Home Inspiration/medvetenhet Ett skifte i tiden för framtiden

Ett skifte i tiden för framtiden

by Charlotta

Alla ni som är bekanta med attraktionslagen känner säkert igen begreppet kontrast, att det är kontraster som hjälper oss människor att bli medvetna om vad vi egentligen vill och inte vill i livet. Enkelt uttryckt kan man säga att kontrast är att uppleva det man inte vill ha, det som stör, gör ont, fördärvar eller på annat sätt gör livet svårt och jobbigt istället för lätt och roligt.

Men kontrast är samtidigt nödvändigt för att man tydligt ska kunna formulera vad det är man vill ha, hur man vill leva och hur man vill känna. Otydlighet är ett av lyckans största hinder och utan kontrast skulle det vara omöjligt att sätta fingret på vad man egentligen vill och önskar sig och därmed också omöjligt att skapa det. Att uppleva det man inte vill ha gör en tydligt medveten om vad det är man vill ha.

Mycket av det vi ser omkring oss idag är kontrast, mänskligheten har famlat och fumlat lite väl länge utan att förmå sig att sätta fokus på de verkliga värdena, istället har kontrasten blivit starkare och starkare tills situationen på många sätt känns så fel att den blir olidlig. Det som händer nu är att allt fler inser just detta och plötsligt, för första gången, är beredda att göra personliga förändringar för att hjälpa världen på rätt spår igen.

Kontrasten har effekt, genom att tydligare och tydligare visa oss vad vi inte vill ha blir fler och fler av oss medvetna om vad vi vill ha och hur mycket det verkligen betyder för oss. Vi blir beredda att göra även det som upplevs som svårt och ansträngande för att få till stånd en förändring.

Ett sådant område som skapar stor kontrast för många för närvarande är det amerikanska ledarskapet, många känner rädsla och oro och en del till och med hopplöshet och avsky. Det har blivit tydligt vad man inte vill ha, vad man anser att världen inte behöver mer av utan istället väldigt mycket mindre av. Frågan har bara varit vart denna kontrast ska leda, vad är det som världen istället behöver mer av och var finns det?

Jag tror att svaret på de frågorna är den här kvinnan, Marianne Williamson. Marianne Williamson är en välkänd amerikansk föreläsare och författare inom personlig utveckling med fokus på den andliga sidan, hon har bland annat i över 30 år föreläst och undervisat i ”A course in Miracles” och själv skrivit 12 böcker, varav 4 bestsellers. Hennes arbete kretsar kring mänsklighet, delaktighet, förståelse och medvetenhet och nu förbereder hon det som kan bli en presidentkandidatur 2020.

Tanken på vad Marianne Williamson skulle kunna betyda som USA:s president, för inte bara USA utan för hela världen, gör mig både uppspelt och ödmjuk. Det skulle bli ett skifte av stora mått, så stora att det är svårt att greppa effekterna av det. Men en sak är klar, världen har aldrig tidigare sett en amerikansk president av den typ som Marianne Williamson skulle bli.

Är världen redo för det? Är USA redo för det? Jag tror det, faktum är att jag tror det är precis vad både USA och världen behöver just nu och framåt. Och jag tror att det kan bli möjligt tack vara Donald Trump. Utan den kontrast han har skapat skulle önskan om och acceptansen för förändring inte vara tillräckligt stark för att någon som Marianne Williamson skulle kunna släppas fram till presidentposten. Nu är rätt tid.

/Charlotta

18 comments

Annica 18 november, 2018 - 12:42

Tack för en intressant text❤️❤️❤️.
Ja ,Donald Trump drar sitt strå till stacken på sitt sätt. Genom historien tror jag de mest fasanfulla handlingar och skeenden skapade av oss människor i all sin vidrighet skapat något gott. Människor reagerar och öppnar sina hjärtan ,sluter sig samman i grupper för att påverka jordens händelser och skeenden till något gott. Det onda i världen får många att vakna upp. Det blir motreaktioner som sakta höger jordens frekvenser till en mer kärleksfull jord för alla.
Vi växer och utvecklas mer av de svårigheter vi möter. Livet på ett bananskal är säkert trevligt och vilsamt ibland men kontrasterna lyfter också livet och skapar i bästa fall positiva förändringar.
Jorden är på väg att bli en ny jord.Människor allt fler börjar ifrågasätta gamla strukturer och maktsystem.Människor börjar följa sina hjärtan när deras själar kraschar i ett liv där inte både kropp och själ får plats. Vi börjar förstå att vi är själar i en kropp och att universum är mycket mer komplext och kärleksfullt än vad vi någonsin kunde ana.Vi människor har en fri vilja. Släpper vi rädslan och börjar leva i harmoni med oss själva,våra hjärtan och riktar fokus innåt i stillhet ibland börjar fantastiska saker att hända med oss alla.
Allt gott.
❤️❤️❤️
Kram från
Annica

Charlotta 18 november, 2018 - 12:44

Tack för dina tankar Annika, alltid lika givande att få ta del av. Kram! ❤️
/C

H 18 november, 2018 - 12:50

Det var ett intressant ämne som handlar om kontraster. 🙂

Charlotta 18 november, 2018 - 14:38

Tack H! 🙂
/C

Karin 18 november, 2018 - 17:59

Marianne Williamson som USAs President och Charlotta som Svensk Statsminister!

Tack Charlotta – för allt väsentligt du sätter ord på och att essensen alltid är hoppfullhet.
Du är de facto en av Universums viktiga budbärare.
TACK

Charlotta 18 november, 2018 - 18:03

Haha tack Karin, men jag tycker vi fokuserar på Marianne Williamson så fortsätter jag att verka lite bredvid huvudstråken. 😉
/C

Lotta 19 november, 2018 - 12:13

Har just haft ett samtal med min son om Trump och känt den där gnagande oron över vart världen är på väg med ledare som honom. Därför var det så trösterikt att läsa din text, att se honom som en (väldigt högljudd, för det är väl det vi behöver) kontrast som visar vad vi verkligen vill ha.
Jag visste inte att Marianne Williamsson tänker kandidera, men det känns ju som en helt logisk utveckling. Jag hoppas verkligen att världen är redo för den typen av ledare. Och att fler i så fall följer. Så att inte bara USA kommer på rätt kurs igen, utan även resten av världen.

Charlotta 19 november, 2018 - 12:22

Hej Lotta, välkommen hit! USA är ett land med väldigt stort inflytande på så gott som hela världen, även om människor och länder inte medvetet tar efter så är det ett stort land med många människor och många kontakter som gör att impulser fortplantas över världen. Stenen faller i vattnet i Washington DC men ringarna på vattnet når förr eller senare vartenda skrymsle och vrå av vår värld. Det är naturligtvis en process men det som händer i Vita Huset påverkar oss alla i högsta grad, även om alla inte är medvetna om det eller ens vill erkänna det.
/C

Lisbeth 22 maj, 2019 - 07:32

Hej!
Jag har upptäckt att även här i Sverge har den nya tidens tänkande i politiken kommit fram, i ett litet parti som har funnits i ca 28 år.
Enhet.se
https://youtu.be/AbF_zNWM9iA

Charlotta 22 maj, 2019 - 10:17

Att lägga sin röst på ett parti som funnits i 28 år och fortfarande bara får 0,1% av rösterna är nog i praktiken att betrakta som en bortkastad röst. Men även om man vill rösta med hjärtat så är det ett par saker man bör tänka på innan man bestämmer sig för vilket parti man ska välja, bland annat bör man se till hela partiprogrammet och inte bara enstaka sakfrågor. Det kan t ex vara en god idé att föreställa sig att det parti man röstar på faktiskt skulle få så många röster att det inte bara kom in i riksdagen utan också fick ensam majoritet och därmed ska axla ansvaret att leda Sverige. Vilka konkreta planer har partiet för t ex välfärden, försvaret, polisen, skolan, sjukvården, småföretagare, tillväxten, miljön, finanssektorn, skatterna och infrastrukturen, och hur ska dessa planer konkret genomföras och finansieras? Att lägga sin röst på ett parti som är starkt i enstaka sakfrågor men som inte har en långsiktig och genomtänkt plan för de stora och grundläggande politiska områdena innebär alltid en betydligt större risk att få något som man inte alls hade tänkt sig än om man röstar på stora och etablerade partiet.

Vi ska inte förvänta oss att de stora förändringar samhället behöver genomgå ska komma från politiker och politiska partier, att vänta på det är som att vänta på Godot. Politiken har alltid och kommer alltid att agera inom befintliga strukturer och accepterade ramar, det ligger i politikens natur. Politiken kan se marginellt annorlunda ut beroende på vilket parti som sitter vid makten, men de stora dragen och värderingarna förblir desamma. Inte förrän samhället, dvs vi människor, förändras kan också politikens mål och metoder förändras. Samhället förändras när varje individ har förändrats tillräckligt mycket för att kollektivet ska börja förändras, först då kommer även politiken att i grunden kunna förändras. Det är inte politikerna som kommer att förändra samhället och människorna det är människorna som kommer att förändra samhället och politiken. Vi ÄR politiken, politiken speglar oss som människor och kollektiv, alla andra förespeglingar om verkligheten är självbedrägeri.
/C

Lisbeth 23 maj, 2019 - 06:42

Tack för ditt svar!
Jag håller med om vi inte kan sitta och vänta på att stora förändringar skall komma uppifrån!
Det är viktigt att så många som möjligt inser allvaret av vad vi människor över alltför lång tid har bortsett ifrån.
För att staka ut kursen måste man först ha en förståelse för hur nuläget ser ut.
Tina-Marie Qwiberg har dokumenterat hur oerhört allvarligt läget är i sina filmer: Sista skörden, Bee effekt m.fl.
Dessa filmer finns tillgängliga på vimeo. http://www.qwiberg.com/
På Ted talk har Allan Savory dokumenterat ett gott exempel på på lösningar som kan bidra possitivt:https://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change?utm_campaign=tedspread&utm_medium=referral&utm_source=tedcomshare
Det finns åtskilla exempel på både positiva och negativa exempel.
Utvecling sker ju många gånger exponentiellt. Tillräkligt många människor måste bli delaktiga för att tydlig förändring skall ske.
Man talar ju om den kritiska massan och fjärilseffekten.

Lisbeth 23 maj, 2019 - 07:03

https://youtu.be/vpTHi7O66pI
Jag tror att denna länken fungerar bättre!

Lisbeth 23 maj, 2019 - 07:23

Jag vet inte om Godot var ett skrivfel men jag fann i alla fall en rolig synkronitet:https://sv.wikipedia.org/wiki/I_väntan_på_Godot

Charlotta 23 maj, 2019 - 08:09

Det var inget skrivfel utan en fullt avsiktlig referens. 🙂
/C

Lisbeth 23 maj, 2019 - 09:49

Tack för den intressanta dialogen. Jag tror själv att det är viktigt att lyfta frågor och att engagera sig och framför allt att lyssna och att se på den verklighet man har runt sig. Och det har ju blivit lättare tack vare internet.
Det hade varit intressant att få ta del av, vad du har för tankar kring hur vi på mest effektivt sätt kan bidra praktiskt, realistiskt politiskt mm.
Jag uppfattar det som att var och ens medbestämmande är väldigt begränsad. Jag upplever att demokratin är hotad.
Att känna delaktighet, och att få ha en röst, och att bli tagen på allvar, tror jag är viktigt för alla människor.
Att medverka är viktigt och livsbejakande!

Charlotta 23 maj, 2019 - 10:04

Upplevelsen av vår nutid är ett väldigt komplext och i många avseenden svårhanterligt ämne. Det som händer i vår värld har sitt ursprung på flera olika nivåer med olika orsaker och det uppfattas och tolkas i sin tur på många olika sätt beroende på individens förutsättningar, frekvensläge, övertygelse och egna agenda. I vissa fall kan det vara praktiskt taget omöjligt att ens föra en genuin diskussion om sakfrågor för att man ser situationen på så diametralt olika sätt utan att något av sätten är fel, man har bara olika perspektiv.

Av den anledningen blir jag mer och mer benägen att fokusera på riktning och tillit istället för detaljer och ”rätt eller fel”, detaljdiskussionerna tenderar att skapa oro och negativitet istället för det lugn och tilltro som är vad som behövs. Ett av de största problemen världen står inför just nu är varken klimat, miljö, svält eller katastrofer utan människors rädsla och det gör att allting som bidrar till mer rädsla gör alla andra situationer värre medan allting som bidrar till mindre rädsla gör alla andra situationer bättre. Vårt jobb är inte att reagera på verkligheten utan att förändra den genom vårt sätt att tänka och agera.
/C

Lisbeth 23 maj, 2019 - 11:23
Lisbeth 23 maj, 2019 - 11:35

Tack för dina fina reflexioner! Det är alltid lika givande att ta del av.

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI