Home Mental träning Hur man låter bli att ”gå igång” eller ta illa vid sig

Hur man låter bli att ”gå igång” eller ta illa vid sig

by Charlotta

Kommunikation. Ett fint ord, och innehållsrikt. Yngre generationer kanske associerar mest till trådlöst, digitalt informationsutbyte, medan vi som levt lite längre kanske tänker på ett respektfullt och givande samtal mellan två människor. Kommunikation när den är som bäst. Men lika ofta är kommunikation tomteblosset som får humöret att sättas i brand, välriktade ord som används som tändtråd eller slarvigt uttalade meningar som missförstås och orsakar djupa blödande sår.

De som känner oss allra bäst är också de som har tillgång till orden som kan göra störst skada, och vi kan bara hoppas att de väljer att inte använda dem. Även människor som inte känner oss så väl kan råka trycka på de mest ömma punkterna, men eftersom de sällan är medvetna om vilken skada de gjort så är det lättare att dölja det. I alla fall för dem, men sällan för oss själva.

Så hur gör man då för att inte bli uppretad av vad andra säger, eller för att inte bli sårad av elaka ord? Går det överhuvudtaget? Jag skulle säga att det går till viss del, man kan begränsa hur känslig man är för andras åsikter och uttalanden, men för de flesta kommer det alltid att finnas vissa saker som man bara inte kan låta bli att reagera på, knepet är att inte ha för många saker i den lådan.

Som vanligt handlar det om att träna sina tankar till att följa nya banor, och de nya tankarna i det här fallet är att det andra gör och säger handlar mer om dem än om dig. Det andra ”hugger på” är ofta sådant som de själv upplever som obekvämt och har svårt att hantera, som väcker svåra saker hos dem själv, insikter om brister hos dem själv eller som tvingar dem att se delar av sin egen person som de inte vill konfronteras med. Ju mer känsligt området är desto starkare blir reaktionen och desto hårdare orden mot dig. Det handlar alltså inte om dig utan om dem, du är bara katalysatorn.

Andra kan säga vad de vill, men det är du som bestämmer om du ska släppa in orden eller bara låta dem passera obemärkta. Inget blir sant bara för att någon säger det, och du kan välja om du vill reagera på det eller inte. Ingen kan såra dig eller påverka dig utan din tillåtelse, för du har alltid möjligheten att se det som sägs som felaktigt och irrelevant och som en värdering av den som säger det istället för av dig. Det är du som avgör vilket värde andra människors ord har för dig, och om du ska ta dem till dig eller inte.

/Charlotta

Powered by Calculate Your BMI