Home Inspiration/medvetenhet Hur mycket ska man oroa sig för klimatet och miljön?

Hur mycket ska man oroa sig för klimatet och miljön?

by Charlotta

Föreställ dig att du ska bygga ett stort hus med många våningar. Som grund vill du ha en betongplatta och letar därför upp vad du tror är korrekta förhållanden på cement och vatten. Plattan gjutes och det ser bra ut, arbetet fortsätter med reglar, brädor, isolering, tegel, takreglar, takpapp och tegelpannor och allt går som smort. När själva huset är klart följer kök, toaletter, golv och väggar och du ser till att allt, från spikarna i minsta regel till kakling, målning och elinstallationer, görs så noggrant det bara går.

När huset är klart har det gått många år eftersom du var verkligt petig med detaljerna men huset blev också väldigt stort och fint. Huset kommer nu att vara arbetsplats åt många människor under lång tid framöver och därmed vara stommen för deras inkomst och trygghet i livet. Du tittar på ditt bygge och ser inte bara ett hus utan ett konstverk, faktum är att du ser ditt livsverk, ditt arv till framtiden, till dina barn, barnbarn och även samhället, och du är med rätta väldigt, väldigt stolt.

Föreställ dig nu att du upptäcker att du trots noggranna efterforskningar använde fel förhållanden på cement och vatten och att grunden därför måste göras om.

Det största gemensamma fokuset för närvarande i vår värld är den globala uppvärmningen. För första gången i vår moderna historia har praktiskt taget hela mänskligheten planetens och naturens bästa högst upp på agendan, och för första gången är människor i stora antal också beredda att förändra sina egna vanor och sin livsstil för att uppnå resultat. Det är stort och mycket glädjande. Den grad av medvetenhet och engagemang är absolut nödvändig och har sedan länge varit högt önskad.

Det som är mindre bra är att det finns en utbredd otydlighet kring att frågan egentligen rör två olika områden med olika orsaker, där slutsatserna kring det ena området dessutom vilar på en grund som vid närmare granskning inte håller måttet. Det finns vinster att göra med att hålla isär begreppen, förutom ökad kunskap och tydlighet kring var resurserna sätts in så är den största vinsten att lyfta det mörker av ångest, skuld och katastrofkänslor som många upplever helt i onödan.

Det ena av dessa områden är miljöförstöring. Miljöförstöring är till exempel mikroplaster i haven, försurade vattendrag, förgiftade jordar, förstörelse av djurs och växters naturliga habitat, jordar utarmade på näringsämnen, allmän nedskräpning, luftföroreningar, skövling av regnskog och miljöfarliga utsläpp. Alla dessa företeelser skadar naturen, djuren och oss själva och ju längre det får fortgå desto svårare blir det att reparera skadorna.

I spåren av miljöförstöring följer utrotning av djur och växter och i värsta fall hela ekosystem men även sjukdomar och död hos oss männsikor till följd av näringsbrist och förgiftningar. Miljön är skapad för att klara sig på egen hand, men den behöver att vi slutar störa den så mycket. För att nå dit krävs förändringar i alla led, allt från att varje individ gör fler medvetna val i sin vardag till att regeringar lagstiftar och satsar pengar och att multinationella företag tar sitt ansvar och förändrar sina processer.

Det andra området är den globala uppvärmningen som i Sverige ofta kallas klimatförändringen. Klimat kan enkelt förklaras som väder över en mycket lång period. Medan förändringar i väder kan ses från år till år så ses förändringar i klimatet över perioder på allt från tiotals till hundratusentals år. Bakåt i tiden kan man fastställa hur klimatet har varit genom mätningar och analyser men för att kunna uttala sig om klimatet framåt i tiden krävs korrekta modeller.

Hypotesen om global uppvärmning vilar på slutsatser som det finns anledning att starkt ifrågasätta och hypotesen om att det är människan som är huvudansvarig har om möjligt en ännu skakigare grund att stå på. Är grunden felaktig spelar det sedan ingen roll hur korrekt resten av forskningen är eller hur många skickliga personer som utfört den för då faller hela tankegången.

Den här tveksamheten har funnits under en längre tid bland många klimatforskare och kunniga personer inom närliggande områden men budskapet har än så länge haft svårt att nå ut. Bland annat filmen The great global warming swindle som sändes 2007 på brittiska Channel 4 diskuterar det problematiska i vissa hypoteser och slutsatser, men inte heller den fick något större genomslag. Dock verkar det som att detta håller på att ändras nu då mer och mer relevant kritik mot rådande modeller kommer fram. Nu senast i veckan som gick i form av det här brevet till FN från ett globalt nätverk av forskare.

Den alldeles färska filmen Climate Forcing bygger på en sammanställning av över 700 kvalitetsgranskade rapporter, rapporter som redan har lett till att IPCC gjort förändringar i CMIP6, ett projekt för klimatmodeller som drivs av WCRP. I filmen beskrivs bland annat hur antaganden om solens effekt på jordens uppvärmning har grovt underskattats vilket har lett till att människans påverkan har väsentligt överskattats.

Jag rekommenderar verkligen alla att se båda filmerna ovan för att få förståelse både för helheten och detaljerna, men kontentan är följande:

  1. Jordens klimat följer ett cykliskt mönster och är för närvarande inne i en varmare period.
  2. Den huvudsakliga orsaken till denna globala uppvärmning är solen medan människans påverkan endast utgör en bråkdel.
  3. Uppvärmningen är begränsad i effekt och tid och efter den kommer en kallare period.

Den klimatångest som sprids över klotet är alltså inte berättigad eftersom uppvärmningen som beskrivs för det första är väsentligt överdriven och för det andra något som vi till största del inte är skyldiga till. Under en period kommer häftigare väder att skapa problem på en del platser på vår jord och det är naturligtvis illa nog för dem som drabbas, men det är samtidigt långt ifrån de domedagsprofetior som allt oftare uttalas i olika sammanhang.

Rent praktiskt innebär detta att alla de enorma resurser som sätts in för att snabbt minska koldioxidutsläppen i de flesta fall är illa spenderade pengar som skulle göra mycket bättre nytta om de användes för att göra en total miljöomställning och miljösanering. Att ställa om till fossilfritt bör dock fortfarande vara ett långsiktigt mål, till viss del av klimatskäl men främst av geologiska skäl.

Jag vill avsluta med att påminna om att de negativa effekterna, på både individen och samhället, av att försätta människor i rädsla och ångest är betydande. I en tid där medvetenheten bland människor ökar alltmer fungerar rädsla och ångest som en oönskad och effektiv broms genom att dra fokus från det som är allra viktigast och istället få oss att vända oss mot varandra.

Att oroa sig och känna skuld, skam, ångest eller rädsla är överhuvudtaget något man bör undvika både för miljöns skull och för sin egen. Det drar ner energierna i ett läge där de mer än någonsin behöver höjas och hållas höga. Det bästa man kan göra är att öka sitt eget medvetande så att det kan spridas till andra och att göra medvetna val som leder i rätt riktning för både planeten, naturen och oss själva.

/Charlotta

Medförfattare: Andliga guider

7 comments

H 29 september, 2019 - 21:35

Vart jag bor vill jag att det skall bli lite varmare nästan än denna kyla. Klimatpåverkan känns lite långt borta hos oss, för idag är gräsmattorna vita av snö redan🙂

Charlotta 29 september, 2019 - 21:47

Oj, snö i september är inget jag skulle vilja ha heller. För mig passar Skåne bättre i väderlek.🙂
/C

Marcus 29 september, 2019 - 21:47

Hittade din blogg för tio minuter sedan efter att ha googlat ”slut fred med dig själv”.
Tacksam för det, läst om dig och om överlevnadsguiden och sedan beslutade mig för att läsa senaste inlägget, det ovan. Skönt att det finns människor som sunt kan hålla isär miljöförstöring och global uppvärmning, skönt att det finns en sans i hur oerhört farligt det är att sprida kollektiv ångest genom känslomässigt alarmerande, skönt att jag nu har lite kvällslektyr genom de länkar du skickat med.

Hatten av, tack för bloggen!

Charlotta 29 september, 2019 - 21:49

Välkommen hit Marcus och tack för berömmet! Hoppas du hittar mer här som intresserar dig.
/C

Lisbeth 1 oktober, 2019 - 15:08

Hej!
Jag personligen tror att den så kallade Geoengeneringen kan vara ett större hot mot den så kallade globala klimaförändtringen.
Det är helt uppenbart att vi vanliga medborgare inte blir varken informerade eller tillfrågade.
Det finns också rapporter om att tex. Insekter påverkas av magnetfält från mobilmaster haarpanläggningar mm.
5G införs snart i stor skala! Hur kommer det att påverka hälsa och natur?
Att omfattande kärnvapenprov har gjorts över Arktiska områden är också dokumenterat.
Jag tror att en större repekt för livet är nödvändigt. Att det handlar om flera olika saker som hotar mänskligheten är tydligt.
Jag håller med om att vi inte skall låta oss överväldigas. Men är det inte så att sanningen befriar?
Nedan följer några klargörande länkar.
https://youtu.be/OUpeXokhKN4
https://youtu.be/sOEJTzo1Cnk
https://youtu.be/X3lW-TGGlk0

Charlotta 1 oktober, 2019 - 15:35

Hej Lisbeth! Jag tänker att det är skillnad på att vara informerad och att engagerad sig känslomässigt i den aldrig sinande strömmen av påståenden. Det pågår mycket skumt bakom kulisserna i vår värld och mer och mer av det kommer fram och blir synligt nu. Allt är en del av den pågående frekvenshöjningen som inte bara synliggör det som tidigare varit dolt utan också ökar medvetandet hos hela mänskligheten så att alla efterhand vill göra bättre. Just nu ser det ut som om världen blir sämre men i själva verket håller den på att bli bättre.
/C

Lisbeth 1 oktober, 2019 - 20:56

Tack för ditt positiva svar!
Jag vill även hänvisa till en uppmuntrande video angående hur det går till att stoppa ökenspridningen.
https://youtu.be/q7pI7IYaJLI

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI