Home Inspiration/medvetenhet Alternativa fakta och falska nyheter

Alternativa fakta och falska nyheter

by Charlotta

Det har dykt upp ett par nya begrepp i vår värld, ”alternativa fakta” och ”falska nyheter”. Fenomen som har diskuterats flitigt i media den senaste tiden och många är de som förfasar sig över hur gemene man blir lurad och vilseledd av dessa påståenden som utger sig för att vara sanningar men i själva verket är ren lögn.

Sånt här är alltid spännande tycker jag, när något väldigt snabbt blåses upp till stora dimensioner och får många människor att reagera med ovanligt starka känslor, så vaknar alltid analytikern i mig.

I vårt moderna mediasamhälle så är det sällan som något får stor uppmärksamhet alldeles av sig själv, eller av en slump, utan är det något som kommer från ingenstans och plötsligt är på allas läppar så kan man nästan räkna med att det finns intressen bakom, oftast ekonomiska.

Frågor som man kan ställa sig i sådana lägen är exempelvis:

  • Vem vinner på att jag tror på detta?
  • Vem vinner på att jag låter mig skrämmas av detta?
  • Vem vinner på att jag blir negativt/positivt inställd till detta?
  • Vad kan detta leda till och vem kan tjäna på det i förlängningen?

När det handlar om sanningar så är frågan ofta lite mer komplicerad än vad man skulle önska. I vissa fall är saker och ting glasklart sant eller falskt, men så är det inte alltid. Alla som är bekanta med statistik vet att beroende på hur man formulerar frågan, avgränsar analysen eller paketerar svaret, så kan man bevisa nästan vad som helst. I vissa fall kan den så kallade sanningen fungera på samma sätt.

Det man ska vara medveten om är att det inte är självklart att det alltid är en objektiv sanning som kommer fram i media eller som får störst utrymme på nätet, och kanske är det så att det som nedvärderande kallas ”alternativa fakta” eller ”falska nyheter” i vissa fall faktiskt är mer sant än mainstream-nyheterna.

Den som får lov att bestämma över vilken information som förmedlas och vilka nyheter som anses sanna sitter på oerhört mycket makt. Kan det vara så att begrepp som de här ovan inte enbart tillkommit för att värna en objektiv sanning och skydda medborgarna från att bli lurade, utan i vissa fall har till uppgift att kontrollera vilken information som människor tror på för att det gynnar någons intressen?

Det du ger din uppmärksamhet blir din verklighet. Bestämmer du dig för att allt som sägs på TV-nyheterna är sant så får du en världsbild, bestämmer du dig för att nästan inget av det är sant så får du en helt annan. Objektiva och absoluta sanningar har blivit en bristvara i vår tid, och det kräver att man själv gör ett större arbete med att ifrågasätta och kritiskt granska för att komma närmre en verklig sanning.

Vilket som i slutänden blir din verklighet handlar till stor del om var du väljer att titta, om du väljer ett smalt fält och betraktar allting utanför det som osanning, eller om du väljer ett brett fält där alternativen är fler, men även osäkerheten större.

För precis bredvid det som kan tyckas vara den självklara sanningen, kan det finnas andra, minst lika viktiga, intressanta eller sannolika alternativ som bara behöver bli ordentligt undersökta för att bli mer troliga.

/Charlotta

10 comments

Susanna 2 februari, 2017 - 13:06

Mycket av det du skriver är tänkvärt och klokt, men att hänga upp texten och dina tankar på begreppen ”alternativa fakta” och ”falska nyheter” gör det du skriver grumligt och rätt obehagligt. Alternativa fakta är inte någon debatt som att vissa tror på livet efter döden och andra inte. Alternativa fakta och falska nyheter är att hävda att jorden är platt, att förintelsen inte har ägt rum eller att ”Trumps installation var den mest välbesökta någonsin. Punkt.”, dvs att hävda något som bevisligen inte är sant samt att misstänkliggöra andra som har fakta för att bevisa sin sak. DET ligger det mörka och mäktiga intressen bakom! Själva orden säger vad det handlar om: alternativ fakta kan per definition inte vara fakta (att sedan fakta kan ändras med nya upptäckter är en annan sak), falska nyheter är just falska. Det är en del av ett ideologiskt bygge att förskjuta ords betydelser och så tvivel kring media. Givetvis ska man vara kritisk, men då också så kritisk att man kan se skillnad på en journalistkår med etiska regler som opartiskhet och att värna om det fria ordet samt andra medier som utger sig för att leverera ”sanningen” samt jobbar för att misstänkliggöra etablerade medier. De försöker förskjuta maktbalansen, skapa destabilitet och få icke källkritiska personer att tro att deras sanning är den rätta samt att gammel-media har fel ellr iaf har en agenda vid sidan om. Just att ändra ord och betydelser är ett av deras mycket framgångsrika sätt att göra detta. Det finns många alternativ till fakta, men ”alternativa fakta” är inte fakta, det är påståenden som görs för att underminera fakta. Falska nyheter är just falska.

Charlotta 2 februari, 2017 - 13:15

Välkommen hit Susanna och tack för dina tankar. Dock delar jag inte din uppfattning. Det finns väldigt mycket som under lång tid betraktats som sanningar baserade på fakta som vid en närmare granskning är högst tvivelaktigt och i bästa fall oklart men kanske till och med ren lögn. De som försöker påvisa detta genom att föra fram andra fakta och andra bevis blir då refererade till som att föra fram alternativa fakta eller falska nyheter. Det betyder inte att allt som klassas som alternativa fakta eller falska nyheter är sant, men det betyder att mycket större ansvar ligger på den egna analysen och bedömningen. Självklart vore livet mycket enklare om allt det som påstods vara fakta också alltid var fakta, men så är det dessvärre inte.
/C

Peter 2 februari, 2017 - 13:28

Tack för ett intressant och viktigt inlägg. Du belyser en mycket viktig fråga här – sanningen och vår gemensamma ”konventionella” verklighetsbeskrivning.
Inom filosofi och religion så har sanningsbegreppet och att söka sanning oftast varit väldigt centralt. I vår moderna materialistiska och starkt relativistiska värld så har vi tappat sanningsbegreppet. Man hör ofta att alla har sin sanning och att sanningen inte går att finna. Detta är en problematisk inställning tycker jag för det lämnar fältet öppet för uppenbara lögner att bli accepterade som sanningar i den gemensamma verklighetsbeskrivningen. Du skrev något inlägg om vikten av att använda och vårda språket – det är precis det som detta handlar om. Genom att urvattna begrepp och ändra dess innebörd så kan man ändra vår verklighetsuppfattning.

Jag är ingen filosof, men jag tror att det finns en sanning och den är absolut, sen kan den vara svår (eller rentav omöjlig) att finna. Det man brukar omnämna som ”min sanning, din sanning” bör egentligen benämnas uppfattning, eller verklighetsuppfattning, eller världsbild etc. Dessa kan vara mer eller mindre sanna, mer eller mindre avvikande från den gemensamma verklighetsbeskrivningen. Men sanning är något annat.

I en sund kultur så uppmuntras alltid sökandet efter sanning, det hyllas och man undertrycker inte, eller stigmatiserar, någon som har en avvikande uppfattning. Istället diskuteras och prövas olika uppfattningar för att söka sanningen och vinna ny kunskap. Detta leder till utveckling och ökat medvetande. I en kultur som bygger på maktobalanser så är ofta sanningen bespottad och istället baseras kulturen och den gemensamma verklighetsbeskrivningen på dogmer som inte får ifrågasättas. Allt för att hålla massan i schack och upprätthålla maktövertaget. Detta finns det många exempel på genom historien och i backspegeln kan vi kan enkelt konstatera att kunskap är makt.

Det riktigt svåra är att ta ett annorlunda perspektiv och nytänk på vår egen samtid och gemensamma verklighetsbeskrivningen. Framförallt i ett samhälle som inte alls uppmuntrar detta. Ett bra exempel är vårt moderna skolsystem – min mamma är skolledare och de har i dag som uppdrag att lära ut värdegrunder och rätt åsikter, alltså att plantera ”rätt” tankar i barnens sinnen. Detta är inte en sund kultur, detta är utövande av dogmatik och inte ett prövande vetenskapligt förhållningssätt.

Vad jag vill säga med allt detta är att vi lever i en värld med en gemensamma verklighetsbeskrivningen baserad på groteska lögner för att upprätthålla en otroligt orättvis maktobalans. Obalansen kan endast upprätthållas genom ett undertryckt allmänt medvetande. Så länge vi som kollektiv upprätthåller vår tilltro till den gemensamma verklighetsbeskrivningen och dess maktinstanser så kan vi inte ändra mycket.

För att exemplifiera något – invasionen av Irak baserad på icke existerande kärnvapen, miljoner irakier dog. Vad handlade det om egentligen?
Kommunistiska revolutionen i Ryssland och Kina – långt över 100 miljoner oskyldiga människor (de flesta enkla och fattiga arbetare) dog i kampen mot ”överklassen” och ”kapitalet”. Vad handlade det om egentligen?
Vi höjer produktiviteten i de flesta sektorer kontinuerligt, sedan 70-talet har industrin 4-dubblat sin produktivitet. Trots det så kan vi aldrig minska arbetstiden, trots att många studier visar att det faktiskt också är produktivitetshöjande i långa loppet. Vad handlar det om? Det finns mängder med exempel. Vad jag vill visa här är att mitt framför näsan på oss så ser vi otroliga paradoxer som orsakat lidande och massdöd. Men vi är inte förmögna att ifrågasätta detta, för alla har ”sin sanning” och ”allt är relativt” etc.

En bidragande orsak till att många människor idag mår dåligt tror jag är en tappad spirituell medvetenhet (mycket av det du skriver om) till förmån för materialism. Människor blir omedvetna, kontrollerbara drönare som lever för konsumtion. Väldigt enkla att styra och därmed kan maktobalansen upprätthållas.

Att undertrycka sanningen är av högsta vikt för att upprätthålla detta tragiska paradigm som i vår tid nått en ofattbar omfattning.

Platon sa följande:

“Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses.”

Charlotta 2 februari, 2017 - 13:51

Hej Peter, tack för ett mycket intressant resonemang. Jag håller med dig om att begreppet sanning är urvattnat, och jag medger att jag har gjort mig skyldig till att tidvis vara delaktig i det urvattnandet genom att använda ordet sanning slarvigt när ett mer korrekt ord skulle vara uppfattning eller upplevelse. Sanning är nog i vissa användningsområden ett modeord just nu och jag har absolut nappat på det.

Samtidigt så är jag inte övertygad om att det i alla lägen finns en absolut sanning. Fråga två personer om samma upplevelse och du får två olika svar, båda har sett samma sak men har upplevt olika saker, vilket är då sant? Ta in en tredje person som observerade händelsen och du får en tredje version, är den mer sann? Under vissa omständigheter tror jag att begreppet ”min sanning” kan vara relevant.

Jag håller med dig om att avsaknaden av en naturlig andlig del av livet är en bidragande orsak till att många mår dåligt, och jag håller också med om att det föregår massvis med oegentligheter i världen under falsk flagg, där den stora massorna får höra en version men där sanningen egentligen är en helt annan. Problemet är då att den frisserade versionen blir sanningen för de flesta medan bara en liten andel vet hur den verkliga sanningen ser ut. Och det jag vill få fram är att i en del av de fallen så är det den verkliga sanningen som blir stämplad som alternativa fakta eller falska nyheter, helt enkelt för att den är tillräckligt obekväm eller kostsam för någon för att få avslöjas.
/C

Peter 2 februari, 2017 - 16:47

“Fråga två personer om samma upplevelse och du får två olika svar, båda har sett samma sak men har upplevt olika saker, vilket är då sant? Ta in en tredje person som observerade händelsen och du får en tredje version, är den mer sann” – Fast är inte detta snarare ett bevis på att den absoluta sanningen är svår att finna snarare än att den inte existerar, att vi som individer har begränsad förmåga att ta in verkligheten och återge den exakt likt en kamera. Det är över vår kapacitet, och det gör att vi alla springer runt med olika uppfattningar, men det motsäger inte att sanningen verkligen existerar.

Jag är född i mitten på 80-talet och som barn av min tid så var jag duktigt relativistiskt skolad. Det som fick mig att börja ifrågasätta och tänka nytt var just nyhetsrapporteringen. Hur mycket nyheter från olika källor (mainstream media) jag än konsumerade så förstod jag inte mer av världen och verkligheten. Det gick bara inte att få huvudet runt. Jag ville förstå den värld som är inom människans kontroll – vårt samhälle, att något skapat och kontrollerat av människor skulle vara omöjligt att förstå trots intensiva försök kunde jag inte acceptera. Det kom tillslut till en punkt där jag var beredd att ifrågasätta allt jag trodde mig veta och var beredd att överväga och granska alla tänkbara resonemang. Detta var för kanske 5 år sedan. Det förhållningssättet har tagit mig på en omfattande resa genom historia, religion, psykologi, andlighet och filosofi; och vår samtid såklart.

Mitt nyutvecklade allmänna förhållningssätt är väldigt likt det du resonerar om i slutet av din bloggtext, men jag vill verkligen lägga mer emfas på vikten av sanningsbegreppet. Någon sade att sanningen svider men lögnen dödar. Och det ligger väldigt mycket i det. Detta har varit välkänt i många kulturer och religioner. Essensen i genuin kristendom uppfattar jag just som sökandet och försvarandet av sanningen, och kärleken som den eviga kraften. Jesus ska ju ha sagt: ”Sannigen skall göra er fria” och också ”I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” (Johannes 8:44)

Oavsett vad man tycker om kristendom (ett fenomen religion som är svårt att göra ett enkelt omdöme om – har ju innefattat miljarder människor över 2000 år i stora delar av världen) så tycker jag att sanningsbegreppet kvarstår som oerhört viktigt, och relativismen med sitt bortdribblande av begreppen bör ställas i skamvrån. Här är ett exempel på varför: ”Det finns ingen sanning”, det är ett typiskt relativistiskt begrepp som är helt orimligt. För påståendet gör ju just anspråk på att förmedla en sanning – att ingen sanning finns. Alltså faller det ju på sin egen orimlighet.

Som jag ser det så är som sagt sanningen som begrepp och fenomen central inte bara i kristendomen utan i mycket filosofi. Min uppfattning är att det verkar återkomma som ett mycket centralt fenomen i många kulturer, religioner och filosofier, att sanningen stod högt. Att bli kallad lögnare var förr något mycket smädande. Det känns som att det är annorlunda idag.

En annan reflektion på ämnet – jag tror mig ha gjort lite liknade erfarenheter som du utav utmattning, dåligt mående, depressioner etc. Och utifrån det funnit nya vägar till bättre mående, när jag läser det du skriver (du har mycket mer och djupare kunskap och medvetenhet på området) så resonerar det ofta så starkt i mig – det är sant tänker jag, och det känns intuitivt bra och riktigt. Här ligger något essentiellt tror jag, eller känner, sanningen är på något vis en stark kraft som går djupare än vi (eller i alla fall jag) förstår. Ett lite flummigt resonemang kanske, men det är för mig viktigt och en av anledningarna till att jag är en frekvent läsare av din fina blogg.

Charlotta 2 februari, 2017 - 19:22

Återigen tackar jag för dina tankar, det är spännande läsning. Jag är inte helt färdig med min ståndpunkt kring en absolut sanning, på ett sätt håller jag med om mycket av det du skriver, men samtidigt befinner sig en del av mitt medvetande på en annan plats där en absolut sanning inte bara är omöjlig utan direkt irrelevant. Kanske är det så att jag i vardagliga och praktiska sammanhang kan relatera till en absolut sanning, men i ett mer holistiskt perspetiv där tiden inte är linjär och vi kontinuerligt rör oss i olika domensioner beroende på vart vi riktar vårt fokus och vår energi tänker att sanningen måste vara relativ. Just den intuitiva sanningen är ett av mina favoritområden att fundera kring, hur mycket av sanningen som vi egentligen har direkt tillgång till via vårt inre, utan att i de flesta fall utnyttja den, utan istället förlita oss till en yttre sanning, någon annans sanning. Jag är hur som helst inte ”färdigtänkt” på det här området så din input är mycket välkommen för att föra mina tankegångar vidare. Det är i vilket fall ett mycket spännande område som förtjänar att utforskas mycket mer. 🙂
/C

Peter 2 februari, 2017 - 22:56

Ja det här verkligen ett spännande område, och jag är inte heller alls så säker på hur det förhåller sig med fenomenet absolut sanning och huruvida det existerar. Tänkte lite mer på det vi diskuterade tidigare om olika personers uppfattning av en händelse eller situation – du har ju helt rätt i att alla kan presentera olika versioner som alla är sanna beroende på att man ser fragment av helheten och återger delar av sanningen. Och lite så brukar jag tänka när man diskuterar något där meningarna går isär – oftast så har alla i någon mening rätt (sanning) utifrån det perspektiv man har. Sen är det kanske mer eller mindre relevant utifrån den övergripande sanningen. Nu kanske det blev lite flummig igen, men vad jag nog sätter störst vikt vid är inte navelskådning utav absolut sanning, utan snarare faran i att inte kunna genomskåda uppenbara lögner. Det har orsakat så mycket lidande i världen, och kommer så fortsatt att göra om skådespeleriet får fortsätta.

Jag tipsade ju dig om en uppläsning av en text skriven av Manly P Hall för ett tag sedan en bit in i talet pratar han om sanning utifrån både ett samhällsperspektiv och ett individuellt perspektiv och hur detta bör förhålla sig (du kan höra det här: https://youtu.be/RQcYb63hPng?t=24m30s lyssna någon minut). När jag hörde honom säga det första gången så frös jag till – det där hände mig för ett tag – jag ägnade mig och mina tankar åt att lösa problem i världen och glömde (eller ignorerade) mitt eget liv och de problem jag behövde ta tag i. Jag insåg det efter något år, och alldeles därefter hörde jag honom säga det i det här talet, det var lite läskigt, jag kände mig så blottad. Insikten tvingade dock in mitt fokus och mina tankar på de saker som ligger närmre mig själv och min omgivning och anhöriga. Jag började läsa litteratur och blogga så som din för att finna nya tankar och vägar. Sakta men säkert så tycker jag att livet har blivit bättre och roligare, jag är lyckligare och har mer kärlek och kraft att ge till omgivningen. Visst ägnar jag fortfarande tid till större filosofiska frågor och världens sorger, men jag låter inte dem bli en ursäkt för att ignorera mina egna problem och mitt liv.

Jag har funnit mycket stöd och hjälp i det du skrivit och spelat in. Tack för det!

Charlotta 3 februari, 2017 - 10:16

”Var förändringen du vill se i världen” är ett citat av Mahatma Gandhi som står på bloggens FB-sida och som jag försöker leva efter. De stora frågorna är intressanta men jag tror att förändringen måste komma från individen. Manly Hall’s tal innehåller mycket som är värt att ta till sig och bygga vidare på. Tack för att du läser och kommenterar Peter, det gläder mit att du finner stöd och hjälp i det jag skriver.
/C

A 3 februari, 2017 - 20:10

Det är klokast att se nyheter med en rejäl nypa salt, det finns så mycket nyheter och diskussionsprogram både på TV/Radio/Tidningar och annan media som försöker överträffa varandra, i sensationsjournalistik så att 75% borde tas bort. Sålla, var kritisk och objektiv till allt vi matas med. ”Var förändringen du vill vara” som Charlotta så klokt skriver, då gör du dig själv mest både till glädje och nytta 🙂

Charlotta 3 februari, 2017 - 20:15

Tack A för dina tankar. 🙂
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI