Home Inspiration/medvetenhet Så här säger siffrorna om år 2017

Så här säger siffrorna om år 2017

by Charlotta

Jag vill börja med att tacka för alla kommentarerna i går, det betyder jättemycket för mig att få en hälsning från er, få höra vad ni tycker om det jag skriver, lite om vilka ni är, vad ni tänker och hur ni har det i era liv. Tack!

Numerologi är en metafysisk disciplin som ligger nära astrologin. Inom numerologin menar man att varje siffra representerar en uppsättning betydelser och egenskaper som energimässigt påverkar det eller den som förknippas med siffran.

Man kan till exempel räkna ut sin egen siffra genom att lägga ihop siffrorna i sitt födelsetal eller omvandla bokstäverna i sitt namn till siffror och lägga ihop dem, tills man får ett ensiffrigt tal.

När vi nu står inför ett nytt år så tänkte jag att det kunde vara intressant att se vad numerologin säger om 2017 och vad vi kan förvänta oss enligt siffrornas energier.

2017 kommer att bli ett 1:ans år. Siffran 1 får man genom att addera 2+0+1+7=10 och sedan upprepa proceduren genom att addera 1+0=1

Siffran 1 står för början på något nytt, och år 2017 uppmanar därmed dig att påbörja något nytt, något där du vågar visa vem du egentligen är, och där du vågar ta ledarrollen. Siffran 1 uppmuntrar också till att tänka och agera självständigt, och att våga gå in i nya samarbeten utan att för den skull förlora din egen identitet.

Siffran 1 är mästaren, ledaren, fylld av initiativ och kraftfullt agerande. Men 1:an kan också vara aggressiv, elak och till och med våldsam på grund av sin målmedvetenhet och strikta fokus. Att vara medveten om detta hjälper till att manifestera de positiva egenskaperna och undvika de negativa.

Man kan också gå in och titta specifikt på respektive siffra i årtalet 2, 0, 1 och 7 för att hämta mer information om hur året förväntas bli.

Siffran 2: Eftersom 2:an står först i årtalet så är den dominant i sin betydelse. Siffran 2 står för känslighet, mottaglighet, lyhördhet och en önskan om att ta om hand och vårda. Den represetnerar också harmoni, genom diplomati och omtanke om andra. Detta är stödjande kvaliteter som räknas som feminina, vilket betyder att vi har ett helt millenium framför oss där typiskt feminina egenskaper kommer att vara signifikanta. 2:an står också för fantasi, känslor och instinkter.

Siffran 0: 0:an är kopplad till Pluto, den före detta planeten, och för med sig djup, och tidigare aldrig skådad kraft av nya energier som formas i vårt kollektiva medvetande. Siffran 0 handlar om att möta mörkret för att nå fram till nya sanningar.

Siffran 1: Skapandets siffra, en högre makt. 1:an representerar medvetandet och ljuset men även egot. 1:an är ursprunget ur vilket alla andra siffror är skapade, och står för mål, ambition och agerande. 

Siffran 7: En andlig siffra starkt förknippat med mystik, inspiration och mediala förmågor. 7:an står också för livsrytmen, som naturliga spektrum av färger och toner.

Förväntningarna inför 2017 kan sammanfattas med att det är ett år som kommer att medföra och uppmuntra till nystarter, förändring och utveckling.

Om du bläddrar ner i länken ovan kan du läsa om hur du räknar fram din personliga siffra för året och vad den betyder.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI