Home Hälsa Man kan påverka hur man åldras

Man kan påverka hur man åldras

by Charlotta

Att åldras är ett fenomen som för de flesta människor i vår kultur är förknippat med ett visst mått av obehag. Även om man samtidigt är fullt medveten om att det trots allt är det bättre alternativet så känns det inte speciellt roligt att upptäcka fler och fler ålderstecken.

Marknaden för produkter som ska fördröja eller maskera åldrandet, både från insidan och utsidan, är ständigt växande men effekterna är nog sällan lika övertygande som marknadsföringen.

Vi vet att vissa livsstilval kan påverka hur vi åldras, att bra kost, daglig motion och god sömn till exempel kan göra att åldrandet går lite långsammare medan motsatsen kan göra att det går lite fortare.

Det man kanske inte tänker på, eller ens är medveten om, är att även våra tankar och vår inställning påverkar hur vi åldras. Negativa tankar, rädslor, oro och en allmänt negativ inställning skapar stress i kroppen vilket är ogynnsamt för telomererna och får dessa att bli kortare.

En telomer är en struktur som sitter i båda ändarna på våra kromosomer och det är längden på dem som avgör hur snabbt vi åldras, kortare telomerer ger ett snabbare åldrande och längre telomerer gör att man håller sig ung längre.

Att negativa tankar och förväntningar har visat sig göra telomererna kortare är alltså ett direkt bevis för att de åldrar oss snabbare än nödvändigt. Denna påverkan kommer inte enbart inifrån oss själva utan även från vår livsmiljö.

Ett långt och lyckligt äktenskap ökar till exempel sannolikheten för långa telomerer medan ett liv fyllt av vantrivsel och aggressioner ökar sannolikheten för kortare telomerer. Detta betyder att vi även är viktiga för varandras åldrande, hur vi förhåller oss till varandra, bryr oss om varandra och visar varandra förståelse och omtanke påverkar längden på våra telomerer och därmed också hur vi åldras.

Med andra ord är vi skapta för att leva huvudsakligen i trygghet och harmoni, både vad gäller vårt inre liv och det yttre livet. Det inre livet styr man över själv men det yttre livet måste vi hjälpas åt med att styra och där det behövs förändra till något som passar vår biologi bättre än det många har idag.

/Charlotta

2 comments

Annica 7 januari, 2018 - 20:54

Tack för ett intressant inlägg❤❤❤
Alltid roligt att lära sig nya saker som om det här med telomerer.
Vi människor med våra hjärnor är ju fantastiskt skapade.
Ibland räcker inte en positiv grundsyn, bra relationer , god kost, motion och bra sömn för att
bibehålla dessa telomerer utan att de krymper.
För mig krympte de säkert i rasande takt då jag blev sjuk av mitt arbete och inte klarade den samvetsstress jag hamnade i.
En positiv grundsyn byttes ut i svärta, mörka tankar och en hopplöshet.
Det bottnade mycket i att i den arbetssituation jag hade ställdes alltför höga krav med få resurser i förhållande till de mål jag förväntades nå.
Minnet sviktade, koncentrationen blev sämre, sömnen uteblev, värken i kroppen blev outhärdlig och till slut rasade jag helt.
Vi människor kan härda ut ganska länge i en arbetssituation eller livssituation som på sikt ändå gör oss och våra hjärnor utmattade.
Har vi för övrigt en ganska bra livssituation kanske dessa telomerer krymper långsammare men fortsätter krympa i takt med att stressen på arbetet till slut blir för stor.
Om vi tillsammans får ökad kunskap om hur vi fungerar så måste ju till slut samhället, makthavare och de som fattar beslut som rör oss alla ta hänsyn till detta.
Så vi får ett arbetsliv som tar hänsyn till att vi människor har gränser och inte kan prestera på gränsen till det omöjliga.
Positiva tankar i ett arbete hänger mycket ihop med en situation där man känner att man har inflytande, tillräckliga resurser och arbetar mot rimliga mål.Att man hinner ta paus, varva ned och får positiv feedback på det arbete man utför.Positiva tankar får man också om man känner att det finns en tillit från arbetsgivare och chefer att man gör ett gott arbete och att man gör sitt arbete efter bästa förmåga.
Det är inte lätt att tänka de där ljusa tankarna alla dagar då man mår dåligt till kropp och själ.
Ibland när jag mår som sämst i min utmattning försöker jag hitta vägar till skrattet.
Det är som att skrattet och att ändå känna sig glad i stunden ger lite mindre värk i kroppen och ett tillfälligt bättre mående.
Så vi är mycket våra tankar och det är skönt att veta att det vi har inom oss kan vi påverka även om vi inte alltid kan påverka det som händer utanför oss själva.
Allt gott Charlotta.
❤❤❤
Kram från
Annica

Charlotta 7 januari, 2018 - 21:40

Tack för dina tankar Annica. Det är klart att det hade varit önskvärt att samhället från början var anpassat för att dess invånarna skulle må så bra som möjligt både kroppsligt, känslomässigt och själsligt, men tyvärr är det inte så. Någonstans längs vägen har samhället gått vilse och tillåtits bli något som nästan ingen egentligen mår bra av. Tyvärr tror jag det är orealistiskt att tro att samhället ska förändras i rätt riktning från toppen och neråt, istället behöver förändringen starta nerifrån, från oss alla, och sprida sig uppåt och utåt. Därför är det så viktigt att vi alla och envar förstår vad vi behöver för att inte bara leva utan också frodas, och även inser vilken enorm kapacitet vi har om vi bara vågar kliva utanför gamla, invanda mönster och begränsningar. Kram tillbaks!
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI