Home Inspiration/medvetenhet Mänsklighetens kollektiva medvetande ökar

Mänsklighetens kollektiva medvetande ökar

by Charlotta

Det finns någonting som heter Schumannresonans. Enkelt beskrivet är det topparna i den extremt lågfrekventa delen av jordens elektromagnetiska spektrum. Schumannresonansen brukar kallas för Moder Jords hjärtslag och uppvisar en naturlig överensstämmelse med mänsklighetens hjärnaktivitet.

Under mycket lång tid har Schumannresonansen legat still på 7,83 Hz, men 2014 hände något, plötsligt hoppade den upp till 8,5 Hz och sedan började den då och då fladdra upp till så högt som 16,5 Hz.

Jämför man med det som kallas EEG neurofeedback så motsvarar 7,83 Hz alfa/teta-stadie, vilket innebär ett avslappnat och drömmande medvetandestadie. 8,5-16,5 Hz innebär en förflyttning in i ett mer fullt utvecklat alfa-stadie med synliga beta-frekvenser, ett mer vaket stadie. Med andra ord håller mänskligheten på att vakna upp.

De senaste veckorna har Schumannresonansen haft pikar på över 36 Hz. Frekvenser på 19-36 Hz är höga betafrekvenser och motsvarar fullt vaket medvetande. Så vilka slutsatser ska man dra av detta, om några? Är det mänskligheten som påverkar jordens frekvens eller är det jordens frekvens om påverkar mänskligheten?

Enligt en indisk spirituell sägen placerades ett magnetfält över jorden för att människorna inte skulle vara medvetna om sitt ursprung och sina förmågor, utan tvingas göra alla erfarenheter av fri vilja och på egen hand.

När magnetfältet nu börjar försvagas och frekvenserna ökar så får mänskligheten åter tillgång till den urgamla visdom som gör att vi kan öka vår medvetenhet och långsamt men säkert vakna. Slöjan lyfts och vi se allting i ett nytt ljus.

Om det finns sanning i denna sägen eller inte låter jag vara osagt. Men känslan av att det sker ett kollektivt uppvaknande i vår tid kan jag absolut relatera till. Ett uppvaknande som för mycket gott med sig men vars process kan upplevas som väldigt påfrestande.

Känslor av trötthet, yrsel, förvirring, utmattning och depression sägs kunna vara symtom på detta uppvaknande, processen det innebär att ställa in sina egna frekvenser så att de matchar jordens frekvenser, och att ta in den visdom och det vetande som är en del av det mest ursprungliga, men också av den nya tiden.

/Charlotta

20 comments

Tomas Karlsson 26 december, 2018 - 17:15

Kan klimatkrisen höja både jordens resonansfrekvens och människornas medvetande?

Charlotta 26 december, 2018 - 17:28

Hej Tomas, välkommen hit! Det finns ingenting som pekar på att det är klimatkrisen som höjer jordens frekvens, det är betydligt troligare att det finns ett samband på andra hållet, dvs att jorden genomgår en frekvenshöjning och att i alla fall en del av klimatförändringarna kan härledas till den höjningen. När det gäller människor är en kris ingen garanti för ökat medvetande, men den utveckling som kan komma sig av att behöva genomgå en kris brukar resultera i att man ökar sin medvetenhet och frekvens, men det kräver att man faktiskt gör det känslomässiga och mentala arbete som krävs för att faktiskt utvecklas genom händelsen. Om man istället går in i rädsla, klamrar sig fast vid det gamla eller vägrar acceptera det som hänt sker ingen utveckling och inte heller någon medvetandehöjning eller frekvenshöjning. Istället kommer man att uppleva en effektiv medvetandesänkning och frekvenssäkning eftersom omvärlden har utvecklats och man själv har stått stilla.
/C

Tomas Karlsson 26 december, 2018 - 22:51

Den jordiska resonansfrekvensen beror väl på blixtnedslag. Att klimatförändringarna kan ändra förutsättningarna för blixtaktivitet är möjligt. Klimatförändringen kan leda till förändringar i resonansfrekvens.

Det rimliga är väl att jordens magnetfält styr människans. Visserligen förändrar stadsbildning fältet, men jorden är större och det verkar osannolikt att en människa kan påverka hela planeten.

När vi råkar i fara verkar det som om vi blir extremt medvetna och kan återge hotet detaljerat. En kris är en farosituation. Leder inte kris till höjt medvetande?

Charlotta 27 december, 2018 - 16:09

Det du beskriver är en annan teori än det som inlägget handlar om, det finns olika synsätt. Den medvetenhet du beskriver är ur ett psykologiskt perspektiv, jag pratar utifrån ett själsligt perspektiv.
/C

Räcersmurfen 17 maj, 2019 - 05:57

Hej vill bara säga att det finns ingen klimatkris…..de är bara ett påhitt för eliten att kunna styra oss i deras riktning…….läs å lär…..mvh en vaken

Charlotta 17 maj, 2019 - 08:53

Hej Räcersmurfen! Välkommen hit och tack för dina tankar.
/C

Lisbeth 7 november, 2019 - 09:47

Den fria viljans vanmakt! Eller ljuset i mörkret?
Jag vill återigen ställa några frågor till eftertanke.
Och jag ber dig Charlotta att utveckla lite mer kring individens roll i verkligheten.

Vad är det som definierar en människa?
Är det valen de tar eller inte tar?
Är det konsekvenserna av valen som tagits eller inte tagits?
Vad är realistiskt att kräva?
Gör drömmar oss klokare eller dummare?
Vilken stånpunkt eller vilket utgångsläge formulerar frågan?
Är det medlen som styr hur man når målen, eller är det desperation och mållöshet som styr?
Kan du belysa dessa tunga frågor?

Charlotta 7 november, 2019 - 12:01

För min del är det inget av det som definierar en människa eftersom ingenting världsligt någonsin kan definiera en gudomlig varelse. Vi är alla själar som är här för att hjälpa varandra att finna vägen hem igen, och de val vi gör är en del av vår läxa för att lära oss vägen, en del av balanseringen av plus och minus på karmakontot och en del av den förvirring det innebär att leva i separation från oss själva och vårt ursprung. Alla krav, förväntningar, besvikelser, missuppfattningar, aggressioner och mål är våra egna skapelser som egentligen saknar betydelse men som vi tror är skillnaden mellan rätt och fel, liv och död. Individens roll i verkligheten är att lära sig att lyssna till sin själ och leva från sitt hjärta, något som man uppnår genom att sluta döma och börja förlåta. Man kan inte analysera och reparera sig ut ur misär och misströstan för det enda man uppnår den vägen är att man gräver sig längre ner. Den enda vägen ut går genom att förändra orsaken till misären och misströstan och orsaken är alltid individens känsloläge/frekvens vilket styrs av tankar och handlingar. Välj bättre tankar och handlingar och du kommer att se världen från ett bättre perspektiv vilket kommer att göra att du mår bättre och inte längre lägger fokus vid det som är dåligt utan det som är bra.
/C

Lisbeth 7 november, 2019 - 12:37

Jag tackar för ditt fina svar!
Att sätta in saker i ett sammanhang gör det i alla fall lite lättare för mig att förstå.
Personligen tror jag att det vanligaste problemet är att människor dömer sig själva.
Och att förlåta sig själv kan för många vara mycket svårare än att förlåta sig själv.
https://youtu.be/lw3NyUMLh7Y

Lisbeth 7 november, 2019 - 13:07

Jag upptäckte ett skrivfel!
Att förlåta sig själv kan för många vara mycket svårare än att förlåta andra!

Charlotta 7 november, 2019 - 13:35

Jag trodde nog att det var det du menade. 🙂
/C

Annika 15 juni, 2021 - 08:52

Hej ,😄 nu hittade jag hit , va kul , skulle bara skumma lite om Schuman innan jag skulle sätta mig i djup meditation. Kram 🤗

Lisbeth 8 november, 2019 - 12:55

För att kunna förstå andra, så måste man först förstå sig själv!
Förståelse är en förutsättning för att kunna visa vägen för en annan människa!
Förståelse byggs genom att lära sig att kunna skilja sanningar från lögner!
Styrka finner man ifrån ljuset i sitt hjärta!

Charlotta 8 november, 2019 - 13:25

Är det insikter du kommit till? I vilket fall håller jag med om det mesta av det du skriver. Jag vill dock säga att förståelse byggs främst genom att utgå från sitt hjärta mer än sin hjärna samt att kunna lyfta blicken och anta ett högre perspektiv.
/C

Lisbeth 8 november, 2019 - 14:01

Ja det är insikter som jag fått!
I övrigt håller jag med dig om väldigt mycket och menar att du har byggt upp en stor kunskapsbas och förståelse genom egna erfarenheter.
Detta i kombination med din fantastiska förmåga att samla ännu mer kunskap, och förmågan att både trösta och vägleda människor,
gör dina texter guld värda!
Jag håller med om att kärleken skall ha det övergripande ansvaret!
Men kärlek får inte fövekslas med önskedrömmar och naivitet. Nu menar jag inte att jag tror att du gör detta misstag,
men jag tror att väldigt många oerfarna människor tyvärr gör detta! Rätta mig gärna om jag har fel!
Det kan ju många gånger vara lättare att fly från sina tankar. Och det tror jag inte är den rätta vägen att gå!
Det är bättre att lufta dem, så att man avlastar och ger plats för ny inspiration!
Ny inspiration att skapa något bra!

Charlotta 8 november, 2019 - 14:45

Jag tackar ödmjukt för ditt återkommande beröm, det värmer.❤️ Min syn är att det kan aldrig bli för mycket kärlek, kärlek är den starkaste kraft vi har att tillgå men däremot är det många idag som har en väldigt skev syn på vad kärlek är. Det är väldigt vanligt att anse att romantisk kärlek är den enda äkta kärleken, att det är ett bevis på kärlek att underkasta sig och att offra sig eller att kärlek representerar svaghet eller vekhet men inget kunde vara mer fel. Allt det handlar i de flesta fall betydligt mer om beroende, rädslor, begränsingar och en känsla av brist än om kärlek.
/C

Lisbeth 8 november, 2019 - 14:54

Här är ett exempel på en idag många gånger orealistisk dröm.
Att se verkligheten i vitögat och att våga ta tjuren i hornen är en del av min verklighetsuppfattning.
Det betyder inte, att inte våga tro eller att inte våga hoppas! Tvärtom tror jag att allting kan bli bättre! Det finns alltid hopp!

https://youtu.be/UmewiAnwYr0

Lisbeth 9 november, 2019 - 09:37
Lisbeth 9 november, 2019 - 19:27

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI