Home Hälsa Vad alla kvinnor bör veta men ingen pratar om

Vad alla kvinnor bör veta men ingen pratar om

by Charlotta

Vi behöver prata om mammografi.

Den första juli i år blev mammografi gratis för alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Vid en första anblick kan detta ses som något oerhört positivt. God sjukvård som kan leda till bättre hälsa ska inte vara en fråga om ekonomiska förutsättningar utan något som är tillgängligt för alla. Äntligen ett steg i rätt riktning, och äntligen en åtgärd som kommer svenska kvinnor till godo. Eller?

Tyvärr finns det ett gigantisk MEN i den här nyheten. Det som låter så bra är egentligen ett högst tvivelaktigt beslut som kan betyda en reell försämring av kvinnors hälsa istället för en förbättring.

År 2008 publicerade Det Nordiske Cochrane center en folder om mammografi, i sammanfattningen kan man bland annat läsa följande:

”Om man undersöker 2000 kvinnor med mammografi regelbundet i 10 år, kommer en av dem att ha nytta av mammografin, eftersom hon kommer att undgå att dö av bröstcancer.

Samtidigt kommer 10 friska kvinnor av de 2000 deltagarna p.g.a. mammografin att få diagnosen bröstcancer och bli behandlade i onödan. Dessa kvinnor får genomgå operation med delvis eller helt borttagande av bröstet, de kommer ofta att få strålbehandling, och i några fall cellgiftsbehandling.

Dessutom kommer 200 av de friska kvinnorna att få uppleva falskt alarm. Den känslomässiga belastningen, som ett falskt alarm ger, kan vara tung att bära.”

Detta är alltså information som har funnits tillgänglig sedan 2008 men som sjukvården valt att inte ta någon hänsyn till eller informera om när man screenar för bröstcancer med mammografi.

Det Nordiske Cochrane Center tillägger: ”Hälsokontrollerna skapar bröstcancerpatienter av friska kvinnor som aldrig skulle ha utvecklat några symtom på bröstcancer. Att behandla dessa friska kvinnor ökar risken för att de ska dö av exempelvis hjärtsjukdom eller cancer.”

Med andra ord finns det kvinnor som fått ett cancerbesked efter mammografi trots att de egentligen aldrig hade cancer, och som senare har utvecklat cancer på grund av den onödiga behandlingen. Men om detta pratar ingen.

Det finns en betydligt bättre och modernare metod som heter termografi. Termografi är en icke-toxisk, icke-invasiv och dessutom smärtfri teknik som bygger på infraröd strålning. Denna teknik är inte ny utan har funnits ett bra tag, men av okänd anledning är det inget som kvinnor erbjuds som alternativ. Detta trots att man med termografi kan upptäcka cancer åtta till tio år innan den är detekterbar med mammografi.

Än så länge är det tyvärr få kliniker som erbjuder termografi och patienten får bekosta den relativt höga kostnaden själv. Istället för att sjukvården erbjuder kvinnor gratis mammografi så borde kvinnor erbjudas ett val mellan mammografi och termografi hos sin ordinarie enhet för bröstcancerscreening. DET hade varit riktigt goda nyheter för kvinnors bröst och hälsa.

Det Nordiske Cochrane Center är en oberoende, icke vinstdrivande organisation utan koppling till staten. Med andra ord är Cochrane förmodligen det närmsta en objektiv sanning man kan komma när det handlar om vetenskapliga försök och undersökningar inom sjukvård och hälsa.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI