Home Hälsa Stress behöver inte vara farligt

Stress behöver inte vara farligt

by Charlotta

Under flera decennier har vi kontinuerligt blivit intalade att stress är farligt, att stress gör oss sjuka och att stress dödar. Stress har blivit en av de främsta fienderna vi har och vi har lärt oss att akta oss för stress, att vara rädda för den och att ha ständigt dåligt samvete för att vi stressar eftersom vi vet att det sannolikt förkortar livet.

Aktuell forskning visar nu att allt det där till största del är fel, och inte bara det, den verkliga boven i dramat är inte stressen i sig utan rädslan för stress och övertygelsen om att stress är skadligt.

Inom allt fler områden har det visat sig att inställningen till det som händer är minst lika viktig som den faktiska händelsen, och stress är inget undantag. Studier visar att för dem som upplever hög stress och tror att stress är skadligt för hälsan ökar dödligheten med 43%, men för dem som upplever hög stress och inte tror att stressen är skadlig för hälsan ökar dödligheten inte alls.

Man har kunnat visa att kroppens stressrespons påverkas av hur man ser på stress, om man betraktar den som ett hot eller som en hjälp. För dem som ser stressen som ett sätt för kroppen att resurssamla för att på bästa sätt kunna hantera situationen man står inför, att stressreaktionen är ett sätt för kroppen att samarbeta för att lösa problemet, så utgör stressen inte något hot mot hälsan.

Det är lätt att dra paralleller till attraktionslagen och att det vi förväntar oss är det vi får. Abraham Hicks har till och med gått så långt som att säga att människans relation till mat i grunden fungerar på samma sätt, det vi tror är ohälsosamt tar vi skada av och det vi tror är nyttigt mår vi bra av.

Man har också kunnat visa att oxytocin frisätts vid stress, ett hormon som får oss att vi söka social kontakt med varandra. Vid stressfulla situationer uppmanar kroppen oss alltså att söka hjälp och stöd hos varandra, vilket både kan lindra stressen men också vara till praktisk hjälp.

Istället för att låta sig drabbas av stressen, att lida av den och skrämmas av den så se den som kroppens sätt att hjälpa till att hantera det som krävs i stunden. Att hjärtat slår snabbare och svetten bryter ut är inte tecken på att du mår dåligt eller pressar dig själv till sjukdom, utan tecken på att kroppen samlar all tillgänglig energi för att snabbt kunna lösa problemet.

Ingen kan helt undgå stress i livet och med rätt inställning och förväntningar, och genom att odla sociala kontakter som man kan söka hjälp och stöd hos, så behöver stressen inte gå ut över din hälsa och ditt välmående. Det är dags att sluta oroa sig för stressen och istället ha tillit och lita på att kroppen vet vad den gör.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI