
Jag försöker hitta de små gnistrande ögonblicken av det som ger ljusa tankar.
Hittar dem inte i mig själv just nu.
De mörka tankarna dominerar fast jag är medveten om att de påverkar mig negativt.
Hittar vita fjädrar här och var. Det tröstar mig då jag vet att det betyder att änglarna är med och vakar
över en och att de hjälper till.
Förlusten är så stor att jag vet inte hur jag ska resa mig igen.
Det är så svårt att välja det ljusa då hela hjärtat gråter.
Min förlust men jag tänker också andevärldens vinst över den fantastiske kille som nu är där.
Ibland är det så svårt att vända det mörka till något ljust.
Att låta det ljusa och positiva dominera.
Jag gör så gott jag kan.
En stund i taget.
En dag i taget och jag litar till att min son vilar i universums underbara klokhet nu
och att allt är precis som det ska.
Allt gott.
❤️❤️❤️
Kram från
Annica

Charlotta 3 juni, 2018 - 11:30

Sorgen kan vara så, den kommer som i vågor, vissa är bara små dyningar och sedan blir allt tämligen lugnt igen, och andra gånger sköljer den över en som en tsunami som man inte är säker på att man ska överleva. I de stunderna det är som värst är det en klen tröst att vågornas antal och intensitet klingar av med tiden för just då är upplevelsen övermäktig. Din berättelse om ejderungen får mig att tänka på Evert Taubes Havsörnsvals, jag har alltid varit förtjust i den melodin men tyckt att texten är alldeles förfärlig. Så skönt att det slutade bättre för den lilla ejderungen som fann sin väg till tryggheten igen. Sköt om dig Annica, kram! ❤
/C

Simone 4 juni, 2018 - 16:47

Intressant men ändå stressande när man själv är i en ond spiral av stress som gör att ingenting blir gjort fast man tänker att det ska bli en förändring.

Charlotta 4 juni, 2018 - 16:56

Kanske kan du använda kunskapen som ett incitament till att faktiskt göra en förändring istället för att bara tänka på det? Just att tänka på saker som man borde göra men inte göra något åt det är oerhört stressande, och att ta tag i i alla fall en sak minskar både stressen och det dåliga samvetet samtidigt som det även för annat gott med sig.
/C

Hanna 4 juni, 2018 - 22:40

Ja, vi pratar mycket, ofta f ö r mycket. Ibland tänker jag på att bara göra. Inte berätta om vad som jag borde, skulle, vilja göra…utan bara gör. Och gör. Och gör. Och berättar inte efteråt heller. Bara glad för det som blev klart, påbörjat m.m. Känns tillfredsställande 😊

Charlotta 5 juni, 2018 - 08:00

Jag håller med, förändringen ligger i handlingen och inte att tänka på det eller ens prata om det. Agerar man inte så spelar allt tänkande och prat ingen roll.
/C

Simone 5 juni, 2018 - 12:17

Hanna: det rådet tänker jag ta till mig

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI