Home Hälsa När du påverkas av din partners stress

När du påverkas av din partners stress

by Charlotta

Inte nog med att man behöver vara medveten om sin egen stressnivå för att må bra och vara frisk, nu visar det sig att hälsan påverkas negativt även om man själv inte är stressad men om ens partner är det, och speciellt är det kvinnor som påverkas om deras partner är stressad.

Det ligger i människans natur att vara uppmärsam på, och känslig för, hur våra närmaste mår, för att den kunskapen gynnar hela familjen. Oftast är det kvinnan som tar störst ansvar för familjen och därför är det också mest kvinnor som påverkas.

Man har kunnat visa att under de första åren man lever tillsammans med en annan människa så anpassar man sig efter varandra, något som de flesta säkert är medvetna om, men vad de flesta kanske inte känner till är att den anpassningen även gäller nivåerna på stresshormonet kortisol.

En studie genomförd av Holly Laws visar att anpassningen till en partner inte bara är praktiskt och känslomässig utan även rent biologisk, och desto mer tid två personer tillbringar tillsammans desto mer lika blir deras kortisolnivåer. Utvecklingsmässigt är detta ett naturligt fenomen eftersom det underlättar livet tillsammans att befinna sig på samma stressnivå, men i vårt moderna samhälle har myntet en mindre trevlig baksida.

Speciellt i samband med konflikter så är det en nackdel om båda befinner sig på höga kortisolnivåer eftersom det som kunde ha stannat vid en diskussion med olika åsikter mycket lättare eskalerar till ett otrevligt gräl när båda är stressade. Dessutom förknippas höga kortisolnivåer under lång tid med olika typer av fysisk ohälsa, så i värsta fall skulle din partners stress kunna göra dig fysiskt sjuk.

Studien har inte några svar på varför det fungerar så här, varför partnerns stressnivåer får de egna stressnivåerna att gå upp. Man skulle ju också kunna tänka sig det motsatta, att en lugn partner får en stressad partners kortisolnivåer att sjunka, men det nämns inte heller i studien.

Personligen ser jag detta som en effekt av de energier som allt levande är uppbygda av och som vi ständigt sänder ut, energier som påverkar allting omkring oss och som vi hela tiden blir påverkade av. Lever man tillsammans så lever man också i varandras energifält, och att det starkare energifältet efter ett tag har påverkat det svagare energifältet är en naturlig utveckling.

Jag tror att det är den mest empatiska personen i relationen som blir påverkad av den som är mindre empatisk. Det betyder inte att den som är empatisk är svagare utan bara mer känslig, och kanske också mer villig att förändras och att anpassa sig.

Ofta är det kvinnor som är mest inkännande och beredda att praktiskt taget offra sig själv till förmån för sin respektive och för barnen, men det förekommer naturligtvis även att det är män som har den egenskapen.

Hur gör man då för att vara kärleksfull och emaptisk utan att samtidigt riskera sin egen hälsa? Som alltid är det viktigt att kunna skilja på mitt och ditt, mina energier och dina energier. Man kan sympatisera med någons problem utan att själv ta på sig ansvaret för dem. Man kan finnas där som stöd och bollplank utan att införliva känslorna och problemen i sig själv.

Det är när man gör någon annans problem och känslor till sina egna som riskerna uppstår, när man tar på sig någon annans stress. Att ta på sig någon annans stress betyder inte att den personen upplever mindre stress utan bara att man själv upplever lika mycket, och det är inte till hjälp för någon.

Ofta känner man instinktivt när man har blivit utsatt för någon annan människas energier, vi har nog alla träffat den där glada, harmoniska, sprudlande personen som påverkar det egna humöret så starkt att man bara efter en stunds samtal känner sig upplyft och hoppfull och som om allt är möjligt. På samma sätt ”smittar” de negativa energierna.

Om man känner sig trött, svag, arg, ledsen eller illa till mods utan att veta varför så kan det vara för att man har umgåtts med någon som kände sig så, eller att man befunnit sig i en stökig folksamling och att man fått med sig en del av de energierna. Då kan man helt enkelt säga till de energier som inte är ens egna att lämna en och samtidigt kalla hem de egna energierna igen.

Ta några djupa andetag och föreställ dig hur du rensar dig själv på alla energier som inte är dina egna och säger åt dem att lämna dig, och ta sedan några andetag till och kalla hem de av dina energier som hamnat på villovägar. Det låter kanske märkligt, men bli inte förvånad om du faktiskt kan känna energiskiftet i kroppen, i alla fall vågar jag nästan lova att du kommer att känna dig lugnare och mer stabil efteråt.

Jag kan själv behöva energirensa om jag exempelvis ser något obehagligt på TV som kommer alltför nära mig och gör mig illa berörd eller direkt illamående. Då rensar jag bort de energierna och sorterar in mina egna energier igen och sedan känns det som om allting är på rätt plats igen och jag blir lugn och balanserad.

/Charlotta

2 comments

Nova 18 december, 2020 - 05:38

Tack snälla Charlotte för din visdom.
Jag känner mig redan bättre till mods när jag läser dina kloka ord.
Jag känner verkligen igen mig men känner hopp över att allt kommer att bli bra.

Charlotta 18 december, 2020 - 08:58

Tack och välkommen hit Nova!
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI