Home Inspiration/medvetenhet Livet är inte ett nollsummespel

Livet är inte ett nollsummespel

by Charlotta

Skulle du vilja ha det bättre, vara mer framgångsrik och känna dig starkare men känner att det inte är schysst mot andra? Lever du med känslan av att allt som är bra för dig måste vara dåligt för någon annan, och att det därför är bättre att du har det lite sämre för att andra då får det bättre?

I så fall är du inte ensam, det är en vanlig föreställning att allt som är bra för en själv sker på någon annans bekostnad. Som om livet skulle vara ett nollsummespel där någon annan måste lyckas sämre, känna sig mindre och må sämre för att du ska kunna lyckas bättre, känna dig starkare och må bättre.

Men livet är inte ett nollsummespel, livet är precis som universum och världsekonomin ständigt expanderande. Kanske är föreställningen om det egna lidandet till förmån för andras bästa mest en ursäkt för att slippa ta reda på hur långt den egna förmågan verkligen sträcker sig?

Att du känner dig stark och full av självförtroende innebär alltså inte att du gör det på någon annans bekostnad, du blir inte stark och självsäker av att trycka ner någon annan utan av att lyfta och uppmärksamma dig själv.

På motsvarande sätt hjälper du inte någon annan genom att själv spela liten och obetydligt, tvärtom är du till störst hjälp för andra när du står i din kraft och utnyttjar din fulla potential.

För att ha en positiv effekt på sin omvärld är det viktiga att göra gott med det du har och det du är, inte att du inte har något eller inte tycker att du är något. Vill man skada och göra illa så kan man göra det utifrån alla lägen, precis som man kan göra gott utifrån alla lägen. Det som skiljer är bara hur mycket kraft man kan lägga bakom det man gör.

Hur skulle du ha kunnat klarat av alla svårigheter du mött i livet om du inte varit en oerhört stark och klok människa, om du inte hade haft inre resurser som är i princip bottenlösa och om du inte hade haft ett högre jag som guidar dig på vägen?

Desto mer du släpper fram din egen storhet desto mer gott kan du göra både för dig själv, dina närmaste och för resten av världen. Din storhet kräver inte att någon annan ska vara liten, din lycka förutsätter inte någon annans olycka och dina framgångar är inte beroende av någon annans misslyckande.

Livet är inte ett nollsummespel, och genom att se det som den ständigt expanderande verklighet det är så öppnar du upp för att ta till vara på både dina egna och andras inre resurser. Ingen vinner på att du förminskar dig själv och dina förmågor.

/Charlotta

4 comments

Annika 11 maj, 2017 - 18:41

Så sant! Jag kan ibland känna att jag inte ”förtjänar” att ha det bra, eller att det går bra för mig, när någon i min närhet mår dåligt eller har otur. I sådana lägen är det lätt att jag försöker förminska mig själv, för att den andra inte ska känna sig helt misslyckad.

Charlotta 11 maj, 2017 - 19:45

En viktig iakttagelse och bra att du är uppmärksam på det så att du kan börja styra om tankarna.
/C

A 12 maj, 2017 - 08:59

Det här har jag varit medveten om länge, i mer eller mindre hela mitt liv. Jag har föredragit att komma på 2:a plats för att slippa uppmärksamhet eftersom jag inte tyckt att jag varit värd att synas och glädjas åt den som är jag, vad jag står för, vad jag kunnat bidra med från mitt eget jag så har jag istället gömt mig då jag varit rädd för att inte duga, inte vara tillräcklig för andra. Allt det här har förminskat mig själv och relationen till andra. Men det är inget nytt, jag har ju skrivit om det tidigare. Varför jag skriver om detta nu, är att det är minst sagt farligt för en själv att förminska sig själv till den grad, att man blir och ser sig själv som en ”nolla” och undviker livet med allt vad det innebär, av både gott och ont. Det är fullkomligt förkastligt att förminska sig själv på andras bekostnad.

Charlotta 12 maj, 2017 - 12:30

Det är så sant som det är sagt, ingen vinner på att du förminskar dig själv, det finns bara förlorare. Hoppas du kan börja ändra på det mönstret.
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI