Home Mental träning Du behöver inte tro på alla tankar du har

Du behöver inte tro på alla tankar du har

by Charlotta

”Om jag tänker det så är det sant.”

Tror du på den meningen? När man skriver ner den och ställer sig själv frågan känns det nästan lite dumt för alla vet ju att man ofta tänker saker som inte är sanna eller ens på riktigt så naturligtvis är inte allt man tänker sant.

Men samtidigt är det precis det man allt som oftast utgår från när man i vardagen låter tankarna löpa fritt från den ena osanna tanken till nästa, från den ena förutfattade meningen till nästa, från den ena dåligt maskerade rädslan till nästa.

När man konfronteras med världen omkring sig och reagerar på det man upplever tar man ofta för givet att de tankar som ens reaktioner ger upphov till är baserade på kunskap och erfarenhet och därför är relevanta och sanna. Sällan överväger man möjligheten att det är fantasin som har triggats igång, att det är redan aktiva tankemönster som går på autopilot och att slutsatserna hjärnan drar är baserade på ens egna rädslor och begränsningar.

Det är synd, för den möjligheten är högst aktuell och borde absolut tas med i beräkningen. Alla dina tankar är inte värda att tas på allvar, många av dem förtjänar inte ens din uppmärksamhet och definitivt inte din omsorg och ditt beskydd.

Många tankar behöver tvärtom avslöjas för vad de egentligen är och kritiskt granskas för att ta reda på vilka rädslor och begränsande föreställningar som har gjort att tanken överhuvudtaget fått liv. Vilken sårbar punkt hos dig är det tanken försöker skydda, på vilket sätt utgör det du ser ett hot mot din självbild eller din världsbild?

Ger du utrymme till lågfrekventa tankar gör du det samtidigt möjligt för fler tankar, både dina egna och andras, att komma in och få fäste i dina tankemönster. Det är mycket lättare att fortsätta på tankesamma spår som du redan befinner sig och tänka fler tankar av samma typ än det är att byta spår och börja tänka helt annorlunda tankar med högre frekvenser.

Har man väl börjat tänka dömande, kritiska och nedvärderande tankar på ett område eller om en person, kanske sig själv, är det mycket lättare att fortsätta tänka samma sorts tankar inom andra områden och om andra personer.

På samma sätt är det mycket lättare att göra det till en vana att tänka förstående, inkluderande och kärleksfulla tankar om både händelser, situationer och personer istället för att försöka få till den sortens tankar bara någon gån ibland vid speciella tillfällen.

Tankarna är det som bestämmer hur man agerar och därmed vilka nya upplevelser man får, upplevelser som leder till nya tankar och nya beslut. Men tankarna är också det som bestämmer vilka känslor man känner och därmed hur man upplever sitt liv.

Tankar är med andra ord skarp ammunition och hjärnan ett ständigt skarpladdat vapen som kan göra ofantlig skada om det brukas ovarsamt. De som löper störst risk att skadas allvarligt är naturligtvis de som befinner sig närmast och allra närmast är du själv.

/Charlotta

2 comments

Conny Holm 5 augusti, 2019 - 10:57

Intressant att tankar blir sanningar för att man tänker.

Reply
Charlotta 5 augusti, 2019 - 20:12

Ja, tankens makt ska inte underskattas.
/C

Reply

Leave a Comment

Powered by Calculate Your BMI