Home Inspiration/medvetenhet Den enda sanningen har blivit frånsprungen

Den enda sanningen har blivit frånsprungen

by Charlotta

Det lätt att uppfatta livet som statiskt, som att allting rullar på i sina gamla hjulspår och egentligen ingenting förändras speciellt mycket över tiden. Visst, små saker ändras, men inget som verkligen spelar någon roll. Men hur är det egentligen med det, stämmer den upplevelsen?

Om vi bara tittar under det senaste året så kanske inte så mycket har hänt, men om vi tittar på fem eller tio år, eller kanske till och med tjugo år så är situationen en helt annan.

Dels i samhället och i världen men även i det egna livet. Det är bara det att vi är så snabba att anpassa oss och vänja oss vid det nya att vi glömmer hur det var för bara något år sedan, och ännu mer hur det var när våra föräldrar eller mor- eller farföräldrar var i vår ålder.

Mycket av det som vi tar för självklart i dag sågs som en omöjlighet för bara några årtionden sedan, och det som var självklart då sågs som en omöjlighet i början på förra seklet. Hade någon pratat om den industriella revolutionen på 1500-talet hade personen förmodligen blivit utskrattad eller kanske hängd.

Utvecklingen är alltså i många fall inte förutsägbar. Även med all den samlade kunskap vi har nu så kan man med stöd av historien säga att utvecklingen med stor säkerhet kommer att överträffa våra vildaste förväntningar, och dessutom kommer det troligtvis att hända snart eftersom det går snabbare och snabbare.

Detta betyder att vi sannolikt befinner oss i en unik situation, för utvecklingen går nu så fort att vi under vår livstid kan förvänta oss fantastiska upptäckter och framsteg, och faktum är att det redan händer.

Detta betyder också att det som var sant igår inte nödvändigtvis kommer att vara sant imorgon och att det blir allt viktigare att lyssna till sin egen inre sanning. När inte samhället och vetenskapen med säkerhet kan tala om för oss vad som är rätt och fel i olika sammanhang, fysiska så väl som moraliska så blir den inre kompassen allt viktigare.

Många väljer att leva med tron att livet består av det som hittills är vetenskapligt bevisat och att allt som ännu inte är bevisat inte existerar, är omöjligt, eller i alla fall högst otroligt. Detta synsätt känns för många som det säkraste alternativet men strider samtidigt mot vad historien lär oss.

Men en sann vetenskaplig inställning bygger på nyfikenhet på det okända och en tro på att allt kan vara möjligt, för annars finns ingen anledning att försöka bevisa det. I tider när utvecklingen går så fort att det inte alltid hinner etableras en enda rådande sanning blir sanningen ett flytande begrepp.

Den mat som du mår bra av kan inte din partner äta, den livsstil du väljer känns obegriplig för din syster, den världsbild du har stämmer inte med dina kollegors, de val du gör för din och familjens hälsa kritiseras av dina vänner, din livssyn och det du tror på överensstämmer inte med din familjs livssyn, och så vidare.

När verkligheten förändras så här snabbt är det inte alltid ett bra val, om ens möjligt, att vänta in en allmänt accepterad sanning. Ibland måste man våga ta ställning själv och göra det som känns rätt i hjärtat och själen trots att det går emot den allmäna uppfattning.

Det är inte alls otroligt att det som din intuition och inre röst berättar för dig redan idag är en av de saker  som vetenskapen kommer att kunna bevisa först nästa år, eller kanske året därpå.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI