Home Inspiration/medvetenhet Hur tankar och känslor kan påverka kroppen

Hur tankar och känslor kan påverka kroppen

by Charlotta

Enligt traditionell österländsk medicin så manifesteras oförlösta känslor som problem i olika inre organ. Som exempel så sätter sig undertryckt ilska i levern, jämför gärna med uttrycket att någon som är arg ”spyr galla” över något, gallan och levern arbetar tillsammans.

Våra känslor har alltså en direkt koppling till hur kroppen reagerar och mår, och ofta kan man hitta ledtrådar i gamla uttryck som antyder hur saker och ting hänger ihop, men som de flesta av oss kanske inte använder längre eller inte har tagit på allvar utan bara trott var just språkliga uttryck.

Ett annat sådant uttryck som är hämtat från engelskan är ”get things off your chest”, på svenska har vi det närbesläktade ”säga vad man har på hjärtat”, eller ”lätta sitt hjärta”. Om man inte får ut de energierna kan de manifesteras som hälsoproblem i bröstet och orsaka sjukdomar som sätter sig i hjärtat, lungorna eller luftrören.

De känslor som enligt österländsk medicin hänger ihop med lungorna är ångest, sorg och ledsamhet, och det är inte så svårt att tänka sig att man genom att hålla tillbaka och trycka ner sina tankar och känslor kan uppleva just de känslorna. Till hjärtat är känslor av lågt självvärde kopplade, liksom känslan av att inte leva sitt liv till fullo, att inte följa sin sanna livsväg.

Österländsk medicin är flera tusen år gammal, en modernare variant av samma naturliga, holistiska tankesätt är det som kallas metamedicin. Metamedicinen säger att bakom varje sjukdomstillstånd finns en känslomässig svaghet.

Det betyder i praktiken att sjukdom lika gärna kan vara orsakad av ett känslomässigt problem som av ett fysiskt problem. Det innebär i sin tur att om orsaken är känslomässig så hjälper det troligtvis inte med att bara bota de fysiska symtomen, för om den känslomässiga blockeringen finns kvar är risken stor att problemet återkommer. Alltså behöver man se till både kroppen och själen när man letar orsaker till sjukdom och metoder för att bli frisk.

Inom modern medicin så kopplingen mellan kropp och tanke, kropp och själ, kropp och känslor inte något man lägger större vikt vid, utan det vanliga är att man ser dem som två separata enheter som kan behandlas och medicineras oberoende av varandra.

Man skiljer på somatiska sjukdomar och psykosomatiska sjukdomar, där de somatiska, de med fysiskt ursprung, generellt har bättre anseende, medan de psykosomatiska, de med känslomässigt ursprung, ofta ses som mindre värda.

Personligen tror jag inte mycket på den teorin, jag tror att kropp och själ, tanke och känslor är lika intimt förknippade med varandra och lika beroende av varandra som andning, hjärtslag och matsmältning är. Att behandla en del av människan som om den vore en separat del från helheten är lite som att kissa i ena höret av en pool och tro att resten av poolen är opåverkad.

Om det hänger ihop exakt så som beskrivs av gammal traditionell österländsk medicin eller så som metamedicinen beskriver det vet jag inte, men jag tror att båda de teorierna kommer betydligt närmre sanningen i sin beskrivning av hur den kompletta människan fungerar och vad som gör oss friska respektive sjuka.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI