Home Inspiration/medvetenhet ”Följ ditt hjärta” har en ny innebörd

”Följ ditt hjärta” har en ny innebörd

by Charlotta

Ny forskning avslöjar att hjärtats funktion är väsentligt mycket viktigare och mer omfattande än att bara pumpa runt blod i kroppen. I hjärtat finns det 40 000 sensoriska neuriter som i praktiken fungerar som en egen hjärna separat från hjärnan vi har i huvudet. Man har också upptäckt att hjärtats hjärna sänder betydligt mer information till hjärnan än tvärtom.

Det traditionella synsättet att hjärtat är boning för visdom, mod, känslor och även själen får plötsligt en helt ny förklaring som gör att påståendena inte bara ska ses i ett romantiserat, okunnigt ljus utan numera har en vetenskaplig förklaring.

Mycket pekar på att det är samverkan mellan hjärta och hjärna, hur kommunikationen fungerar, vilka signaler som sänds och var fokus ligger som till stor del påverkar vår hälsa, vårt välbefinnande och vår upplevelse av att vara i kontakt med oss själva och världen.

Man har konstaterat att vissa känslor verkar kunna förstärka och förbättra kommunikationen mellan hjärtat och hjärnan och få oss att öppna upp för hälsa och välbefinnande men också för mer esoteriska delar av mänskliga förmågot som vi ännu inte vet så mycket om.

De känslor som man har identifierat som gynnsamma är uppskattning, tacksamhet, omtanke och medkänsla. Dessa fyra känslor triggar en optimal, lågfrekvent signal mellan hjärta och hjärna som är nyckeln till bland annat intuition och vårt undermedvetna, med all den inre visdom som finns där, men också till ett starkare och mer effektivt immunförsvar.

Tankar som handlar om uppskattning, tacksamhet, omtanke och medkänsla är alltså långt mer än politiskt korrekta och trendiga, de är själva grunden för vår funktion och vårt välmående. Det gör oss själva gott i grunden av vår varelse att uppskatta och värna om varandra och planeten vi lever på.

Jag tänker naturligtvis genast på den uppmaning som jag själv använder så ofta, ”lyssna på din inre röst”, mycket talar för att den inre rösten i själv verket är hjärtats intelligens. Begreppet magkänslan kanske i själva verket borde heta hjärtkänsla?

Även om forskningsområdet fortfarande är väldigt nytt, och i vissa kretsar kontroversiellt, så är jag säker på att vi kommer att få höra mycket mer om vilken roll hjärtats hjärna har i våra liv, men redan nu kan vi konstatera att det verkligen finns belägg för rådet att lyssna inåt.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI