Home Inspiration/medvetenhet 12 saker som omedvetet sänker din energifrekvens

12 saker som omedvetet sänker din energifrekvens

by Charlotta

Allting levande har en vibration och därmed en frekvens. Precis som en gitarrsträng kan vibrera med en speciell frekvens, som våra öron tolkar som en ton, så har människor, djur och växter olika frekvenser.

En högre frekvens hänger ihop med välmående, högre medvetande, positiva tankar och harmoni. En lägre frekvens hänger ihop med sjukdom, lägre medvetande, negativa tankar och kaos.

Men denna förklaringen är väldigt förenklad och enbart till för att ge en övergripande uppfattning. Våra frekvenser förändras ständigt beroende på hur vi mår, vad vi tänker, vad vi gör och vad vi känner. Allting samverkar och ingenting är statiskt.

När den sammantagna frekvensen blir för låg kan man uppleva det som obehag som till exempel trötthet, fysisk sjukdom och depression, och att vara bortkopplad från verkligheten och sig själv. Man tappar kontakten med sitt inre jag och den trygghet och visdom som finns där.

Vår moderna livsstil stödjer tyvärr en låg frekvens mer än en hög, så det krävs aktiva val för att uppnå och bibehålla en högre frekvens. Om man bara låter sig påverkas utifrån så kommer fekvensen sannolikt att sjunka.

Gårdagens inlägg handlade om tecken på att man har höjt sitt medvetande, eller att man håller på att göra det, och det var tydligt att många kände igen sig och kunde relatera till den uppelvelsen.

Därför kändes det som en god idé att spinna vidare på samma tråd och se lite närmre på hur olika tankar och känslor påverkar våra energier och vårt medvetande, genom att titta närmre på saker som motverkar en medvetandehöjning och som istället drar ner oss och sänker våra frekvenser.

 1. Att ångra sig och vara känslomässigt och mentalt fast i saker som har hänt.
 2. Att lägga skulden för sina egna problem och sitt eget missnöjd på någon annan.
 3. Att anta en offermentalitet och ha inställningen att man inte själv kan förändra sin situation.
 4. Att vara kritisk och döma andra eller sig själv.
 5. Att ha behov av att alltid ha rätt, vilket i grunden handlar om osäkerhet och trygghetsbehov.
 6. Att handla och fatta beslut utifrån rädsla, ofta med ursäkter om att det finns andra skäl till det man gör.
 7. Att skaffa sig ett överflöd av prylar som man egentligen inte behöver utan som bara ger en tillfällig kick när man köper dem.
 8. Att känna skuld och skam, båda meningslösa känslor eftersom alla har både ljus och mörker inom sig och båda sidor måste få komma fram.
 9. Att ha begränsande tankar och övertygelser, kanske inlärda sedan barnsben, om vad som är rätt och fel, vad man kan och inte kan.
 10. Att ägna sig åt tankar av oro. Oro fyller ingen funktion det är bara något att sysselsätta sig med när man saknar tillit till sig själv och omvärlden.
 11. Att hysa en ovilja att förändras, att klamra sig fast vid det som är, som om det skulle kunna vara för evigt.
 12. Att förvänta sig att andra ska förändra livet åt en. Ingen annan än man själv kan förändra livet, och för att kunna åstadkomma förändringar behöver man känna sig själv, på djupet.

Har du några frekvens-sänken i ditt liv som du behöver göra dig av med?

/Charlotta

11 comments

Lisbeth 15 december, 2017 - 18:05

Hej igen jag vill ställa en fråga om kritiskt tänkande. Jag har genom mitt liv fått lära mig att detta är viktigt. (Tex källkritik.)
Kan du bena ut lite mer kring skillnaden mellan att vara kritisk och att vara kritiskt tänkande.
Hur kan man agera för att hindra att medmänniskor inte trampar över intregetetsgränser. Om jag har förstått det rätt så är dessa besserwisser själva otrygga och osäkra.
Hur gör man i så fall för att skapa trygghet och säkerhet hos sin omgivning, för då borde det ju leda till att dessa övertamp kunde minska.
Jag vill gärna att du också hjälper mig att tydligt förstå vad du menar med oro.
Är det oro att se ( tex. Klimathotet ), eller är man bara realist?

Charlotta 15 december, 2017 - 18:23

Att vara generellt kritisk innebär i princip samma sak som att vara negativ, det är bara förpackat i en lite snyggare kostym. Att vara kritiskt tänkande innebär att man inte accepterar allting rakt av, utan att ifrågasätta sanningshalten, rimligheten och relevansen. Många som beskriver sig själv som kritiskt tänkande är enligt min mening i realiteten snarare generellt kritiska, för att inte säga direkt bakåtsträvande. Kritiskt tänkande är på intet sätt synonymt med att bevara status quo, även om det av vissa grupper gärna används på det sättet.

Du kan aldrig skapa trygghet och säkerhet hos någon annan, det kan bara personen själv göra. Du kan däremot undvika att bidra till osäkerhet och otrygghet genom att agera på ett rimligt förutsägbart och förnuftigt sätt, men tryggheten och säkerheten kommer alltid inifrån. Den måste komma inifrån för annars lägger man nyckeln till sin egen lycka i någon annans fick och det är ett farligt sätt att leva.

Oro innebär att vara rädd för saker som man tror ska hända, eller som man tänker kan hända, inte akut rädd men ständigt smårädd på ett sätt som gör att man aldrig riktigt kan slappna av. Om klimathotet gör dig rädd, om det är något du tänker på ofta och som påverkar din livsupplevelse negativt så är det oro. Om klimathotet är realistiskt är en helt annan fråga, där finns det olika falanger med väldigt olika beskrivningar av vad som egentligen händer med vår värld. Jag uppmanar till att inte bara lyssna till maistream media utan att söka information även på andra ställen för att få en mer rättvisande bild.
/C

Lisbeth 15 december, 2017 - 19:46

Tack för ditt svar!
Jag söker mycket utanför mainstream, och känner mig helt övertygad om att om att vi människor defininitivt påverkar vår miljö både positivt och negativt. Massor av forskning pågår ju hela tiden för att se på vad som sker på vår jord.
Jag har i tillägg till det med egna erfarenheter sett de sambanden i mitt yrkesliv.
Jag vet att det finns andra cykliska samband också, men när det adderas till det vi själva ställer till med, så blir effekten större och tydligare.
Jag tycker att naturen och livet är för värdefullt för att slösas bort!
Att många forskare är köpta eller styrda av ekonomiska intressen det vet jag också.
Det räcker att se på tobaksindustrin, och tex. läkemedelsindustrin mfl.
Att bara luta sig tillbaka och inte bry mig det klarar jag helt enkelt inte!
Jag är trots allt optimist! Jag ser också en hel del människor som är goda förebilder.
Var och en bör försöka att bidra så gott man kan! Och det skadar inte att öppna ögonen.
Mängden sopor minskar, om man väljer att bara handla det man verkligen behöver,
undviker plastförpackningar och undviker att slänga mat.
Med många små förändringar når vi målet!
Grovt räknat, människoskapad CO2:
Ca 1/3 från onödig plastanvändning,
därtill onödigt hög köttkonsumtion och slängd mat bidrar med ca 1/3,
resten kommer från transorter och övrig förbränning.
Jag tycker inte vi har råd att spilla tid på att bara diskutera om det är ett problem eller inte.
Jag känner mig definitiv lungnare om jag själv lyckas göra de förändrinar som krävs.
Kan jag i samma veva öka medvetadet hos andra så är det bra.
Många bäckar små ger snart en å!
I övrigt tackar jag för dina tydliga definitioner och klargörande.
Återigen ett mycket intressant och givade svar på mina frågor!

Rickard 18 december, 2017 - 17:18

Jag är tveksam till att koldioxid skapad av människan överhuvudtaget är ett problem. Visst finns det forskning som tyder på att en varmare jord och förhöjda halter av koldioxid i atmosfären hänger ihop. Problemet är bara att det verkar som att det som först ökar är värmen och FÖLJT AV koldioxiden. Med andra ord: En varmare jord ökar mängden koldioxid, vilket inte är konstigt då alla djur ger ifrån sig just koldioxid. Mer värme -> mer liv. Dessutom är den koldioxid som människan skapar bara en bråkdel av all koldioxid som skapas och har inte alls så stor betydelse som vi tror.

Jag bryr mig väldigt mycket om miljön men är av den åsikten att fokus borde ligga på ett naturligt och ekologiskt jordbruk och att leva hållbart, i samklang med naturen, inte på att höja skatterna på koldioxid – som verkar vara den enda lösningen våra politiker har.

Detta är ju dock bara vad jag tror!

Charlotta 18 december, 2017 - 18:03

Tack för dina tankar Rickard, de överensstämmer väl med mina egna teorier. I det sammanhanget vill jag tipsa dig om en YouTube-kanal som är mycket intressant, Suspicious Observers heter den och du hittar dagens video här. Mannen bakom kanalen heter Ben Davidson och är mycket kunnig när det gäller bl a solens inverkan på miljön.
/C

Lisbeth 19 december, 2017 - 20:52

Jag håller med om att solen har en avgörande inverkan.Men det är som jag ser det i dagläget svårt att göra något åt i varje fall som privatperson.
Jag fokuserar därför på det som jag själv kan göra, och blir också glad när jag inspireras av andra miljövänner.
Jag har funderat en hel del på sanningshalten på en del sk. konspirationsteorier.
Framförallt om det möjligen kan ligga någon sanning i någon eller några av dem.
Förekommer det geoengenering eller inte?
Försöker forskarna redan påverka klimatet med hjälp av chemtrails?
Vattenånga är ju en kraftfull växthusgas.
Förekommer det global spridning av chemtrails för att motverka tex. hög luftfuktighet för att buffra mot klimatförändringar eller pågår det militära försök att styra vädret? Eller vad är det som händer?
Vad tänker du Charlotta om detta?
Jag tycker att det är konstigt att kodensstrimmor kan finnas kvar en hel dag efter att flygplan försvunnit. Jag har själv också iaktagit detta fenomen.
Finns det någon som har kunskaper om detta?
Jag är själv förespråkare för att vi första hand måste sluta kretslopp och undvika alltför radikala metoder.
Att vi måste lära oss att acceptera, att det kommer bli många fler miljöflyktingar,pga miljöproblem social, oro, maktmissbruk och krig ser,
jag som ett troligt senarie.
Om de rika inte delar med sig, så delar de fattiga med sig av sin fattigdom.
Om vi plundrar naturen så ger det konsekvenser!

Charlotta 19 december, 2017 - 21:36

Det förekommer geoengineering i stor omfattning, en del helt öppet och annat i det dolda. Chemtrails förekommer, K-strimmor kan inte ligga kvar så länge som chemtrails gör. Det finns väldigt mycket att läsa om detta också, men man får söka sig till engelskspråkiga sidor.
/C

Lisbeth 20 december, 2017 - 01:18

Jag har ytterligare en video https://youtu.be/IirWyOvuWYA

Åsa Kalander 5 juni, 2018 - 12:41

Även intressant att läsa Lars Berns blogg http://www.anthropocene.se som handlar bl a om miljön.

Fia 29 juni, 2018 - 09:24

Hej Charlotta!

Tack för din inspirerande och spännande blogg!! Den ser ut att innehålla allt som jag är intresserad av och funderar över 😃🙏! Jag har nyligen friskskrivit mig efter mitt andra möte med ”väggen” på fem år, och många års sjukskrivning. Det som har hjälpt mig allra mest är attraktionslagen och att medvetet välja mina tankar för att må så bra jag kan. Det kan vara en utmaning många gånger och det kräver daglig övning. 😅 Och det går framåt!! Jag lyssnar mycket på Abraham-Hicks och Raise Your Vibration Today på YouTube.

Jag fann din blogg efter att ha hört dig prata om semester och ensamhet i P1 Morgon alldeles nyss. Härlig pepp! Jag är skild sedan 9 år och har höga ”modtrösklar” att ta mig över för att våga ta mig ut och skaffa nya vänner. Nu har jag ändå hittat en app som heter GoFrendly (gratis!) för tjejer som söker nya vänner och har funnit två nya kompisar 🙏😃.

Jag är nyfiken på din bok och ska kolla den 👌. Tack igen för det du delar med dig av här!!

Glad sommar!! ☀️

Charlotta 30 juni, 2018 - 10:47

Hej Fia, välkomment hit! Ursäkta att det dröjde innan din kommentar blev godkänd, jag brukar vara mycket snabbare än så här men har varit utan dator några dagar på grund av en havererad hårddisk. Vad kul att du hörde inslaget på P1 Morgon, det blev tyvärr lite kort men roligt ändå att det tar upp ämnet eftersom det är viktigt och ständigt återkommande. Roligt också att läsa att du lyssnar Abraham Hicks, de kanaliseringarna har jag haft enormt stor nytta av, faktum är att jag vände en besvärligt depression med hjälpa av flera ”doser” Abraham per dag. Glad sommar till dig också!
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI