Home Mental träning Dina värsta fiender

Dina värsta fiender

by Charlotta

Ur Arkivet:

Att det är våra tankar som styr våra liv är det väl ingen som tvivlar på längre, men vilka tankar är vänner och vilka är fiender? Jo, alla tankar som börjar med ”Jag är…” eller ”Jag har…” och åtföljs av något negativt eller jobbigt är dina fiender. Tankar som börjar med ”Jag är…” eller ”Jag har…” ska alltid följas av något bra och positivt, gör de inte det ska du undvika att tänka dem och istället uttrycka tanken på något annat sätt.

Känns det rörigt? Det klarnar med några exempel.

Exempel på fientliga tankar:
Jag är ful.
Jag är konflikträdd.
Jag är arbetslös.
Jag är tjock.

Jag har telefonskräck.
Jag har dåligt självförtroende.
Jag har inga vänner.
Jag har dålig ekonomi.

Alla exempel ovan är saker som på något sätt går att förändra till det bättre och det farliga med att tänka på dem som i exemplen ovan är att ord som ”är” och ”har” signalerar att något är konstant, för evigt och omöjligt att förändra. Sätter du ihop negativa tankar med ord som signalerar att det är för alltid så låter du dig själv definieras av negativa egenskaper. Du vet naturligtvis att det inte behöver vara för evigt, men undemedvetet är det så man reagerar när man hör eller tänker orden ”är” och ”har”.

Tänker du då t ex ”Jag är tjock” tillräckligt ofta så blir det till slut en självuppfyllande profetia som är nästan omöjlig att förändra för att hela ditt medvetande kämpar emot. Om du har ägnat 20 år av ditt liv åt att inpränta i dig själv att du ÄR tjock så har du med all säkerhet övertygat både din hjärna och din kropp om att det är det som är det normala och det är så det ska vara. När du då försöker ändra på det så har du inte bara kilona att kämpa mot utan även din egen kropps och hjärnas uppfattning om hur din kropp ska se ut.

Även de mest subtila signaler får fram budskapet om det sänds tillräckligt ofta, och det här rör sig dessutom om väldigt tydliga budskap. Så hur ska man då tänka? Ja, först och främst så behöver man inte tänka den typen av tankar överhuvudtaget, det finns ingen anledning att fokusera på negativa tankar i onödan för de gör bara skada. Men om man måste tänka en sådan tanke någon gång ibland så är det bättre att formulera den som om det rör sig om något högst tillfälligt. Samma exempel som ovan fast med nya ord.

Exempel på neutrala eller positiva tankar:
Idag har jag inte min snyggaste dag.
Jag gillar inte att bråka med andra.
För närvarande är jag mellan jobb.
Min ideal är mindre än min nuvarande.

Jag föredrar att inte prata i telefon.
Mitt självförtroende kan bli bättre.
Jag vill ha fler vänner.
Det finns utrymme för förbättring i min ekonomi.

Det finns många andra sätt att uttrycka samma saker och det här är bara några förslag.

Situationer där det däremot är alldeles förträffligt att använda uttryck som ”Jag är…” och ”Jag har…” är i positiva sammahang där du beskriver något som du är glad eller tacksam för.

Exempel på vänliga tankar:
Jag är värdefull.
Jag är stark.
Jag är talangfull.
Jag är snygg.

Jag har mycket kunskap.
Jag har bra självförtroende.
Jag har fina vänner.
Jag har god ekonomi.

Den typen av tankar är det bara bra att befästa så mycket du kan för de stärker dig till både kropp och själ och öppnar upp för ännu mer positiva saker i ditt liv.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI