Home Hälsa Så påverkar din egen hälsa dina barns

Så påverkar din egen hälsa dina barns

by Charlotta

Nu kommer nya spännande rön om hur livsstilsförändringar kan påverka ofödda barns hälsa i generationer framöver. En italiensk studie tar epigenetiken ett steg längre och kullkastar gamla sanningar om att DNA är skrivet i sten och omöjligt att påverka, såvida man inte ger sig till tåls många generation och väntar på naturliga anpassningar och mutationer.

Med den här studien läggs stor del av makten i våra egna händer när det gäller framtida generationers hälsa. Genom att ändra livsstil och matvanor kan man inte bara förändra sin egen hälsa utan även sina barns och barnbarns hälsa. Vi har alltså förmågan att förändra våra gener, både till det bättre och till det sämre.

Förenklat beskrivet så kan celler från en frisk person skicka ny information till arvsanlaget i spermierna (undersökningen är bara gjord på spermier) baserat på cellens egen status och omvandla ett sjukt anlag till ett friskt.

Vi lever verkligen i en helt ny tid med helt nya sanningar och möjligheter. Möjligheter som alltid funnits där men det är först nu som vi har förmånen att få bli medvetna om dem.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI