Home Inspiration/medvetenhet The Big Picture

The Big Picture

by Charlotta

Vilken livsupplevelse man har bestäms huvudsakligen av vilka känslor man bär på, vad man känner styrs huvudsakligen av vilka tankar man tänker och tankarna i sin tur påverkas i mycket hög grad av alla intryck i form av text, bild, tal och ljud som man dagligen utsätts för.

Det betyder inte att man är hänvisad till att vara slav under det som TV, radio, sociala media, tidningar och människor i ens närhet sänder ut, men det innebär att det krävs målmedvetenhet, bestämdhet och uthållighet som är starkare än alla andra intryck tillsammans för att inte låta sig dras med i de tankar som medieströmmen vill att man ska tänka.

Det innebär också att om man själv vill ha kontroll över sin tankar, sina känslor och sin upplevelse så jobbar man dagligen i motvind eftersom man hela tiden behöver rensa bort det någon annan tycker att man ska tänka och ersätta det med de tankar man själv vill ha. Det är förvissor enklare att låta andra styra vad man tänker men eftersom tankarna lägger grunden både till hur man upplever livet och hur livet utvecklar sig är det oerhört viktigt att inte låta den makten ligga hos någon annan än en själv.

Den bild som kommer från media och samhället är ofta väldigt förenklad och presenteras på detaljnivå. Detta gör att man leds till att missa den större bilden och istället gräver ner sig i oro för detaljer som i ett större perspektiv spelar väldigt liten roll eller kanske inte ens är relevanta för det stora flertalet.

Ett effektivt sätt att skapa rädsla, osäkerhet och uppgivenhet hos en människa är att få henne att avskärma sig från helheten och bara fokusera på en liten, begränsad del. Att bara se en del av helheten gör att det är mycket svårare att förstå varför saker och ting är som de är, att förstår varför man har hamnat där man är och hur framtiden kommer att te sig. Vill man få en känsla av hur detaljseende påverkar helhetsupplevelsen kan man prova att se världen genom en tom hushållsrulle med ena ögat och blunda med det andra.

I brist på en helhetsbild fokuserar man intensivt på detaljerna i det lilla man kan se i tron att lösningen på problemen och det som skrämmer måste finnas där någonstans. Och mycket riktigt, i brist på en riktigt bra lösning hittar man det bästa alternativ man kan se i det begränsade synfältet och betraktar det som sin enda räddning. Det är en naturlig mekanism att identifiera sig med det som man tror skall göra en trygg.

Utan det större perspektivet tenderar man att bli försiktig och misstänksamm och börjar lätt tro det värsta, något som leder till ett behov av att skydda sig själv mot alla de ogreppbara faror som man föreställer sig lurar överallt. Att känna sig ständigt hotad skapar stress, oro och ångest och över tid leder det till känslor av hopplöshet och misströstan.

Har man en gång lyft blicken från detaljerna, lagt ner den tomma hushållsrullen och låtit vidvinkelseendet förmedla hela den stora och komplexa bilden blir det svårt att förstå hur man tidigare kunde undgå att se det som nu är så tydligt. När man genom att ta några steg tillbaka kan se hur mönster framträder, som förklarar hur allt hänger ihop, var man har varit och vart man är på väg, skaffar man sig en framtida försäkring mot att fastna i detaljerna igen.

Att se händelser och situationer ur ett större perspektiv gör att man bättre förstår vad som händer, hur det händer, varför det händer och var man själv befinner sig i sammanhanget. Det större perspektivet gör också att man upptäcker att det finns många fler möjligheter och vägar att välja bland än vad man tidigare kunde se. Förståelse och valmöjligheter skapar en känsla av lugn, trygghet och tillförsikt vilket är den bästa boten mot hopplöshet och misströstan.

Vi lever för närvarande i en tid där både samhället och individen lägger väldigt mycket fokus på detaljer och väldigt få har den större bilden klar för sig, ett fenomen som återspeglas från det personliga livet till hur landet och världen styrs. När vi på allvar ska börja förändra och förbättra för oss själva, varandra, samhället och världen behöver vi lyfta blicken från detaljerna och se med friska och fördomsfria ögon på sammanhanget vi lever i.

/Charlotta

Medförfattare: Andliga guider

11 comments

Lisbeth 6 oktober, 2019 - 21:38

Hej!
Håller med om att hur man tänker styr vilka känslor man bär på!
Kan du utveckla lite mer om hur man kan vidga sitt perspektiv?
Som jag ser det så kan man ju bara bedöma sin verklighet utifrån sitt eget perspektiv och erfarenheter.
Och den kunskap och information man söker.
Detta betyder för mig att jag har begränsade möjligheter att förstå och tolka den information som når mig utifrån.
Därför väljer jag att inte ta ut sorger i förskott. Ting som förändrar verkligheten sker ju hela tiden!
För mig är den viktigaste källan till sanning att fokusera inåt med så god intention som jag klarar att uppnå.
Kort sagt! Jag känner mig bäst själv!
Jag vet vad jag behöver jobba med hos mig själv!
Sen kan det vara lite besvärligare att att omsätta detta i handling!
Naturligtvis sliter alla andra också med detta.
Tålamod ger mod att tåla och vänta på andras mod och inspiration!

Charlotta 6 oktober, 2019 - 21:48

Vidga sitt perspektiv kan man göra på två sätt, genom att lära sig nya saker och genom att uppleva nya saker. Båda dessa erfarenheter leder till att man ges möjlighet att tänka nya tankar som i sin tur föder nya resonemang och nya slutsatser. Vad man lär sig, hur man lär sig och vad och hur man upplever saker spelar nästan ingen roll så länge det är inom meningsfulla områden. Det viktiga är att man verkligen fördjupar sig i kunskapen eller upplevelsen och låter det nya komma in i ens medvetande och utmana allt det som redan finns där.
/C

Lisbeth 9 oktober, 2019 - 09:11

Den här kommentaren kommer från Lisbeth men jag råkade av misstag radera den och fick därför lägga in den igen manuellt.
/C

Leva i nuet!
Detta begrepp hänvisas det till nästan hela tiden!
När jag gör konsekvensanalys av den verklighet som jag lever i, så tycker jag ofta att resultatet av tidigare politiska mål och råd från vuxna, som man har drillats att tro på och strävat efter, har senare givit mindre frihet och sämre ekonomi.
Samhällsklimatet påverkade och ledare verkade ju veta vad de talade om.
Som ung så lyssnade man ju på vad de vuxna menade. I varje fall när jag var ung.
Jag kan inte låta bli att undra,
vilken dold agenda ligger bakom allt detta?
Hur kan det vara möjligt att vanliga människor blir fattigare och att den styrande eliten blir rikare och rikare?
Trots att man skall leva i nuet och söka harmoni i sinnet, så kan jag inte låta bli att undra?
Hur är detta möjligt?
Vad kan vi göra annorlunda?
Kan vi göra något?
Har du Charlotta några tankar om hur man kan förhålla sig till detta dilemma?
Hur skall vi återerövra det trovärdiga?
Hur kan vi återerövra den självklara tillförsikten?
Att blunda och stoppa huvudet i sanden ändrar ju ingenting.

Charlotta 9 oktober, 2019 - 09:46

Min uppfattning är att människor generellt gör sitt bästa i varje given stund. I efterhand kan detta visa sig vara helt fel i förhållande till senare vunnen kunskap och insikt, men det är aldrig meningsfullt att döma gångna tider efter nuvarande mätsticka. Man kan också tycka att det som var någons bästa vid en speciell tidpunkt var väldigt otillräckligt och att vederbörande borde ha kunnat bättre, men även då dömer man utan att egentligen ha tillräcklig kännedom om situationen. Det finns absolut individer på vår jord med en agenda som handlar betydligt mer om egen makt och kontroll än om människors och mänsklighetens bästa, men det är min uppfattning att det rör sig om ett betydligt mindre antal än vad man kan ledas att tro. De allra flesta människor, även i ledande positioner, är inte ondsinta utan vilseledda och de agerar som de gör på grund av okunskap och otillräcklig vision.

Vi lever i en tid när mänskligheten som helhet är fostrad in i en livsstil som innebär att följa och där varje antydan till att tänka själv bemöts med inlärt förakt och hån. Detta är en del i att vi befinner oss i vad som betraktas som en mörk era av jordens utveckling, en tid där slöjan till andra dimensioner är tjockare än vanligt och människor därför tappar kontakten med sin själ, sitt ursprung och vad som är sant och falskt. Vi är dock på väg ut ur denna era och samtidigt genomgår både mänskligheten och planeten en uppgradering från 3D till 5D vilket gör att det kollektiva medvetande höjs och mer och mer av det gamla och mörka kommer upp i ljuset för att granskas och omvärderas. Detta är en förändring som inte är välkommen av alla, den lilla styrande del med egen agenda är synnerligen medveten om både de andliga dimensionerna och vilka krafter och resurser som kommer med ett uppvaknande, och det är precis det de gjort allt för att undanhålla från oss under alla dessa år. Därför är det inte förvånande att motreaktionen är häftig och syftar till att hålla människor nere. Vår tid är en brytpunkt när ljuset håller på att vinna över mörkret och mörkret kämpar för sin överlevnad, det kommer att bli fult och smutsigt i processen, men i slutänden vinner ljuset alltid.
/C

Lisbeth 9 oktober, 2019 - 10:33

Tack för ditt svar! Jag har ett stort förtroende för din stora förmåga att förstå och vägleda människor!
Samtidigt ser jag det som synnerligen intressant att lyssna till så många ideer och tankar som möjligt, och leta efter hållbara och trovärdiga mönster från olika källor på egen hand.
Därför är det viktigt att inte införa sensur på nätet. Yttrandefrihet och respekt för mäniskors gränser är viktigt!
En bra levnadsregel är den Gyllene regeln: Älska din nästa såsom dig själv!
Angrip gärna ideer men aldrig människor!
Självsansakan är alltid bra i kombination med att se sitt eget värde.
Det är lättare att växa om man ger sig själv näring!
https://youtu.be/k8rBL4gv7c0

Charlotta 9 oktober, 2019 - 10:44

Tack! Jag håller helt med dig, det är alldeles nödvändigt att söka information från många olika källor för att kunna bilda sig en egen uppfattning. Förlitar man sig på en enda är risken stor att man missar något viktigt eller till och med blir lurad.
/C

Lisbeth 9 oktober, 2019 - 12:05

Här kommer en följdfråga till!
Du pratar om uppgradering från 3G-5G, lite mer utförligt vad innebär detta?
Jag anar att det inte handlar om internett 5G, som jag till stor del sammankopplar med en kontroll gridd, som i första hand tjänar den rika eliten.
Jag fann för länge sedan en utbildningsvideo för makten bakom makten, som som pekar på en sådan strävan efter makt.
https://youtu.be/TZ95QBtEM8Q

Charlotta 9 oktober, 2019 - 14:05

Här är ett inlägg där jag ytligt beskriver skillnaderna mellan 3D och 5D. För en mer utförlig beskrivning rekommenderar jag t ex Gigi Youngs YouTube-kanal där hon har flera videos om de olika dimensionerna. Jag skulle länkat om jag kunnat men jag kommer tyvärr inte in på YT idag.
/C

Lisbeth 13 oktober, 2019 - 11:52

En mycket klok god vän till mig har sänt mig två mycket förklarande länkar, som jag vill dela!
Den första talar om spegelneuronerna i hjätat och dess enande kraft.
Den andra handlar om esoterisk astrologi.
https://youtu.be/_NhXkVUnt1Q
https://youtu.be/OLhw9ndeEH8

Lisbeth 15 november, 2019 - 14:35

Faran med att tro på allt!
https://youtu.be/IS_r96_9iNM

Lisbeth 15 november, 2019 - 16:21

Rädsla skapas för att styra människor!
https://youtu.be/TY7gT7XDOis

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI