Home Inspiration/medvetenhet Vackra miljöer gör oss gladare

Vackra miljöer gör oss gladare

by Charlotta

Det är känt sedan tidigare att naturen har en positiv inverkan på humöret men nu finns det också en storskalig undersökning som visar att även vackra stadsmiljöer gör människor gladare.

Anledningen till att det är så tror man har att göra med att miljöer som uppfattas som vackra i allmänhet också är lugnare och därmed kräver mindre ansträngning från den som upplever dem, men också att vackra miljöer bättre fångar människors uppmärksamhet och därmed tar fokus från negativa tankar.

Istället för att tänka på tråkiga och jobbiga saker som gör att man känner sig stressad och uppriven så dras blicken till vackra vyer och detaljer och hjärnan hålls upptagen med att ta in det ögonen ser. Det låter nästan för enkelt för att vara sant men ofta är det så det fungerar, det enkla och naturliga är det som fungerar bäst.

Denna nya kunskap visar precis hur viktigt det är att ta med skönhetsaspekten när man planerar för alla typer av miljöer som människor ska vistas i, både inomhus och utomhus, både grönområden och urbana miljöer.

Medan skönhet är accepterat som ett rimligt ideal när det gäller parker och grönytor ses det fortfarande av de flesta som onödigt, fördyrande och smått löjligt att överhuvudtaget överväga om byggnader är vackra eller inte. Istället ligger fokus, utöver på funktion, huvudsakligen på att byggnader ska sticka ut, vara nyskapande och moderna.

I praktiken visar det sig dock att dessa byggnader inte uppfattas som vackra av majoriteten av människor och resultaten ser vi i alla de själlösa, tråkiga och rent av fula stadsmiljöer många människor vistas i dagligen. Sannolikt är detta en bidragande orsak till varför människor som bor i storstäder mår sämre än människor som bor på mindre orter eller på landsbygden.

Det är hög tid att uppgradera värdet av estetik och inte låta bara funktion vara bra nog, i synnerhet inte när vi nu vet att vårt psykiska välmående är beroende av den. Historiskt sett har tingens skönhet i alla tider varit något uppskattat och eftersträvansvärt men under 1900-talet har funktionen lov mer och mer tagit över fokus. Naturligtvis behöver det inte vara antingen funktion eller skönhet, det är fullt möjligt att åstadkomma båda delar, och förhoppningsvis är det ditåt utveckling går.

Även om det är svårt att på egen hand och på kort sikt påverka hur städer och allmänna miljöer ser ut så är det för de flesta fullt möjligt att påverka hur den egna närmiljön ser ut, i alla fall inomhus och kanske också precis utanför. Det ligger en föreställning om slösaktighet i att lägga pengar på att göra sin omgivning vacker om det inte samtidigt fyller en funktion, men med denna nya kunskap ska vi nog tänka om där.

Skönhet handlar inte om trender och mode utan om geometri och färger och de värdena är bestående över tid. Istället för att återkommande lägga pengar på det senaste för att vara ”inne” vore det en klok investering att en gång för alla välja saker man verkligen tycker är vackra och sedan behålla dem, till fröjd för både ögat och känslolivet.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI