Home Inspiration/medvetenhet Trädens och växternas intelligens

Trädens och växternas intelligens

by Charlotta

”Vårt resultat pekar mot att växter är intelligenta organismer med förmåga att utföra ett slags tankeprocess, och kapabla att memorera denna träning. Faktum är att löv i mörker är förmögna att inte bara ’se’ ljuset utan också att på olika sätt minnas dess spektrala sammansättning och använda sig av denna memorerade information för att öka sin Darwinska livsduglighet.”

Citatet kommer från en studie som heter ”Plant Signaling & Behavior” från 2010 och är författarnas slutsats. Studien handlar om växters intelligens och förmåga att minnas och använda denna kunskap för att anpassa sig till den miljö de växter i samt förbereda sig för förändringar.

Jag tror att många människor fortfarande befinner sig i ett läge där de nätt och jämt börjar acceptera den fulla vidden av att djur är intelligenta, kommunicerande och kännande varelser så att nu ställas inför det faktum att även växter har ett medvetande och en intelligens kan nog kännas som en utmaning av det svårare slaget.

En annan fundering som författarna har rör de uråldriga träd som finns på vår jord: ”Det finns levande träd som började gro långt innan Jesu födelse. Vilken sorts livsvisdom utvecklades i växter som gjorde det möjligt att överleva och föröka sig över så lång tid på samma plats som där de först grodde?”

Det är en spännande tanke att det faktiskt finns nu levande, intelligenta varelser på vår jord som har levt i flera tusen år. Dessa varelser i form av träd har stått där tålmodigt och uthålligt på samma plats årtusende efter årtusende och bevittnat historien komma och gå runt omkring dem.

Flertusenåriga träd som enligt nutida forskning besitter både intelligens och minne borde kunna lära oss kortlivade och vilsna människor ett och annat. Med tanke på att både träden och vi är intelligenta varelser så är det rimligt att de kan finnas möjlighet till kommunikation oss emellan.

Borde vi inte lägga minst lika mycket fokus på att söka efter kommunikationsvägar med träd som vi gör med utomjordiska civilisationer? Hur mycket värdefullt skulle vi människor kunna lära oss från ett 5000 år gammalt träd? Tanken svindlar.

Kanske skulle vi en gång för alla förstå att vår värld är en värld av många olika former av intelligens och medvetande som alla har sin givna och nödvändiga plats för att helheten ska fungera. Att människan är en av många intelligenta, kännande och medvetna varelser och alls icke den enda, och kanske att det skulle hjälpa oss att se på vår värld på ett mer respektfullt och kärleksfullt sätt.

Den tyske skogvaktaren Peter Wohlleben skriver i sin bok ”Trädens hemliga liv” att träds sociala liv i mångt och mycket liknar djurs och även människors, de är bara mycket långsammare. Ett träds barndom kan till exempel pågå i flera hundra år. Som exempel på trädens sociala liv nämner han att moderträd vet vilka nya plantor som är deras egna och tar hand om dem, men också att träd kan varna varandra för yttre faror.

Vår värld är full av meningsfullt liv på en nivå som de flesta är helt omedvetna om. Min gissning är att vi befinner oss alldeles i början av vår förståelse för djurens och växternas intelligens och förmågor, och att den bild som kommer att växa fram de närmsta årtiondena kommer att slå oss med häpnad.

Nu ska jag gå och krama ett träd.

/Charlotta

2 comments

Annica 18 mars, 2019 - 05:25

Tack för din text❤️❤️❤️
Vad härligt du beskriver det att krama ett träd.
Det gör jag ibland. Kan sätta mig med ryggen mot ett träd när jag är ledsen,stressad ,orolig eller bara för att andas.
Det händer något när jag gör det. Kan inte riktigt förklara hur men jag får kontakt med något annan/någon annan än mig
själv och jag känner ett stort lugn.
Ju mer man vistas i naturen desto större blir min fascination över naturen.
På bilder jag tar fastnar väsen och oförklarliga saker som jag inte kan förklara .
Det är spännande att börja inse och ta del av den kunskap som växer fram om vår oerhört komplexa och intelligenta värld och att förstå att Darwin med flera bara lade ett fåtal pusselbitar i ett gigantisk pussel.Att sanningen om alltings ursprung och varande är så oändligt stor. Ju mer vi skrapar på ytan desto mer inser vi hur lite vi vet.
Att vår utveckling inte bara styrs av genetik ,utvecklingsläror och andra saker utan av något alldeles fantastiskt underbart
som vi kan ana om vi öppnar våra ögon ,våra hjärtan och våra själar på riktigt.
Allt gott.
❤️❤️❤️
Kram från
Annica

Charlotta 18 mars, 2019 - 09:06

Tack för dina tankar Annica, kram!❤️
/C

Comments are closed.

Powered by Calculate Your BMI