Home Inspiration/medvetenhet Är ekologisk mat verkligen sämre för klimatet?

Är ekologisk mat verkligen sämre för klimatet?

by Charlotta

Det mänskliga storhetsvansinnet når ständigt nya höjder och den totala bristen på självinsikt gör allt som oftast att man blir tvungen att skratta åt situationer som egentligen är djupt tragiska. Om detta blev jag precis påmind och vill gärna skriva några rader för eftertanke.

Igår presenterades den internationella studien från bland annat Chalmers där man lyckats påvisa att ekologiskt odlad mat är sämre för klimatet och att konventionellt odlad mat är bättre för klimatet. Den springande punkten i studien är framförallt hur mycket mark som används för odlingen men även användandet av konstgödsel kontra naturgödsel.

För klimatets och planetens bästa ska vi alltså äta mindre ekologisk mat så att det odlas mindre ekologisk mat och istället äta mer näringsfattig, monokulturodlad och besprutad mat. Här föreslår jag en paus i läsandet för en stunds egen kontemplation och eftertanke så att innebörden verkligen kan sjunka in. Är det verkligen möjligt att vara så indoktrinerad av sin miljö och sitt arbete att man inte reagerar för orimligheten i detta?

Redan i högstadiet lärde min mattelärare oss att använda ordet RESURS vid matteproven för att slippa slarvfel. Första bokstaven stod för om man hade läst Rätt i uppgiften, andra bokstaven för om man hade Enheterna rätt, tredje bokstaven för om man Ställt upp talet rätt, fjärde bokstaven för om Uträkningen var rätt, femte bokstaven för om svaret var Rimligt och sjätte bokstaven för om man hade skrivit ut Svaret rätt.

Frågan om rimlighet var enligt min erfarenhet ofta den allra viktigaste eftersom det var lätt att dras med i tjusiga uppställningar och uträkningar och glömma vad uppgiften handlade om. Men om Lisa och Pelle skulle dela på 25 kronor och jag fick fram att de fick 74 kronor var så hade jag definitivt gjort fel någonstans, hur snygga uträkningarna än var. Och hade jag inte kollat rimligheten så hade jag kanske missat det.

Vart har rimlighetsbedömningen i forskningsresultaten tagit vägen? Jag erkänner villigt att det i många fall måste vara väldigt svårt att avgöra rimligheten i banbrytande forskning, men nu pratar vi om hur klimatet, planeten, miljön och naturen påverkas av odling och djurhållning, något som människan har hållit på med i tiotusentals år. Detta är inte nytt och främmande, detta har vi erfarenhet av.

Hur rimligt är det då att jordbruket och djurhållningen har varit klimat-osmart i mer än tiotusen år för att först under 1900-talet när konstgödning, monokultur och användandet av giftiga bekämpningsmedel introducerades äntligen bli klimatsmart? Är det verkligen ingen som reagerar över den fullständigt bisarra orimligheten i detta påstående? Eller är det så att de inte vågar tillåta sig att ifrågasätta resultaten?

Får man fram ett orimligt svar spelar det ingen roll hur mycket tid eller resurser man har lagt på sitt arbete, man måste ändå ifrågasätta både ingångsvärden, avgränsningar och de grundläggande antaganden som man byggt sina studier och beräkningar på. Har man missförstått förutsättningarna och utgår från fel ”sanningar” spelar det ingen roll hur duktig man är på att mäta och räkna för svaret kommer ändå att bli fel.

Det finns naturligtvis en möjlighet till, en möjlighet som på ett sätt är lättare att tro på, men på ett annat sätt mycket svårare att vilja tro på. Istället för att forskarna i studien saknar förmåga att göra en rimlighetsbedömning så skulle det kunna vara så att de är instruerade att inte göra den. Att resultatet av studien är på förhand bestämt och ingångsvärdena, avgränsningarna och de grundläggande antagandena därför avsiktligt valda för att ge det önskade resultatet.

Detta scenario skulle man kunna tänka sig om det fanns någon med stora ekonomiska intressen för det konventionella sättet att odla mat, någon som skulle förlora miljarder årligen om samhället ställde om helt till ekologisk odling med näringsrik och ogiftig mat.

Om det skulle finnas en, eller kanske till och med flera, sådana spelare på planen så skulle det med lätthet kunna förklara varför ingen av de högutbildade och erfarna forskarna från flera olika länder kommer ihåg att ifrågasätta om svaren de får fram är rimliga eller inte.

/Charlotta

2 comments

Lisbeth 13 december, 2018 - 18:06

Tack för detta ruskigt realistiska inlägget! Jag har länge varit skrämmande medveten om det som du beskriver ovan.
Som bekant skapar en kraft alltid en motkraft.
Därför har jag länge försökt hitta skonsamma vägar framåt, så att man inte väcker den björn som sover.
Jag tror heller inte att det går att panik-vända båten som vi alla sitter i. Svall-vågorna blir då så höga att vi riskerar att välta båten.
Många sitter redan på den grenen som i länden bär dålig frukt. Dessa vägrar att såga av den.
Som vanligt bottnar det i, att det ekonomiska systemet inte fungerar optimalt. Och människor som har målat in sig i ett hörn.
Ogräs bekämpas bäst av att täckas över.
Det är viktigt att vi som har förstått inte låter oss skrämmas utan att använder den enda makten som vi har kvar.
Den fria viljan att välja!
Välja hur vi konsumerar och investerar!

Charlotta 13 december, 2018 - 18:25

Precis, våra val är avgörande för framtiden.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI