Home Inspiration/medvetenhet Skapande – Bevarande – Förstörelse

Skapande – Bevarande – Förstörelse

by Charlotta

Enligt de flertusenåriga Vedatexterna rör sig allting levande genom tre faser: skapande, bevarande och förstörelse, de tre faserna bildar en cyklisk balans av alltings utveckling. Som ett tåg där vargnarna alltid kommer i samma ordning även om positionerna skiftar.

3. Förstörelse – 2. Bevarande – 1. Skapande ->

I våra dagar säger man ofta att det som inte utvecklas dör, ett uttalande som emd stor sannolikhet härrör till just dessa tre livsfaser. För när något inte längre ligger i framkant i skapandefasen utan har hamnat i bevarandefasen, så halkar det snabbt bak till förstörelsefasen.

Dessa tre faser är alla lika viktiga och fyller alla sin funktion och ingen är mer rätt eller fel än den andra. Det vanliga är att man rör sig in och ut ur de tre faserna genom hela livet. Det är möjligt att samtidigt vara i olika faser i olika delar av livet, man är kanske i skapandefasen när det gäller karriären, i bevarandefasen när det gäller hälsan och i förstörelsefasen i en relation.

Ofta när man upplever att man har hittat något bra, något som fungerar och som man trivs med så går man in i bevarandetänk, medvetet eller omedvetet. Man gillar livet som det är just i det läget och vill att det ska förbli precis som det är då för alltid. Det som händer om man låter Bevarande vara den drivande fasen är att Skapande hamnar längst bak och istället har man Förstörelse flåsande i ryggen. Det som inte ständigt utvecklas löper hela tiden risk att hamna på efterkälken och förstöras.

3. Skapande – 2. Förstörelse – 1. Bevarande ->

Eftersom livet, världen och universum hela tiden expanderar så måste vi också expandera. Att inte expandera utan sträva efter att Bevara innebär inte att man förblir i status quo om man lever i en värld som expanderar, det innebär att man krymper, att man förr eller senare hamnar i förstörelsestadiet.

Lever man för ofta i bevarandetänk så intar man offerrollen och låter livet drabba en istället för att själv driva livet framåt, och då står Förstörelse bakom nästa hörn och väntar.

Om man istället låter Skapandet vara den drivande kraften i livet och fokuserar sin energi på att skapa, utveckla, utvidga och vara framtåsträvande och kreativ i det man gör så expanderar man tillsammans med omvärlden och befinner sig i ett positivt flöde där man har Bevarande som buffert till Förstörelse.

Lever man i Skapande så befinner man sig i förarsätet i livet, man tar kontroll och tar ansvar för sig själv och sitt liv, och man ser svårigheter som utmaningar och möjligheter istället för att se dem som otur eller rent av som straff.

3. Förstörelse – 2. Bevarande – 1. Skapande ->

Nu är Förstörelse inte något dåligt utan tvärtom något som emellanåt är helt nödvändigt, men det kan vara nog så jobbigt att genomleva. Förstörelsen kan drabba hårt, men den lämnar alltid plats för nytt skapande, utan förstörelse av det gamla kan inget nytt få plats.

Befinner man sig i Förstörelse har man alltid Skapande väntande runt hörnet, det gäller bara att orka lyfta blicken och se att det man förlorat lämnat plats för nya saker att komma in i livet, och att också själv våga ta de steg som behövs för att lämna Förstörelse bakom sig och gå in i Skapande igen.

3. Bevarande – 2. Skapande – 1. Förstörelse ->

Att välja Bevarande för att man är rädd för att förlora det man har är alltså det sämsta man kan göra. Bästa sättet att vårda det man har är att låta Skapande vara den drivande kraften i livet och att kontinuerligt utveckla och förbättra de delar av livet som man värdesätter mest.

/Charlotta

2 comments

Hanna 2 oktober, 2016 - 10:43

Tack för inlägget. Ville vara i bevarande fasen en längre tid för jag var så trött, att vara i skapande fasen, körde på mig själv till det yttersta hela tiden, ja för mycket. Men nu är jag i skapande-fasen igen, men det går fort…. Kom att tänka på eken som det sägs om: Eken växer i 300 år, lever i 300 år och dör i 300 år.

Charlotta 2 oktober, 2016 - 10:58

Det är en fin liknelse med eken Hanna. Det är ju inte det att det går att undvika förstörande fasen, och inte heller att man bör undvika den. Det handlar mer om att vara medveten om vad man har att vänta sig och inte se det som slutet när det inträffar, utan som en ny början. 🙂
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI