Home Inspiration/medvetenhet Kraften i din omgivning

Kraften i din omgivning

by Charlotta

Det börjar nu bli allt mer känt att den omgivning vi befinner oss i påverkar oss på fler sätt än vi tidigare trott, kanske är det till och med så att omgivningen, genom att påverka vilka tankar man tänker, har förmåga att påverka vem man utvecklas till.

Det har gjorts studier där man låtit studenter skriva prov i antingen en lokal med utsikt över andra byggnader, en parkeringsplats eller helt utan utsikt, eller en lokal med utsikt över ett grönt landskap.

De elever som satt i lokalen med utsikt över det gröna landskapet presterade generellt bättre på provet än de som hade utsikt över den mer sterila miljön eller helt saknade utsikt. Dessutom upplevde dessa elever mindre mental trötthet och återhämtade sig snabbare från stress.

Allt fler stora företag som Google, Microsoft och Pixar bygger egna företagsområden med öppna ytor som omges av träd och gröna landskap, sannolikt för att även de har tagit del av de studier som tydligt pekar på att människor som jobbar i den sortens miljöer är mindre stressade och har färre hälsoproblem.

Studierna visar också att miljön man vistas i kan göra att man förstår sig själv bättre, om miljön har mindre restriktioner och fler möjligheter till spontan rörelse, så lockas vi att söka nya vinklar och perspektiv även om oss själva.

”Arkitekter och stadsplanerare har nyligen börjat att ta hänsyn till vilka förmågor och referensramar de människor har som ska använda utrymmena, för att på så sätt optimera miljöerna man bygger.”, säger några av utredarna.

Så förhoppningsvis kommer vi snart att se mer och mer byggnationer och stadsmiljöer som stöder människors välmående. Tills dess kan man se över sin egen bostad, arbetsplats och närmiljö, och göra mindre justeringar för att få ut det bästa av sin vardagsmiljö.

Det kan vara att vrida skrivbordet på sin arbetsplats så att man kan se grönska genom fönstret, eller att placera några gröna växter i fönsterkarmen, eller att flytta runt möblerna hemma tills man hittar en variant man verkligen trivs med, och där man får en skymt av himlen från TV-soffan. Eller helt enkelt att ta dagliga promenader i en park eller ett naturområde. Kanske hamnar en bostad med en liten egen täppa på listan över framtida mål.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI