Home Inspiration/medvetenhet Litar du mest på din logiska analys eller intuition?

Litar du mest på din logiska analys eller intuition?

by Charlotta

Hur fattar du beslut? Litar du på hjärnan eller hjärtat? Är det inlärda fakta, erfarenheter och logiska resonemang som ligger till grund för de val du gör, eller föredrar du att förlita dig på att den där odefinierbara magkänslan talar om vilket val som är rätt och fel?

”The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” Citatet brukar tillskrivas Albert Einstein även om det finns viss osäkerhet kring det.

I vilket fall tycker jag att det är en fantastiskt träffsäker beskrivning av förhållandet mellan intuition och logisk analys, det är aldrig en fråga om att det ena ska utesluta det andra utan att var och en ska ägna sig åt rätt uppgifter.

Det är min erfarenhet att en alltför flitig användning av hjärnans rationella och logiska tänkande effektivt kan tränga undan den intuitiva förmågan. Samtidigt upplever jag att min intuition kan jobba över ett bredare fält och med större precision desto mer kunnig och påläst jag har blivit. Tricket är att träna upp sin intuition så man kan lita på den och att låta intuitionen använda sig av intelligensens databas i sitt arbete.

Jag ser det som att min analytiska förmåga är den jag i första hand vänder mig till för svar, men att dörren till intuitionen alltid står på vid gavel och skulle det komma relevant information den vägen så har den förkörsrätt.

För dem som inte brukar använda sin intuition finns ingen anledning att oroa sig över om man kanske inte har någon eftersom alla har intuition, det är bara en fråga om hur tränad eller otränad den är. Vill man träna upp sin intuition har jag samlat några tips i den här artikeln.

Har man redan en viss känsla för sin intuition är här ett par olika test som ska pröva intuitionen, detta från James van Praagh och detta från Institute of Noetic Science. Jag ska villigt erkänna att jag inte lyckades med något av dem trots att jag har en väl utvecklad intuition som jag använder och förlitar mig på dagligen, men kanske finns det olika sorters intuition? Eller så jobbar min intuition bara när den behövs och inte på beställning.

Ett annat roligt sätt att träna vidare på att utveckla sin intuition är via orakelkort eller tarotkort. Kortens bilder och eventuella text hjälper till att öppna upp intuitionens portar men ger den samtidigt fria tyglar utan att styra för mycket. Med lite träning kan man bli säkrare och säkrare på sina tolkningar och tryggare och tryggare i sin intuition.

/Charlotta

6 comments

Lenni 27 januari, 2019 - 23:40

Hej! Så intressant och aktuellt för mig! Jag är nog som du. Har alltid förlitat mig på magkänslan i slutändan och det har fungerat jättebra fram till nyligen.
Pga. felaktig diagnos från vården har jag blivit tvungen att fatta ett väldigt svårt beslut med slutgiltiga konsekvenser oavsett mitt val. Min intuition var i det ögonblicket redan bedövad (befann mig i psykologisk kris) så jag gick bara på det rationella. Jag fattade beslut med hjärnan, inte med hjärtat. Idag, 6 månader senare, har jag depression som följd av svår stress. Stress som orsakats av vården, av mitt beslut som jag blivit tvungen att fatta och vårdens bemötande (de har aldrig erkänt något misstag, ärendet ligger hos IVO). Intuitionen är som bortblåst sedan ett halvår tillbaka. Känner mig mest smutsig och liten, har blivit fråntagen kontroll över min kropp när jag var i kontakt med vården. Önskar hitta tillbaka till självrespekt och självkänsla som jag hade förr. Känna mig värdig igen. Har du några tips?
Tack för den här artikeln, den har påmint mig om något som en gång i tiden fungerade väldigt bra. Det väckte fina minnen. Önskar dig en fin vecka!

Charlotta 28 januari, 2019 - 10:32

Hej Lenni! Tack för din berättelse, jag beklagar att du behövt gå igenom det. Moderna sjukvård utgår i allmänhet strikt från patologi och rekommenderad behandling och tar väldigt lite hänsyn till känslomässiga och själsliga aspekter, det är tyvärr mycket vanligt att tvingas in i behandlingar som man inte är redo för och kanske inte ens hade velat ha om man fått en chans att samla sig och tänka efter. Allt görs i en anda av att det är oerhört bråttom och att beslut måste fattas omgående, vilket inte alltid överensstämmer med verkligheten. Detta förfarande är väldigt sorgligt eftersom det lämnar känslomässiga trauman hos patienten som dels kan försvåra läkning och tilfrisknande och dels kan stanna kvar och skapa problem långt efter det att kroppen är frisk igen.

När man befinner sig i rädsla, oro, ångest, depression eller sorg är det vanligt att intuitionen dämpas eller helt försvinner. Den sortens känslor är så lågfrekventa och upptar medvetandet så totalt att intuitionen inte får utrymme att fungera. För att intuitionen ska fungera som bäst behöver man befinna sig i någon form av balans och harmoni, och ju mer högfrekventa energier man omger sig med desto bättre arbetar intuitionen. Om man dessutom medicinerar med läkemedel som påverkar känslorna är risken ännu större att intuitionen blir lidande.

Det du beskriver uppfattar jag som att du befinner dig i en sorgeprocess och det är inte konstigt att du för närvarande har förlorat kontakten med din intuition, men den finns där fortfarande och så småningom kommer du att hitta tillbaka till den. Du kan prova att jobba med tankar som att du gjorde det bästa du kunde med vad du hade i just den stunden, situationen var långt ifrån optimal och det kan vara extremt svårt att välja det som känns rätt i hjärtat om det samtidigt går emot gängse uppfattning, speciellt om man samtidigt är rädd och orolig. Förlåt dig själv för att valde det som du senare skulle komma fram till var fel beslut, du gjorde ditt bästa där och då men det du fick var en erfarenhet du inte hade önskat dig. Men kanske är det en erfarenhet som kan vara användbar, som du kan göra något meningsfullt med? Din värdighet och ditt självvärde är båda intakta, det är dina egna tankar kring det som hänt som behöver förändras. ❤
/C

Lenni 28 januari, 2019 - 11:48

Hej Charlotta, tack för ditt svar. Jag förstår rationellt att det jag gjorde var det jag som trodde var bäst i situationen. Men känslomässigt får jag inte ihop det. Det gör väldigt ont i hjärtat. Psykologen jag träffar tror att jag utvecklat PTSD.
Det var fint att läsa att min värdighet och självvärde är intakta. Jag måste tro på det. Även om klinikens chef, vårdenhetschef, överläkare och övrig personal avfärdat mig och skrivit felaktig information i min journal och i samtal med mig använt fula knep. Det verkar som att vården fortfarande fungerar utifrån gamla principer, och att patienten ska finna sig i det som sägs till honom/henne. Att läkarna är halvgudar och att man som patient ska lyda.
Jag önskar bara att få gå vidare, men vet inte hur. Min psykolog tror att om vi går vidare, kan min traumatiska upplevelse kapslas in och flyta upp till ytan vid senare tillfälle. Kommer jag att prövas igen på samma område om jag idag väljer att inte bemöta mitt trauma?

Charlotta 28 januari, 2019 - 12:02

Om du kommer att prövas igen som du uttrycker dig beror helt på om denna händelse var en milstolpe där det var meningen att du skulle lära dig något, och om du i så fall har lärt dig det. Var det en utvecklingsmöjlighet och du inte tar den så kommer det att dyka upp fler. Bara du kan avgöra om detta var en avgörande händelse i ditt liv, och i så fall vad läxan är.

Att processa upplevelsen och känslorna nu minskar risken för problem längre fram, och om psykolog är det du känner är rätt för dig är det en god idé att fortsätta med det. Personligen skulle jag valt en terapeut som arbetar med energier och som därmed har verktyg för att frigöra och rensa bort instängda känslor och andra energiblockeringar som trauma medför. Det kan vara till stor hjälp att få prata igenom situationen och reda ut sådant som behöver granskas närmre, men den energimässiga aspekten kan man inte prata bort, där behövs energiarbete.
/C

Lenni 30 januari, 2019 - 13:03

Hej Charlotta! Tack för tipset. Jag har nu bokat tid för energiterapi. Du har rätt att vissa saker inte går att prata bort och jag tror att så är det i mitt fall också. För försök har jag gjort. I stället har det medfört mer negativa känslor. Jag fortsätter med psykolog och kommer att jobba med energierna också.

Charlotta 30 januari, 2019 - 13:42

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI